Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
AB Süreci ve Türkçe
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar sıkı tutunalım. AB gelirken dili de beraber gelecek.

Girip girmememiz bir yana, AB giriş müzakereleri sürecinde dilimize akla hayale gelmedik kavramlar girecek. Şimdiden haber vereyim, sonra yadırgamayalım.


Bu konuda görüşlerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum.


Saygılar
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Size aynen katılıyorum. Bahsettiğiniz konunun muhatabı herhalde TDK. dır. Müzakere öncesinde bu kurumun çalışmalarını bitirmiş olması gerekirdi, ama bu kurumun bir hazırlık içinde olduğuna inanmıyorum. İnanıyorumki böyle bir çalışmanın gerekliliğinin bile farkında değillerdir. Eğer yanılıyorsam peşinen özür dilerim.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Dostum, aynen dediğin gibi. Yanlışın yok.

Gerçek bir örnek vereyim de (hem de gülümse):

Bilirsiniz AB yönetmelikleri kapsamında AB ülkeleri bünyesindeki tüm ülkelerde 'tümbircilik' olacak, Yani eşyalarda, yiyeceklerde, araçlarda, hasılı tüm tüketim maddeleri aynı tanıtım altında ayını ölçülerde olacak.

Sözün gelimi: Salatalık, yani bildiğmiz hıyar!
Bunun şekli, uzunluğu, kısalığı, çapı, rengi vs. AB yönetmeliklerinde belirli kavramlarla saptanır.

Hadi şimdi siz bana dilimizde AB yönetmeliği yazın:

'Türkiye'de üretilen hıyarın uzunluğu şukadar ve büklüm derecesi...şu kadarı geçmeyecek veya ...şundan az olmayacak!'

Emin olun:

Nasıl ki; MORTGAGE gibi hortlayan bir kavram bulup dilimize sokmaya çalışıyorlarsa, bu ve benzeri yönetmelikler için de aynısı uygulanacak!

Saçma sapan bir Batı kavramı bulup dilmize başkaları sokmadan, benim onlara şimdiden güzel bir önerim var:
Türkiyenin hıyarı, AB'ninkinin ayarı.... desinler!

İş biter ve millet de anlar!

Selamlar
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Hzr 2005
Bildiriler: 29
Alıntıyla Cevap Gönder
Evet aynen katylyyorum. Zaten bizim ülkemizin insanlary ?u halde bile gidip ordan seçip getiriyor kelimeleri. Bir de katylyrsak - ki hiç zannetmiyorum - o zaman akibetimizi dü?ünemiyorum. Confused

_________________
www.kaanfakili.com.tr
www.anadilim.org
Kullanıcı kimliğini gösterKaan Fakılı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ksm 2004
Bildiriler: 6
Şehir: çanakkale-kütahya
Alıntıyla Cevap Gönder
merhabalar. AB sürecinde pek çok yeni-yabancı-kelime dilimize dolanacaktır.
Ancak sorumluluk yalnızca TDK veya başka kurumlarda değil, hepimizde.
Şu son günlerin en meşhur kelimelerinden biri olan "mortgage" 'te olduğu gibi yaparsak vay halimize. lütfen bu tür kelimeleri kullanmayalım, kullananları şiddetle kınayalım. selam ile...
Kullanıcı kimliğini göstersenol tunc tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

PROF. DR. DYMYTRY KYTSYKYS (*)

3 Ekim’de kaybeden Türkiye de?il AB olacak
.........
1918’de, ayny Frenkler, sadece Osmanlylaryn Avrupa Ymparatorlu?u’nu sona erdirmeye karar vermekle kalmamy?lar, ayny zamanda bizzat Türk halkyny da ortadan kaldyrmayy hedeflemi?lerdi. (Frenkler tarafyndan daha önce yurtta?y olduklary Osmanly Ymparatorlu?u’na kar?y kullanylan) Yunanlylaryn zaferinden sonra Sevr Mütarekesi uygulanmy? olsaydy, Türkiye olarak adlandyrylan Kuveyt benzeri bir mini devlet kalacak, fakat Türklerin ço?u ortadan kaybolacakty. O dönemde gerekli olan ilaç, Mustafa Kemal ve Kemalizm’in “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganyyla yapylan tedaviydi. Bugün ise durum de?i?mi?tir. Türkiye iki dünya sava?y arasyndaki dönemde Kemalist tarafsyzlyk prensibini uygulayarak ba?ymsyzly?yny sa?lamy? ve 1947’den 2003’e kadarki dönemde Birle?ik Devletler ile Ysrail tarafyndan da kullanylana benzer bir ili?ki tarzyny kullanmy?tyr. 2003’ten ve Irak Sava?y’ndan bu yana ise durum biraz daha de?i?mi?tir. Türkiye bir yol ayrymyndadyr. Türkiye’nin ba?ymsyzly?y tekrar tehlike altyndadyr. Türkiye’nin AB’ye entegrasyonu 1856’daki tuza?yn tekraryna izin vermemelidir.
.......

Her halükarda, (kesinlikle Avrupa ile özde?le?tirilmemesi gereken) AB’nin gelece?i pek naho? oldu?u halde Ege’de bir Türk-Yunan Devleti’nin gelece?i parlak gözükmektedir. Kesinlikle 3 Ekim’de kaybeden taraf AB olacaktyr.

(*) Bu yazyyy Zaman için kaleme alan Prof. Dimitri Kitsikis, Ottawa Üniversitesi ö?retim üyesidir.


