(TÜRK DİLİ  I. BÖLÜM)

 

DİL / KÜLTÜR

 

DİL NEDİR?

 

KÜLTÜR NEDİR? 

 

KÜLTÜR UNSURLARI NELERDİR?

 

KÜLTÜR TAŞIYICI OLARAK DİL

 

TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

1.       Hint-Avrupa  dilleri Ailesi

2.       Hami-Sami dilleri

3.       Bantu dilleri

4.       Çin-Tibet dilleri

5.       Ural-Altay dilleri    

 

YAPI BAKIMINDAN DÜNYA DİLLERİ

1.       Yalınlayan diller (Ayrımlı diller,)

2.       Çekimli diller (Bükümlü diller)

3.       Eklemeli diller (Bitişimli diller, bitişken, bağlantılı diller)

 

KONUŞMA DİLİ, YAZI DİLİ

         Lehçeler

         Ağız

         Argo 

 

DİLBİLGİSİ 

1. Sesbilgisi

2. Yapıbilgisi

3. Sözdizimi

4. Anlambilgisi

 

TÜRKLERİN TARİH BOYUNCA KULLANDIKLARI YAZILAR

 

TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ

Eski Türkçe Devresi

         Orta Türkçe Devresi

         Yeni Türkçe Devresi

         Modern Türkçe Devresi

 

BATI TÜRKÇESİNİN GELİŞİMİ

1.       Eski Anadolu Türkçesi

2.       Osmanlı Türkçesi

3.       Türkiye Türkçesi

 

TÜRKÇENİN BUGÜNKÜ DURUMU VE YAYILMA ALANLARI 

 

 

(TÜRK DİLİ  II. BÖLÜM)

 

SES, HARF, ALFABE

 

SES, HARF, ALFABE

 

ÜNLÜLER        

DİLİN DURUMUNA GÖRE 

AĞZIN DURUMUNA GÖRE 

DUDAKLARIN DURUMUNA GÖRE 

ÇIKIŞ SÜRESİNE GÖRE (UZUN ÜNLÜ) 

 

 ÜNLÜLERDE SES OLAYLARI 

1.  Orta hece ünlüsünün değişmesi:

2.  Ünlü düşmesi

3.  Ünlü birleşmesi :

4.  İki vokalin yan yana gelmesi

5. İkili ünlü (ünlü kayması):

6. Ünlü çatışması:

7. Bağlantı ünlüsü:

8. Pekiştirme ünlüsü:

9. Ünlü genişlemesi:

10. Ünlü yuvarlaklaşması:

11. O, Ö ünlülerinin durumu:

12. Orta hece vokali:

13.  Ses uyumları:

a)      Büyük Ünlü Uyumu

b)     Küçük Ünlü Uyumu

14.    Uzun ünlü:

ÜNSÜZLER  

SES TELLERİNİN DURUMUNA GÖRE 

ÇIKIŞ YERLERİNE GÖRE 

ÇIKIŞ BİÇİMLERİNE GÖRE 

 

ÜNSÜZLERDE SES OLAYLARI 

     1.      Sözcük başında bulunmayan ünsüzle

    2.      Kök sözcüklerden iki ünsüzün yan yana gelmesi

    3.      Ünsüz Benzeşmesi

4.      Ünsüz düşmesi

5.      Ünsüz değişimi

6.      Ünsüzlerin ünlülere etkisi (ünsüz darlaşması) 

7.      Ünsüz türemesi

·        Öntüreme

·        İçtüreme

·        Sontüreme

8.      Koruma ünsüzleri

·        /y/ koruma ünsüzü

·        /n/ koruma ünsüzü

·        /s/ koruma ünsüzü

·        /ş/ koruma ünsüzü

9.      Benzeşme

1.                  Tüm benzeşme

2.                  Yarı benzeşme

·        İlerleyici benzeşme

·        Gerileyici benzeşme

10.      Aykırılaşma

11.  Göçüşme (yer değiştirme)

 

(TÜRK DİLİ  III. BÖLÜM)

 

KELİME /  KÖK  /  EK

 

KELİME NEDİR? 

 

KÖKLER

 

      EKLER

A.     Yapım ekleri

1.                  İsimden isim yapma ekleri

2.                  İsimden fiil yapma ekleri

3.                  Fiilden isim yapma ekleri:

4.                  Fiilden fiil yapma ekleri

B.     Çekim ekler 

 

İSİM ÇEKİM EKLERİ

1.       Çoğul eki

2.       Iyelik ekleri:

3.       Hal ekleri:

a.       Yalın hal

b.      İlgi hali

c.       Yükleme hali

ç.         Yönelme hali

d.      Bulunma hali

e.       Ayrılma hali

f.        Beraberlik hali

g.       Eşitlik hali

h.       Direktif hali

4.       Soru eki

 

TÜRKÇEDE YENİ KAVRAMLARI KARŞILAMA YOLLARI 

 

A.        KELİME TÜRETMEK

B.        KELİME GRUBU YAPMAK

C.        YABANCI KELİME ALMAK

Ç.        KELİME DİRİLTMEK VE DERLEMEK

            TÜRKÇE KELİMELERDE VURGU

 

YAPIM EKLERİ 

SIFATLAR (önad)

A.    NİTELEME SIFATLARI

B.     BELİRTME SIFATLARI

1. İşaret Sıfatları (gösterme önadları) 

2.     Sayı Sıfatları (sayı önadları)

3.    Soru Sıfatları (soru önadları)

4.     Belirsizlik Sıfatları (belgisizlik önadları)

 

ZARFLAR (Belirteç)

1. Yer ve Yön  Zarflarıı

2. Zaman Zarfları

3. Hal Zarfları

4. Ölçü Zarfları

5. Soru Zarfları

6. Niteleme Zarfları

7. Gösterme Zarfları  

      

ZAMİRLER (Adıllar)

1. Şahıs Zamirleri (kişi adılı)

 2. İşaret Zamirleri (gösterme adılı)

            3. Soru Zamirleri 

YAPI BAKIMINDAN ADILLAR:  

  • Yalın adıl

  • Türemiş adıl:

  • Birleşik adıl:

         4. Belirsizlik Zamirleri (belgisiz adıllar) 

         5. Bağlama Zamirleri 

 

FİİL ÇEKİMLERİ 

 

SIFAT FİİLLER (PARTİSİPLER)

 

ZARF FİİLLER (GERUNDİUMLAR)

 

EDATLAR

A.    ÜNLEM EDATLARI

B.     BAĞLAMA EDATLARI

C.     SON ÇEKİM EDATLARI  

 

 KELİME TAHLİLLERİ