Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Daha Her Kö?eye 'Kurulmadan'...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder


Kiosklar yaygynla?yyor...
(Foto?raf: kis-kiosk.com)

‘Kiosk’, hem bir hizmet aracy olarak hem de bir sözcük olarak dünyamyza girmi? durumda. http://www.teknoart-design.com/hizmetler/multimedya/kiosk.php sayfasynda ?öyle deniyor: Kamuya açyk alanlarda, fuarlarda pek çok potansiyel mü?terinin -ellerinde tanytymlarymyzy izleyebilecekleri bir bilgisayar olmadan- gezdi?ini biliyoruz. Onlara bilgisayar veremeyiz, ama ya onlara bu imkâny sabit gösteri istasyonlaryyla sunarsak... Gösteri istasyonlary (kiosk) sayesinde çok daha fazla ki?iye ula?ma imkânymyz var.

‘Kiosk’ yerine ne diyelim?

TDK’nin sözlüklerinde ‘kiosk’ henüz yer almamy?; pek do?al, bendeki sözlüklerde de yok. Yyice yaygynla?yp her kö?eye ‘kurulmazdan’* önce buna gösteri istasyonu dy?ynda daha Türkçe bir kar?ylyk bulsak, diyorum.

___________

*kurulmak: Kurma i?ine konu olmak ya da kurma i?i yapylmak; rahatça oturmak, yerle?mek.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
TDK'nin hakkyny yemi?im
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Çok çok özür diliyorum, TDK'nin hakkyny yemi?im: 'kiosk'u söyleme yanly?ly?y yapyp 'kioks' diye arayynca, sözcü?ü, TDK'nin Bilgisayar Terimleri Kar?ylyklar Kylavuzu'nda elbette bulamam. Kylavuz, bu sözcük için 'bilgisayar kö?kü, bilkö?k' kar?ylyklaryny veriyor.

Bu arada, yukarydaki sorumun, küçük bir eklemeyle geçerli?ini korudu?unu belirteyim: evet, 'kiosk' yerine ba?ka ne diyebiliriz?

Özrüm kabul ola...
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
'Köşk'ten Günümüzün Kiosk'larına...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
İngilizcenin içine dalmış olanlar daha iyi bilir, ‘kiosk’ sözcüğü bu dile -ve kimi dillere de- Osmanlılar yoluyla geçmiş. Aslı Farsça… Köşk yapma işi Selçuklular’la başlamış; ama, öyle görkemli yapılar değilmiş onlarınki; daha çok camilerin bir eklentisi konumunda küçük yapılarmış. İşin tadı sonra sonra çıkarılmaya başlanmış. Hani, ‘köşk’ deyince aklımızda canlanan erişilmez yapılar: Çinili Köşk, Bağdat Köşkü, Av Köşkü, Camlı Köşk, Kuşluk Köşkü, Pembe Köşk, Çankaya Köşkü, … ‘Köşk’, şimdi de, sayısal teknolojinin elinde bambaşka bir anlam kazanmış bulunuyor.

Bu bilgiler bana, TDK’nin, yukarıya birinin fotoğrafını yapıştırdığım kiosk’lar için bulduğu karşılığın (bilgisayar köşkü, bilköşk) tam yerine oturmadığını söylüyor.

‘Köşk’ten günümüzün Kiosk’larına... Uzun bir yolculuk... ‘Kiosk’ süzcüğüne bulacağımız karşılığı belirleyecek olan, bence bu süreç.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
Bildirilerimin birinde, halkların sözcük alışverişinden söz etmiştim. Pek rağbet görmedi. Kiosk bunun çok güzel bir delili.