Yazynyn tamamy için: http://www.zaman.com.tr/?bl=yorumlar&alt=&trh=20050923&hn=212777

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Misafir


Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,
Sürekli gözlemledi?im bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye, çizgisini Cumhuriyet'i benimsemekle zaten tercihini çoktan yapmy?tyr. E?er Avrupa Birli?ine girersek dilimizi de kaybederiz diye bazy dostlarymyzyn feryatlaryny görüyorum sitede ve günlük basynda. Arkada?lar, bilinç düzeyimiz yükselmedikçe oralara gitmeden de dilimiz yozla?tyrylyyor. Girsek de dil yozla?yr girmesek de. Bunu önleyecek çare, AB'den kaçmak de?il, bilinçle dile sarylmaktyr. Tüm kurumlaryyla devlet e?er kendi kültürel birikimne sahip çykar da vatanda?yny bilinçlendirirse hiçbir sorun olmaz. Bunu ba?aramazsak girmeden de ço?u de?erimizi yitiririz. Zaten ?u anki manzara da çok ho? de?il ki. Onun için ?öyle dü?ünmek gerekmiyor: Biz AB'ye hiç girmeyelim. Bu, son derece tehlikeli bir dü?üncedir. Ama asyl sorgulanmasy gereken ?udur: BU BYLYNÇLE AVRUPA BYRLY?YNDE AYAKTA DURABYLYR MYYYZ? DURAMIYORSAK, AYAKTA KALABYLMEK YÇYN gerekli ÖNLEMLER ALINMALIDIR. Ba?ka çare var my bilmiyorum.
Aksi takdirde pire için yorgany yakmy? olmaz myyyz? Bu konudaki bütün dü?üncelere saygylyyym. Bu ülke hepimizin çünkü. Her birimizin bir di?eri kadar bu ülkenin sorunlary üzerinde dü?ünmeye hakky vardyr. Dü?ünceleri bana ters gelse bile.
AB
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben ho? geldim, sizi de ho? buldum............GÖRÜCÜYE GYDYYORUZ HAZIRLANIN!

Bir masalyn mutlu sonu yakla?ty...!
?unun ?urasy tam bir hafta kaldy..!
........
Duyduk duymadyk demeyin ha!
Nestleden bal yiyin ?eker yiyin
Artyk peynir ekmek de yemeyin ha!
Duyurmadyn da demeyin haaa!
.....
Dinleyin, size çok önemli bir bildirim var!
.......
Dilekçemizin kyrky çykty, adam sayyldyk herhalde...
Devir milenyuma girdi, biliyorsunuz!
Gözünüz aydyn milletçe GÖRÜCÜYE gidiyorsunuz!
.....
Amanyn dostlaaaaaaar yamanyn dostlar!
Daha ne duruyoruz!
Müjdemi verin müjdemi: Yakynda AB’ye giriyoruz!
......
Tüm i?lerimiz bitti, her?ey dörtdörtlük
Alfabeyi de belledik bakyn....
A’dan sanra B’ bile diyebiliyoruz!
Gözünüz aydyn milleeeeeeeet ;
Müjdemi verin: Yakynda GÖRÜCÜYE gidiyoruz!
..........
Memleketin tüm insanlary birbirine karde?....
Husûmet kyskançlyk sona erdi ....
Olduk birbirimize syrda?....
....
Hadi hadi sallanmayyn herkes GÖRÜCÜYE gidecek!
Giyinin ku?anyn bakalym.
40 yyl yeter bekledi Türkiye, yakynda gelin AB` ye gidecek
......
Girmese ne mi olacak? (Öllüyün körü!)
Olaca?y my var: Ömrü billah evde kalacak!
.....
Bakyn hele görün ne geli?meler...
Susurluk’ta su bile var, syrlar da surlar da tamam!
Sa? sol orta alt üst a?a?y yukary kalkty, kalkty ki yaman!
Çekiyoruz bu gemide hep beraber bir kürek...
Kalpler bir ataroldu, hepimiz olduk tekyürek!
Uygun adym mar? mar?! AB’ye GÖRÜCÜYE gidiyoruz!
Gözünüz aydyn milleeeeeeeet ; az kaldy.....
Müjdemi verin: Yakynda AB’ye giriyoruz!
.....
IMF amca da geldi Dünya Bankasynyn emriyle
Avrupa’lynyn kaderine yolda? olaca?yz
Böyüklerin dedi?ine göre Tanry’nyn izniyle..
Taleplerimiz de oldukça çok
Hop hooooop! Durmayyn.
Devam kervancyba?y, Ytiraz yok!
....
Anayasa ba?ta hükümleri de
Tamâmen tazeledik!
Lisân ba?ta olmak üzere .....
Giyim ku?am, yiyim, içim onlary da yeniledik!
Hâl ve gidi? iyi, halayymyz oldu dans...
Hareketlilik alabildi?ine adyna dedik trans...
Yiyecek içecek yasa tasa masa derken
Avrupaly`dan da uyanyk olduk hem de erken!
Toplumca kabul ettik tam tekmil Avrupa ayarlary
Benzettik de?il mi onlarynkine bizdeki hyyarlary?
....
Böyyük hökümetin talebiyle
Verheugen amcanyn da tavsiyesiyle
Milletçe yakynda tam GÜLÜYORUZ.
Gözünüz aydyn: Yakynda AB`ye giriyoruz.
....
Â?yk Veysel rûhun ?adolsun:

Yolumuz uzun ince...
Yürüyoruz milletçe...
Tam tekmil gidiyoruz!
AB’ye giriyoruz!
........

Tam girdikten sonra da buraya iletirim.
?imdiden hazyrlayyn, müjdemi de isterim!

Selam ve saygylar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
AB ve TÜRKÇE

Dün gece büyük bir merak ve heyecanla AB toplantı sonucunu bekliyordum. Toplantı bitiminde Sayın Abdullah Gül’ün basın açıklaması yapacağı söylendi. Heyecan dorukta. Çünkü çok büyük ikilem içindeyim. Sanki iki ruh tek beden olmuş, beynimde fırtınalar kopuyor. Mantığım bu işin mutlaka “evet” sonucuyla olurlanmasını isterken, duygusal kimliğim sanki beynimin diğer tarafını söküp atmayı düşünüyor ve inşallah “hayır denilir” diye olumsuzluğu bekliyordu.

Aslında uzun süredir bu ikilem içinde bocalayıp duruyordum. (Bunu yurt dışında yaşayanların daha iyi anlayacağını sanıyorum.) İşte bu ruh hali ve çelişkiler içerisinde Sayın Gül’ün diyeceklerini şöyle veya böyle sindirmeye çalışacaktım. Derken konuşmalar başladı. Söz Sayın Gül’e verildi. İşte ne olduysa an oldu. Bende ikilik yaratan mantığım ve duygusallığım bir anda bütünleşmiş aynı noktada birleşmişti. İnanamıyordum. Sayın GÜL konuşmasını Türkçe yapıyor ve yanındaki İngiliz bakana kulaklıklarını takmasını, Türkçenin bir Avrupa dili olacağı gerçeğini kabul etmesini söylüyordu. “İşte” dedim “Şimdi oldu. İşte biz buyuz.” Eğer bu şekilde AB yolunda gidilecekse tüm bedenim, mantığım ve duygularımla ben de varım. Dilim, benim onurumdu. Ulus olarak onurumuzu sergileyen sayın Gül’e teşekkür ediyorum. Bu hasletlerimize sahip çıkmasını bilirsek bizi hiç bir AB gücü yozlaştıramaz. Üstelik saygınlığımız artar. Önce biz kendi onurumuza, kişiliğimize saygı duymalıyız ki karşıdan da bunu beklemeye yüzümüz olsun. Allah sonradan görme, kökünü inkâr edenlerden etmesin.

Evet, canı gönülden evet AB. Ama beni ben yapan değer yargılarımla. Bana terk ettiremeyeceğin, böyle bir beklenti içinde olmayacağın hasletlerim, imanım, kültürüm, gelenek, göreneklerimle onurlu bir birlikteliğe EVET. Zaman içerisinde bunlardan ödün ister, onurumu gölgelemeye niyet edersen bil ki içime tutsak ettiğim duygusallığımın şahlanıp mantığıma baskın çıkacağı kesindir. Senin aklının uçundan bile geçiremeyeceğin, ne demek istediğimi bile yorumlayamayacağın bu onur mücadelesinde sensiz ama mutlu sona razıyım.Onursuzca sığıntı olacağıma onurluca yok olmayı yeğlerim.

Umarım sadece dilde değil her konuda onurlu bir yolculuk olacaktır.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Eyl 2005
Bildiriler: 312
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Melan;

Sözünü ettiğiniz olayı bir arkadaşımdan dinledim. Bu arkadaşım dili kullanmak dışında dille hiçbir yakınlığı olmayan, Türkçenin durumundan en küçük bir kaygı duymayan, hatta sık sık benimle bu konuda alay eden bir arkadaşımdır.

Bunu anlatırken öyle bir gurur duymuştu ki anlatamam. Duyduğumda kesinlikle inanamadım. Yine benimle dalga geçiyor diye düşündüm. Şimdi sizden de duyunca ne kadar heyecanlandım anlatamam. Evet ya, böyle olmalı işte. Very Happy
Kullanıcı kimliğini gösterMehmet Çömez tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Bey sizi candan tebrik ediyorum. Güncel konuları yerli yerinde o kadar güzel ve can alıcı bir şekilde vurgulayarak amacınıza yönelik işliyorsunuz ki buna hayran olmamak elde değil. Daha öncede bayrak yakanlara yönelik sahiplenme hareketlerini yine büyük bir ustalıkla dilimizle birleştirdiğiniz gibi burada da fırsatı kaçırmamış ve önemini çok güzel vurgulamışsınız. Ancak bu kadar olabilirdi. O gece ben de seyrettim ve duygularımı aktaramamıştım. Ellerinize sağlık bize tercüman oldunuz.

Dediğiniz gibi Allah Onursuzluk yaşatmasın.

Hürmetlerimi sunuyoruym.
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sevgili dostlar.


Ben ?ahsen kesinlike AB'ye girme kar?ytyyym.

AB'ye girmek

veya

AB'ye alynmak

iki ayry konudur. Dikkat edelim, birbirine kary?tyrmayalym.

Bakyn; 1990'ly yyllarda AB Norveç ve Ysviçre'ye 'aman gelin lütfen, sizde girin dedi?i halde, bu iki ülke AB' ye girmeyi reddetti ve girmemekte ysrarlylar.

Neden?

Her iki ülke de, iktisadi ve siyasi sorunun olmayan dünyanyn saygyn ve zengin ülkeleri arasynda. Ykisinin de AB deste?ine kesinlike ihtiyacy olmady?y gibi, 'AB'nin ?artlaryna boyune?me, AB'nin yükünü di?er ülkelerle üstlenme, zengin ve huzurlu iki ülke olarak AB içerisindeki olasy karma?alara kary?ma gibi bir niyetleri de yoktur ve haklydyrlar da.

Bizlerse 42 yyldan buyana hâlen, 'aman bizi de alyn' diyerek yalvarmaktayyz.
Bu yalvary?yn nedenini AB büyükleri (D, YT, YNG, FRS. vs.) apaçyk bilimiyor mu sanyyorsunuz?

Ohooo....! IMF ve Dünya Bankasy, AB parlamenterleri bizi bizden daha iyi tanymakta ve düzenli raporlaryny AB'ye anynda iletmektedir.
Meseleyi bu iki ayry yönden de?erlendiren oldu mu?