Aslında Farsça olan bu sözcük Türkçeye geçmiş, Fransızlar bunu Türkçeden "kiosque" olarak devralmışlar, biz Almanlar da bu kelimeyi Fransızcadan Kiosk olarak alıp 19´uncu yüzyıda "büfe" (daha çok gazete, içecek satılan bir büfe) anlamına çevirmişiz. Bilmediğim bir şey varsa, o da kiosk şeklinin şimdiki anlamda Türkçeye hangi dilden geçmiş olmasıdır.
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Kader mi?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Konumuz ba?lamynda bir ‘bilgisayar donanymlary bütünü’ olan kiosk’laryn ilki, 1977’de ABD’de Illinois Üniversitesi’nde geli?tirilmi?. Kioks’lar bugün, etkile?imli birer bilgisayar düzene?i olarak pek çok alanda hizmet vermekte.

‘Kiosk’ sözcü?ü, sözünü etti?imiz yeni anlamyyla dilimize Yngilizceden gelmi?tir, demek yanly? olmayacak.

*
Yranlylar’dan aldy?ymyz ‘kö?k’ sözcü?ünün dönüp dola?yp dilimize bu kez de ABD üzerinden ‘kiosk’ olarak girmesi kader [1] mi? ‘Diller arasynda aly?-veri?’ konusuna da de?indi?im bir yazymda [2], dilimizin katyksyz, kary?yksyz bir dil olmady?yny belittikten sonra ?unlary demi?tim:

«Türkçe, geçmi?i çok zengin olan bir ulusun dili. Türkler, tarihleri boyunca türlü uluslarla kar?yla?my?, bu uluslarla yo?un ili?kiler, etkile?imler, kayna?malar içinde olmu? bir ulus. Dolayysyyla, pek do?aldyr, dilimiz de bu etkile?imlerden payyna dü?eni almy?: Türk diline pek çok yabancy sözcük girmi?. (Ve bu dilden pek çok sözcük de ba?ka dillere geçmi?. Bu aly?-veri? olgusu, bütün diller için bütün zamanlarda geçerli. Bu olgudaki yönü ve niceli?i ise, taraflaryn [uluslaryn, devletlerin, toplumlaryn, sonuçta dillerin] türlü ba?lamlardaki güçlülü?ü belirliyor.)»

“Kader mi” sorusuna dönersem, “Hayyr, asla kader olmamaly” diyorum.

_________________
[1] kader: mec. Genellikle kaçynylmaz kötü talih.
[2] DENEME, YORUM, MEKTUP ve ANI > DYLYMYZYN BA?INA GELENLER 23 Nis. 2005
> Bora’nyn Sorusu ( http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=227&highlight= )
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 24 Mar 2006
Bildiriler: 43
Şehir: GYRESUN
Alıntıyla Cevap Gönder
Köşk kelimesi Türkçeye Farsçadan değil, Türkçeden Farsçaya geçmiş ondan sonra Batı dillerine geçmiştir. Bu hususu bugünkü Türk Dil Kurumu başkanı Türk Dili dergisiyle yazdığı bir yazıda açıklığa kavuşturmuştu.

Saygılar!..
Kullanıcı kimliğini gösterilhangul1919 tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
ilhangul1919 demiş ki:
Kö?k kelimesi Türkçeye Farsçadan de?il, Türkçeden Farsçaya geçmi? ondan sonra Baty dillerine geçmi?tir. Bu hususu bugünkü Türk Dil Kurumu ba?kany Türk Dili dergisiyle yazdy?y bir yazyda açykly?a kavu?turmu?tu.


Tersini kabul etmek olanaksyzdyr zaten, de?il mi?
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Ben TDK'nin de Yalancysyyym
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben bu sözcükle ilgili bilgiyi sözlüklerden aldym; onlaryn arasynda TDK'ninki de var. Bilmem nasyl söylesem, ben TDK'nin de yalancysyyym...

Tanyklarym a?a?yda:

- Güncel Türkçe Sözlük'te Söz Arama ( http://www.tdk.org.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA ):

kö?k
isim Farsça ku?k

Bahçe içinde yapylmy? süslü ev, kasyr:
"Bozuk ve tozlu yollardan tam bizim kö?kün önüne geldik."- Ö. Seyfettin.