Biz 42 sene önce üyelik dileçesi verdik. O zaman ady AB de?il, ATB(Avrupa Ticari Birli?i) idi, yanly? hatyrlamyyorsam.


Yki önemli soru var ortada:

1.
?imdi AB denilen te?kîlat, byrakyn ticarî synyrlary, anayasal ve toplumsal synyrlary da a?an bir birliktir. Biz bu birli?e ne kadar ayak uydurabiliriz veya bu birlik bizi ?u anki durumumuzla ne kadar kabul etmeye hazyrdyr?

2.
Süreci ykl. 15 sene olarak saptanmy? ve neticesi açyk müzâkerelerin sonunda AB hangi konumda olacaktyr ve Türkiye hangi konumda olacaktyr, bizi o zamanki durumumuzla ve AB'nin o zamanki durumuyla AB ne kadar kabul etmeye hazyr olacaktyr?

Bunlalary ?imdiden kestirmek mümkün de?il.

Gerçek olan ?u ki;
1.
Türkiye, her ne pahasyna olursa olsun AB'ye girmekte diretse de, müzâkereler sürecinde kar?ysyna 'Kybrys meselesi', 'Ermeni meselesi', 'Do?u Anadolu meslesi' ve 'siyasî istikrarsyzlyk' meselesi AB tarafyndan her görü?me gününde ortaya sergilenecektir.

2.
AB, 'sonu a?yk müzâkerelerin ba?lamasy' demekle, Türkiye'nin bu dört büyük sorunla sürekli olarak kar?yla?aca?y bilincinden haretket ederek rahatça müzâkereleri sürdürecektir.

3.
''Müzâkerelerin ara dönemlerindeöngörülen ara ko?ullar verilen vade de yerine getirilmedi?i tadirde, müzâkerele uzun süre ara verilecek, hattâ müzâkerelerin sona ermesi karary da alynabilecektir resmi tutana?yna(protokolüne) Türkiye(daha do?rusu Erdo?an) gelecek hesaplarynyn yapmadan imza atmy?tyr.

Peki, müzâkereler sürecinde ara ko?ul olarak, Kybrysyn birle?tirilmesi ve büyük bir ihtimalle rum kesimi bayra?y ta?ymasy yahut Rumlara daha çok yetki hakky verilmesi veyahut kurulmasy da dile getirilen bir federe devletin hayata geçirilmesi durumunda 'Türk Halky' acaba i?ba?yndaki hükümete kar?y nasyl bir tepki gösterecektir?

Kaldy ki; yakyn bir zamanda müzâkerelerde olumlu bir geli?me olmady?y takdirde, bu hükümetin i?ba?ynda kalaca?yny ve yerine gelecek hükümetin AB'ye giri? ysraryny devam ettirip ettirmeyece?ini kim söyleyebilir?

Hadi; bu soruya ?öyle veya böyle çözüm bulundu diyelim; AB bir ba?ka görü?me sürecinde 'Ermeni soykyrymy' kabul edilmezse giremezsiniz' dedi?inde, o zamanyn hükümeti ve halk nasyl bir tavyr alacaktyr, ?imdiden kestirebiliyor musunuz?

AB'nin bu ko?ulu ortaya sürece?ini de adym gibi kesin biliyorum.
Zâten AB, bunun bilincinden hareket ederek müzâkerlerin ba?lamasyna karar vermi?tir.

Kaldy ki; hangi hükümet i?ba?ynda olursa olsun, hangi cesaretle bu ko?ulu yerine getirebilecek cesârete sahiptir.

Müzâkere sürecinde ayny durum, 'Do?u Anadolu' için de geçerli olacaktyr.
Bu ko?ulun yerine getirilmesi talebi durumunda i?ba?yndaki hükümet acaba nasyl bir tavyr alacaktyr, vatanda? nasyl bir tepki gösterecektir.
......................................

Ben, Almanya'da yerel siyaset dahilinde meselenin az da olsa içinden haberdar olan bir Türk vatanda?yyym.

Y?in gerçe?i bildi?iminden daha da ötede.

Yki aya?yny son dakikaya direten Avusturya Dy?i?leri Bakany'nyn, diretmede
bir bildi?i vardy (ve di?er AB üyeleri de bundan haberdardylar).

Bu kadar diretmesine ra?men, âniden fikrinden cayan Avusturya Dy?i?leri Bakany'nyn bu tavruyla da yine bir bildi?i vardy (ve di?er AB üyeleri de bundan haberdardylar).

Kysacasy; bizim hükümet ve AB taraftary vatanda?lar hâlen, bize kar?y dany?ykly bir i? yapyldy?ynyn farkynda de?iller, zâten farkyna varacak güçte de olamayacaklardyr.


Kysaca toparlayacak olursam;

-AB, Türkiye için bir hayal ve masaldyr.

-AB, Türkiyenin önümüzdeki 30-40-50 yyl içinde AB'ye girebilecek ko?ullary yerine getiremeyece?inin gayet iyi farkyndadyr ve bu nedenle rahat hareket etmektedir.

-Türkiye, ?imdilik halkynyn tutumunu kestirebildi?im kadary ile istenen ko?ullary yerine getiremeyecektir.

Di?er yandan;

1.
Farzedelim; AB'ye girmesi karary alyndy?ynda, Anayasasyny 'AB Anayasasynyn emri altyna vermek' durumda kalacak olan Türkiye'nin o zamanki hükümeti, halky ve Cumhurba?kany, bu karary onaylayacak mydyr?

2.
Askeriyeninortaya sürülecek yukarydaki 4 ko?ul hakkynda tutumu ne olacaktyr?

3.
Giri? müzâkerelerine 'tek parti' iktidâry ile ba?layan Türkiye, o zaman kaç partili iktidâra sahip olacaktyr ve girmek için oybirli?i sa?lanacak mydyr?

4.
Ticârî, iktisâdy ve siyâsi istikrarsyzly?y her an nüsedebilecek olan Türkiye
tüm bu sorularyn yanytyny ykl. 15 yyl gibi, bence kysa sayylacak bir zaman içerisinde gerek halkynyn, gerekse AB'nin ho?nut kalaca?y ?eklide nasyl verebilecektir?

Bence kysacasy:
Türkiye, AB'ye alynmayacaktyr!
Türkiye AB'ye giremeyecektir!
Türkiye, zaman kazanmak için avutulmaktadyr!
Türkiye, verilen müzâkere süreci içinde 'yabancy sermaye' tarafyndan kyskyvrak edilecek ve ilelebet bugünkünden daha yo?un bir ba?ymlylyk alynacak ve bundan da zor kurtulacaktyr. (bu durum zâten ba?lamy?tyr)
......

Son olarak sevgili gönülda?laryma bence en büyük iki manevi tehlikeyi söyleyeyim:

Geleneklerine ba?lyly?y azalan halkyn ve bilhassa gençli?in yozla?masy ile Türkiye 'bizim arzulady?ymyz Türkiye' olmaktan çykacak ve hattâ ?imdiden çykmaktadyr da. Demeye ve açyklamaya lüzum var my?

Biz nasy bir Türkiye isteriz acaba?

Ve en son dilimiz:
Daha girme konusu gündeme gelir gelmez (1999 Ecevit dönemi), iktisâdî ba?ymlyly?y gittikçe artan ve dilindeki yozla?ma a?yry bir hyzla (Yngilizcele?meyi izleyenler bilir!) nerdeyse son haddine yakla?an Türkiye, AB'ye girecek olursa, hangi dilden konu?acaktyr.... çok merak ediyorum?

Abdullah Gül'ün, dünkü basyn toplantysynda Yngilizce de?il de Türkçe konu?masy gayet do?aldyr, zirâ; Yngilizcesi, bu denli ciddi bir konuda, nerdeyse tüm Avrupa ülkelerinin izledi?i önemli bir basyn toplantysynda görü?lerini ve gör??melerin inceliklerini anlatacak kadar yeterli olmady?yndan ve mahcup duruma dü?memek içindir.

Türkçe konu?mayy, di?er üyelere kar?y 'bakyn bizim dilimizde bi?r Avrupa dili' anlamynda ye?lemi?se, bilmemiz gerekir ki; Avrupa halky dilimzin ?u andaki yozla?my? durumuna gülmekten kendini alykyamaktadyr!

Bu duruma, mahkeme ve resmi daireler tercümanlyk görevimde hergün yeniden tanyk olurken içim syzlamakta.......

Peki nedir Türkiye'nin yapaca?y:

Müzâkere sürecinde, yukary da saydy?ym dört büyük ko?uldan biri AB müzâkere komisyonu tarafyndan gündeme getirilir getirilmez, bavullaryny toplayyp, efendice vedâla?yp, bir iki gün istirahattan sonra derhali Sovyetleden ba?ymsyzly?yny kazanan di?er Türk soyu ülkeleri ile
''A'dan Z'ye birlik olma önerisi getirmek için masaya oturmak.......

Ama bu kafa ve dü?ünce tarzy ile bu hükümetin bunu aklyna getirip becerece?ine de pek olumlu gözle bakmyyorum dersem, ylyman konu?mu? olurum.

Erdo?an neden ysrarla AB'ye girme sürecini ba?latty?
Cevaby kolay!

Tek partili hükümeti kurmu?ken (bu bir daha Türkiye'de zor gerçekle?ir!)
AB'ye Türkiye'yi sokan Ba?bakan olarak adyny tarihe yazdyrmak.....

Yalnyz bu hiyenin masala dönece?ini de bilmiyor dahai aman sessiz konu?alym.

Benzeri dilekle Dy?u ve Baty Almanya'yy birle?tirip alelacele kararlarla tarihe adyny yazdyran Alman eski Ba?bakany Helmut Kohl, ?u an Almanya'nyn nerdeyse iflasta oldu?unu görmemek için yylyn uzun bir süresini Almanya dy?ynda geçirmekte...

(Alman hükümeti Do?uya 15 yyl içinde toplam 1.2000(bin ikiyüz bilyon! Benim matemati?im zayyf, kaç YTL eder, arkada?lar hesaplarsa sevinririm)
yardym yapty?y halde Do?u Almanya kesiminde i?sizlik orany Türkiye'den daha yüksek (% 20-25) oldu?u gibi, hâlen iflas eden firmalaryn sayysy rekorlara ko?makta ve halk hergün akyn akyn Batyya kaçmakta....

Parayla her?ey hallolur diyenlere duyurulur!!!!!!!!!!!!!!!!

Helmut Kohl, adynyn sadece kapaly tarih kitaplarynda kalmasy bir yana, masalynyn da artyk okunmaz oldu?unu görüyor ve uzaktan da olsa kahrediyor sanyrym. Bu yüzdendir ki, senede üç-be? toplanty ve kutlama töreni hâriç göze görümez oldu........


Yyi diller, iyi Ramazanlar ve saygylar.......


En son Kederli tarafından Cmt May03, 2008 12:49 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 24
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Dostlar sizin payla?mak istedi?im bu hikâyeyi lütfen okuyunuz.