- Ça?da? Türkçenin Etimolojik Sözlü?ü ( http://www.nisanyan.com/sozluk/search.asp?w=k%F6%FEk&x=14&y=15 ):
kö?k ~ Fa kô?k çardak ?eklinde yüksek bina, cihannüma, kasr ~ OFa kô?k/kû?k

______

~ : Alynty
OFa: Orta Farsça/Pehlevice MS 3.-8. yy Farsçasy

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
"'Kiosk' Yerine Ne Diyelim"e Dönersek...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Hem yeni bir hizmet aracy hem de yeni bir sözcük olarak dünyamyza girmi? olan kioska ili?kin internetten bilgi edinmeye çaly?my?, gezebildi?im sayfalaryn yalnyzca birinde Türkçe bir kar?yly?a rastlamy?tym: sabit gösteri istasyonu> gösteri istasyonu.

Bu gezinti syrasynda, ülke çapynda pek yaygyn olan bir ma?azalar zincirinin sayfasynda da ?öyle bilgilerle, tanytymlarla da kar?yla?my?tym:

«KIOSK NEDYR?

Kiosk, interaktif bir bilgi terminalidir ve Wxxxxxy Club Üyelerine self servis ayrycaly?y sunmaktadyr. Wxxxxxy Club Üyesi olarak tüm Wxxxxxy Ma?azalary’nda bulunan Kiosklardan puanlarynyzy ve harcama bilgilerinizi takip edebilir; Bedava Aly?veri? Çeklerinizi ve Ürün Yndirim Kuponlarynyzy bastyrabilirsiniz. Üstelik, tutaryny ö?renmek istedi?iniz ürünlerin fiyatlaryny da yine bu bilgi terminallerinden ö?renebilirsiniz.
-----
Wxxxxxy Club Kartynyzy KIOSKdan Geçirin;
- WxxxxPuan Kazancynyzy Ö?renin,
- Aylyk Harcama Tutarlarynyzy Ö?renin,
- Bedava Aly?veri? Çeklerinizi, Ürün Kuponlarynyzy Alyn,
- Üyelik Bilgilerinizi Güncelleyin,
- Size Özel Mesajlarynyzy Okuyun.

Ayryca,
Yemek Tarifleri, Hava Durumu, Vizyondaki Filmler, En Çok Satan Kitaplar, Anketler ve Güncel Finans Bilgilerine bu KIOSKlardan Ula?abilirsiniz.
------
Türkiye'nin Ylk Ma?aza KIOSKlary ...
- KIOSKlar do?um gününüzü kutlar,
- KIOSKlar size isminizle hitab eder,
- KIOSKlar ürün fiyatlary hakkynda bilgi verir,
- KIOSKlar bulundu?unuz ilin hava durumunu verir,
- KIOSKlar çe?itli yemek tariflerini be?eninize sunar,
- KIOSKlar güncel finans bilgileri hakkynda online bilgi verir.
- KIOSKlar en çok satan kitaplar listesini sunar.

KIOSKlar Tüm Wxxxxxy Ma?azalarynda!

KIOSKlar siz Wxxxxxs Club Üyelerine özeldir.
»


Y?te beni harekete geçiren bu durumdu. Ve “Yyice yaygynla?yp her kö?eye ‘kurulmazdan’ önce buna gösteri istasyonu dy?ynda daha Türkçe bir kar?ylyk bulsak” diyordum.

*
“‘Kiosk’ yerine ne diyelim”e dönersek...

Kioska gösteri istasyonundan daha Türkçe bir kar?ylyk bulmaya yönelik olan bildirim bamba?ka yönlere daha da akyp gitmeden bir öneri getireyim: bilgiveren. ..... Belediyesi’nin bilgivereninde bu konuda da uyarylar var.