EFE'NYN HYKÂYESY

Hikâye bu ya;

Vaktiyle Ege`nin bir yöresinde tüm çevreyi titreten, asty?y astyk, kesti?i kestik bir efe varmy?. Boylu, poslu ve çok da yaky?yklyymy? ama hiçbir kyza gönül vermedi?i gibi kyzlara ba?lanyrym diye mümkün mertebe soygunlar dy?ynda köylerden de uzak durmaya çaly?yyormu?. ?ehre yalnyz inmi?. ?ehrin ileri gelen zenginlerinden bir Rum, efe` yi korkudan evinde a?yrlamy?..Zengin Rum`un güzel ve i?veli kyzyny gören bizim efe de kyza deli gibi tutulmu?.

Sabah da?a dönen efenin günleri, artyk hep kyzy hayal etmekle geçiyormu?. Adamlary ile eskisi kadar ilgilenmedi?i gibi artyk soygunlara da pek i?tahly katylmaz olmu?. Da?da otoritesinin azalaca?yndan korkan efe, kyzy babasyndan istemeye karar vermi?. Öyle ya; Kyzyn babasy zengin.. Evlenip ?ehre yerle?irse hayaty da kurtulacak ve da?da ihtiyarlamak zorunda kalmayacak.

Kyzy babasyndan ister ama kyz, ailenin tek kyzydyr ve babasynyn ?artlary vardyr. Kyzyn babasy "Ylk ?artym; Madem benim damadym olacaksyn. O zaman bizim gibi kültürlü, medeni olmalysyn. Önce byyyklaryny keseceksin ve da?da bir ay öyle Efelik yapacaksyn. Sonra di?er iki ?artymy da yerine getirirsen kyz senin!" diye ?art ko?ar. Bizim efe celallenir "Byyyksyz efe mi olur lan?!" diye ba?yryr, kyzar ama adam Nuh der peygamber demez. Kaçyracak ama kyz da babasynyn sözünden çykmamaktadyr.

Efe ne yapsyn? Tek çare babayy memnun etmekten geçiyor. Güç de olsa byyyklary keser. Ama bu kez da?da otoritesi sarsylmaya ba?lar..Adamlary " Efem bu ne i?tir?" derler. Efe de bir kyza tutuldu?unu ama babasynyn bu ?arty öne sürdü?ünü söylese de adamlary inanmazlar.

Bir ay sonra kyzyn babasyna gider ve ilk ?arty yerine getirdi?ini söyler. Kyzyn babasy, bu kez; " Senin niyetinin ciddi oldu?unu anladym. Benim kyzym için çeyiz dizmek gerek. Da?daki tüm altynlaryny bana getireceksin. Nasyl olsa kyzymy aldy?ynda benim mallarymyn tamamy senin olacak."

Efe çaresiz da?a çykar, adamlarynyn hisselerine dü?en altynlary da borç olarak alyr. Sözünde duraca?ynyn ni?anesi olarak da tüfe?ini arkada?laryna verir,tabancasy ile ?ehre gelir. Kyzyn babasyna paranyn tamamyny verir. Kyzyn babasy da " Nikah yapylmadan evimde oturamazsyn. Söz yüzü?ü takma törenine kadar benim bahçyvanym Yorgo ile kulübesinde kalyrsynyz." diyerek efe`yi Yorgo`nun kulübesine gönderir. Yorgo da çam yarmasy gibi bir heriftir ama efe`den çekinir. Yorgo ile efe bir müddet ayny kulübede ya?arlar.

Aradan bir süre geçtikten sonra efe kyzyn babasynyn kar?ysyna dikilerek; Söz takma töreninin hala niye yapylmady?yny sorar. Kyzyn babasy da "Yaryn bir ziyafet veriyorum. ?ehrin tüm ileri gelenleri katylacaklar. Sen de o toplantyya katylacaksyn ve herkesin önünde benden kyzymy istersin. Ben de herkesin ?ahitli?inde kyzy sana veririm. Kimse bana kyzyny korkudan verdi demez." der ve efe de kabullenir ama arkadan üçüncü ?art
gelir; "Sen da?da ya?amaktan insan içine pek çykmamy?syn. Böyle kaba konu?ma ve yürüme ile olmaz. Benim kyz sana yürümeyi ve kibar konu?mayy ö?retsin de; bizi törende mahcup etme!" der.

Efe için son ?art çok a?yr gelmi?tir ama kyzy almak için tek yol bu kalmy?tyr. Kyzdan vazgeçse dahi, artyk da?a da çykamayacaktyr. Da?dakiler, alacaklaryny isteyeceklerdir. Çaresiz, son ?arty da kabul eder ve ne kadar a?yr gelse de kyzdan yürüme, kibar konu?ma derslerini alyr..

Ak?am konakta büyük bir ziyafet vardyr.. ?ehrin tüm ileri gelenleri ile efenin da?dan gelen arkada?lary toplanmy?lardyr. Bizim efe de ?ehirliler gibi giyinir ama görünü?ü, duru?u, konu?masy itibariyle artyk eski efe de?ildir. Yemekte herkes gözlerine inanamamaktadyr. Efe yemek esnasynda "Ku?um Aydyn " gibi yürüyerek kyzyn babasynyn önüne gelir ve "Ben efe olarak, herkesin ?ahitli?inde kyzynyza talibim." der.
Kyzyn babasy ise " BENYM YBNEYE VERYLECEK KIZIM YOK ! diye kestirip atar.

*****

Galiba AB yolunda Efe(!) gibi olaca?yz. " Terörle mücadele yasasyny de?i?tirin. " dediler. Yasayy de?i?tirdik, terörle mücadele edemez hale geldik. Artyk teröristler, Ystanbul`da, Mersinde, Yzmir`de kysacasy her yerde yürüyü? yapar hale geldiler. ( ?u anda, ABD de veya AB de El kaide yanda?lary Usame Bin Ladin resimleri ile gösteri yürüyü?ü yapabilir mi? ) Oysa biz, hala da ?ehitler veriyoruz.

" 48 saatlik gözalty süreniz uzun kysaltyn." dediler. 24 saate dü?ürdük. Kendileri ise Londra Metro saldyrylaryndan sonra 28 güne çykardylar.

" Yfade özgürlü?ünü geni?letin ." dediler. Atalarymyza sövenleri yargylayamazken ( O. PAMUK `un davasynyn hangi kanuna dayanarak dü?tü?ünü açyklayabilecek hukukçu var my? ) Kendileri Ermeni soykyrymy olmamy?tyr diyenleri yargylayabiliyorlar.

" Dil özgürlü?ünü geni?letin." dediler. Geni?lettik, Kürtçe, Zazaca kurslary açtyk. Kendileri (Hollanda) sokakta ba?ka dillerin konu?ulmasyny yasaklamaya çaly?yyorlar.

" Her türlü ?arty yerine getirseniz dahi, sizin ülkeniz ve nüfusunuz çok büyük oldu?undan son kararda AB nin hazmetme kapasitesine ( Yngilizcesi tam bu anlamy vermiyor ama gazetelerde bu ?ekilde tercüme ediliyor.) göre sizi alyp almayaca?ymyza karar verece?iz." diyorlar. Kahin de?ilim ama yaptyklary çaly?malara göre, Türkiye AB` nin tahmini müzakere süreci sonunda küçülmü? iki devlet veya federasyon olacaktyr. Ynanmayan Sayyn Osman DYYADYN` in “Ben ?ehit miyim, Hain mi?” adly kitabyny ve bu haftanyn (3 ?ubat 2006) TEMPO dergisini okusun. Adamlar Diyarbakyr Kürtlerin ba?kentidir diyebiliyorlar. Artyk hangisini hazmedebilirlerse onu alyrlar. (Peki bu kadar verdi?imiz sivil - asker ?ehitlerimiz mi? diye sormayyn nasyl olsa onlar Türk` tü (!) )

"Güney Kybrys Rum Kesimi için; Kybrys Cumhuriyeti olarak tanyyyn, yoksa giremezsiniz! " diyorlar. Bizimkiler yakynda tanyyacaktyrlar. Daha do?rusu tanymak zorundadyrlar. Tanydy?ymyzda ise; KKTC`den vazgeçti?imiz gibi, ba?ymsyz bir ülkenin topra?yny da silah zoru ile 33 sene i?gal altynda tutmu? olaca?ymyzdan(!) 33 yyllyk i?gal tazminaty ödeyece?iz. ( Louzidiu davasy benzeri) Yetmedi; 1973 Bary? harekatynda ölen Rum askerleri için dahi tazminat ödeyece?iz. Tüm bu tazminatlary ödeyebilmek için herhalde Trakya`yy versek yine ödeyemeyiz. (Ya bizim ?ehitlerimiz? diye sormayyn nasyl olsa onlar Türk` tü (!) )

" Ermeni soykyrymyny biz tanydyk. Siz de tanyyyn, yoksa giremezsiniz!" diyorlar. Hakly olmamyz veya bizim insanlarymyzyn soykyryma u?ramy? olmasy önemli de?il. Önemli olan onlaryn tanymy? olmalary. Yoksa, "Sizi aramyza almayyz." diyorlar. Diyelim ki tanydyk; bu kez haksyz yere katil millet olarak damgalanacak ve korkunç tazminatlar ödeyece?iz. Tazminatlaryn pe?inden toprak talebi de gelecek. (Ermenilerce ?ehit edilen atalarymyz my? Nasyl olsa onlar Türk` tü (!) )

" Azynlyklar ve Din özgürlü?ünde adym atmalysynyz! " dediler. Henüz biz adym atmadan misyoner radyolaryny kurdular (Ystanbul`dan dinlenebilen Müjde FM), her gün 24 saat Hyristiyanlyk propagandasy yapylyyor. Ayny derginin (TEMPO) 51. sayfasynda da Watch Tower Yncil ve Dua Örgütünün verilerine dayanarak Türkiye`de 1679 Protestan misyonerin görev yapty?yny, 243 ki?inin Hyristiyanla?tyrylyp vaftiz edildi?i belirtiliyor. Hepimiz bir gecede hyristiyanla?sak bile bizi aralaryna kabul etmezler.

" Özelle?tirmeleri hyzlandyryn." dediler.Biz kyçymyzdaki donumuzu bile satmaya kalky?yyoruz. (Atatürk Samsun`a çykty?ynda Madenler yabancylarda idi, ?ehir hatlary yabancylarda idi, Demiryollary, sanayii yabancylarda idi. (Hatta T. ÖZAKMAN ?u Çylgyn Türkler kitabynda Konya`dan askeri birli?i ta?yyan trenin makinistinin Rum oldu?unu, Türklere bu i?in ö?retilmedi?ini yazar.)

Artyk kesinlikle eminim ki, biz de Efe`nin akybetine u?rayaca?yz..
Kullanıcı kimliğini gösterMuzaffer Sungur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
AB'ye Girmek mi AB'ce 'Alynmak' my? Y?te Soru(n) Bu...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,

Mustafa Kemal’in 6 Mart 1922 tarihinde T.B.M.M.’de yapty?y konu?madan bir alynty:

“Efendiler,

Bir ?eyin zararyyla, bir ?eyin imhasyyla (yok edilmesiyle) yükselen ?eyler, bittabi (do?al olarak, elbette) o ?eyden zarara u?rayany alçaltyr. Hakikaten (Gerçekten de) Avrupa'nyn bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenile?mesine kar?ylyk Türkiye tam tersine gerilemi? ve dü?ü? vadisine yuvarlanadurmu?tur. Artyk vaziyeti (durumu) düzeltmek için Avrupa'dan nasihat (ö?üt) almak, bütün i?leri Avrupa'nyn emellerine (amaçlaryna) göre yapmak, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtakym zihniyetler (anlayy?lar> dü?ünceler> görü?ler) belirdi. Halbuki, hangi istiklal vardyr ki, ecnebilerin (yabancylaryn) nasihatleriyle, ecnebilerin planlaryyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemi?tir.”
*
Bugün içerisine dü?ürülmü? oldu?umuz durum, yoruma gerek duymayacak denli açyk de?il mi?