Bu arada, kioks için TDK’nin Bilgisayar Terimleri Kar?ylyklar Kylavuzu’nda verilen bilgisayar kö?kü ve bilkö?k kar?ylyklaryny pek tutmady?ymy da belirteyim.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba dostlar.

Bele?e aldy?ymyzy sandy?ymyz <kiosk> kelimesi Avrupa dillerinde <saty? kulübesi> anlamyny ta?yr ve Osmanlylar üzerinden Baty dillerine geçmi?tir.

Dilimize 11. 12.nci yüzyyllarda Farsçadan giren ve köklü bir ?ekilde yerle?mi? olan bu kelime genelde <bahçe evi> olarak tanymlanyrken, aslynda Fars ve Osmanlylaryn ?atafatly devirlerinde <saray bahçesinde oturma kö?esinde görkemli kulübe> olarak kullanym bulmu?tur.

?imdi de kalkyp biz Batydan kendi dilimizi hem de Baty yazylym ?ekliyle alyyoruz ve kullanyma koyuyoruz.

Vay gidi vay halimize!

Kendi malymyzy elden parayla satynalyr olduk................

Acaba; kafayy my yedik, yoksa; bana my öyle geliyor?


Selamlar


En son Kederli tarafından Cmt Mar17, 2007 11:45 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu araçların işlevi için akla ilk gelen sözcükler:
bilmek / bildirmek

O halde,
bilinek
bilgiveren
bilgiverir
bilgi köşkü / bilgiköşkü
bildirgeç :))
bildirici / bildirmen
bildirmeci
bildirmece

akla ilk gelen türetimler...
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 May 2006
Bildiriler: 114
Alıntıyla Cevap Gönder
Katylyyorum Sn.OktayD
Y?lev tanymy,görünü? ,duru? i?leyim tanymy türetimleri ile önerilere ba?lanmalydyr..Kimbilir ne sözler çykartyryz..Usuna gelen yazsyn.Gülü?ülür diye dü?ünmesin..Ayryca sanyyorum Derleme/Tarama Sözlüklerinden yararlanmalyyyz...Söylü?ümüzü derlemek için bo?a my kürek çekiyoruz ne?
Yakynda yeni sözlüklerden yeni öneriler duyacaksynyz.Öz varlyklarymyzdan beslenmek yerine pisi (kedi) gibi "kö?k" ün kuyru?unda geziniyoruz.Kö?k bizim mi ki de ona sy?ynyyoruz? Ya "istasyon"a ne demeli.."isli tas" tan my geliyor? Bilen var my?

ba?langyç olmasy için:
konaz...konay..konur..konan...konar...kondu...konduk...konak...sunak... sunaç... synak...dy?ak...dy?lyk..dy?arlyk...dy?ar (dy?ary)

ürünlük...ürün kondu...ürün konak...ürün konazy... konary .. ürün sundu... ürün sunar... ürünsunu... ürünevi... tanytmalyk...tanytlyk... tanytcak ...sunacak... bakacak... görecek... görümlük..ereç.. gereç... alaç.. sataç.. göreç
Esen kalyn

_________________
Dilimiz.com önerilerden sorumlu de?ildir.
Kullanıcı kimliğini göstersanalbaba tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Birkaç Öneri
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
- bilgit, bilgeç, bilit

- bildireç, bildirce

- bilgial, bilgiver, bilgisun, bilgiser

- öğreteç, öğretge

- öğrence, öğrengeç, öğrenge

- sorunak

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Oyum "Bilgiser"e...

_________________
Ne yalnyzca gölge ne gölgesiz bir nesne
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 May 2006
Bildiriler: 114
Alıntıyla Cevap Gönder
Güzel öneri gerçekten!
bilgiser....bilgiseri
yoğunlaşalım,usumuzun kıvrımlarında düşünelim,önerelim,seçelim

_________________
Dilimiz.com önerilerden sorumlu de?ildir.
Kullanıcı kimliğini göstersanalbaba tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
'Kiosk' yerine ne diyelim?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2