Sözüm meclisten dy?ary, "O dönem ba?kaydy" diyenleri duyar gibi oluyurum. Peki, o günlere nasyl gelmi?ti koca Osmanly?!...

Ve, AB'ye girmek mi AB'ce 'alynmak' my? Y?te soru(n) bu...

~~~~~~~~
Not: Ar. 'emel' sözcü?ünün dilimizdeki kar?yly?y tek bir sözcükle 'amaç'; evet ama, bir de açyklamasyna bakalym: "Gerçekle?tirilmesi zamana ba?ly güçlü istek." Bir de, 'plan' nedir, bakalym sözlükler ilk akla gelen anlamyndan ba?ka daha neler diyor: "Bir i?in, bir eserin gerçekle?tirilmesi için uyulmasy tasarlanan düzen; (mecaz) dü?ünce, niyet, maksat, tasavvur."
_________________
(Kaynak: http://tr.wikiquote.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk )

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
"AVRUPA BYRLY?Y VE TÜRKYYE"

Yahu bu ülkede bir tane bile onurlu ve namuslu adamyn sesi yeterince çykmady?y için, çykanlarynda sesleri duyurulmady?y için millet yalancylaryn ve onursuzlaryn masallary ve ninnileriyle kuzu gibi uyuyup gidiyor.(ATO Ba?kany sayyn Sinan AYGÜN’e yürekten te?ekkür ediyorum bu konudaki çaly?malaryndan dolayy)

Her ?eyi bir yana byrakyn.Biz 10.000 yyllyk bir milletiz.Hangi Avrupa ülkesine baksanyz onlardan daha onurlu ve köklü bir geçmi?imiz var.
Biz en son 600 yyl yönettik dünyanyn yarysyny.Bir çok millet vardy içimizde.Araplar,Kürtler,Acemler,Ermeniler,Rumlar vs. Bizim egemenli?imiz altynda ya?amy? tüm yabancylar bizden daha rahat ve huzurlu ya?yyorlardy ve hepsi hala ayny dillerini konu?uyor ve ayny inançlaryny sürdürüyorlar.Yahu byrakyn 600 yyly 70 - 80 yylda Ruslar 15 Tane millette ne dil byrakty ne din.Ayny ?ekilde Fransyzlar,Portekizliler,Ytalyanlar ve o Yngilizler i?gal ettikleri hem de öyle 30 40 yyl i?gal ettikleri yerlerde bile ne din byraktylar ne dil.Afrika ülkelerine bir bakyn ço?unun resmi dili bile Yngilizce ve Fransyzca’dyr.

?imdi kim kalkyp Avrupa milletlerinin Türklerden daha medeni oldu?unu söyleyebilir.Buna anca aptallar ve cahiller inanyr.

Peki nedir AB? Bilmem kaç tane Hyristiyan devletin kurdu?u birlik.Peki ben neden bunlara üye olayym.Sanayimi geli?tirmek için mi;
Allah ryzasy için 1.000 yyldyr bana dü?man olan elini atty?y yeri kurutan Avrupa bana iyilik mi yapacak.Onu da geçtim,Ben sanayile?mek için Avrupa’ya muhtaç de?ilim ki, Avrupa’ya ihtiyacym yok ki.
Peki ya neden üye olayym AB’ye insan haklary ve medeniyet yönünden geli?mek için mi,

Allah’yny Kitabyny bilen söylesin, Biz tarih boyunca tüm dünya uluslaryna medeniyet ve insanlyk dersi vermi? bir ulusuz.Avrupalylardan my insanlyk ö?renece?iz.Bu ne kadar komik ve bir o kadar da a?a?ylayycy ve vatan hainli?i ile dolu bir durumdur.

Bizim hiçbir konuda hiçbir ?ekilde AB’ye ihtiyacymyz yoktur.Biz her yönden AB’den daha medeni ve daha geli?mi? bir toplumuz.AB bir dayatmadyr.AB ülkelerinin Türkiye’deki i?birlikçilerinin bir dayatmasydyr.Ve maalesef bu propagandalarla milletimiz küçük dü?ürülmekte ve insanlarymyz daha çocukken ne kadar ulu ve yüce bir toplumun mensubu olduklary bilincinden bilinçli olarak uzak yeti?tirilmektedirler.

Hiç utanmadan bir de “Ynsan Haklary Mahkemesi” kurmu?lar.Siz kim,insanlyk kim.Daha geçen gün Amerikan askerlerinin yapty?y i?kenceleri izledik.Bizim askerimiz ise tedhi?çiye bile insan gibi muamele yapyyor.

Onurlu, haysiyetli her yöneticinin söylemesi gereken bir tek ?ey vardyr.”Ben ulusumu da ulusal de?erlerimi de tarihin gördü?ü en barbar,en vah?i ve ba?ka milletlerin kanyny emerek ya?ayan Avrupa Birli?i ülkelerine çi?netmem, ezdirmem.Bizim Avrupa Birli?i’ne hiçbir suretle ihtiyacymyz yoktur.Her yönden onlaryn bize ihtiyacy vardyr.”Y?te ben de bunu söyleyecek kadar delikanly adamyn elini öperim.
Seralan - Adana
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
AB Süreci ve Türkçe
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2