Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
MENYM ANAM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
MENYM ANAM VE ANA DYL
Azerbaycan’yn büyük ?airi Bahtiyar Vahapzade, “Menim Anam” ?iirinde ?öyle diyor:
MENYM ANAM
Savadsyzdyr
Adyny da yaza bilmir
Menim anam...
Ancak mene
Say ö?redip
Ay ö?redip
Yl ö?redip
En vacibi dil ö?redip
Menim anam.
Bu dil ile tanymy?am
Hem sevinci
Hem de gamy
Bu dil yaratmy?am
Her ?iirimi
Her na?memi,
Yoh men heçem
Men yalanam
Kitap kitap sözlerimin
Müellifi: Menim anam
?airin ne dedi?ini büyük ölçüde anladynyz; ama ?öyle kysaca bir tekrar edecek olursak, ?air diyor ki: Okuma bilmiyor, adyny da yazamyyor benim annem. Ancak bana, sayy saymayy, aylary ve yyllary ö?retti. En mühimi de dilimi ö?retti. Ben bu dil ile sevinci ve üzüntüyü tanydym. Ben bu dil ile ?iirimi ve müzi?imi meydana getirdim. Aslynda ben bir hiçim, ben yalanym. Yazdy?ym bunca kitabyn gerçek sahibi benim annemdir.
Benim hislerime ve fikirlerime tercüman olan ifadeler, Vahapzade’nin bu ?iirinde terennüm edilmi?. Zaten anamyzdan ö?rendi?imiz dile “ana dili” demi?iz. Ne ho? bir laftyr bu. Bundan güzel bir açyklama olur mu? Ana dil, anamyzdan ö?rendi?imiz dildir.
Son yyllarda artyk anamyn dilinden çok uzaktayym. Onun sesi gibi ses, onun sözü gibi söz, onun yüre?i gibi yürek aryyorum belki de. Onun “gadasyn aldy?ym” deyi?indeki sycaklyk, dinledi?im bunca uzun sözlerin içerisinde yok. Onun söyledi?i kelimeleri insanlar ya bilmiyorlar artyk ya da kullanmak istemiyorlar. Onun demin yerine “bayaktan” deyi?i, geçen yyl yerine “byldyr” deyi?i, daha neçe güzel sözler söylenmiyor artyk.
Benim memleketimin muhterem insanlary analarynyn konu?tuklary gibi konu?mak istemiyorlar. Çünkü bu dilden utanyyorlar. Sonunda bugün herkesin dört nala gitti?i bu yapmacyk dil, yapmacyk insanlar yaratyyor. Özüne sözüne güvenilmez bir yy?yn insan...
Benim anam, anasyna “aba” derdi.
Benim anam kaygylandy my “syda” derdi.
Benim anam bana gelen bütün kaygyyy, tasayy, günahy almak için “gadamy alyr”, u?rumda kurban olurdu.
Benim anam beni ninnilerle uyutur, masallarla büyütürdü.
Benim anam Türk çocu?u türkü beller deyip türkü dinletirdi.
Benim anam, sadece dil ö?retmez, töreyi, namusu, vicdany, adaleti, ahlaky da ö?retirdi.
Benim anam, “Ady güzel, kendi güzel Muhammed” diye ilahileri gözya?lary ile dinler ve dinletirdi.
Alnyn secdesiz, a?zyn duasyz olmayaca?yny gösterirdi.
Benim anam, çeyiz sandy?ynda Türk bayra?y ta?yr, Türk askeri gördü mü kendi evladyndan bir fark gözetmeyerek sarylyr, askerlerimize hayyr dualary ederdi.
Bizim analarymyz, Halil Ybrahim bereketiyle bereketlendirdikleri sofralaryny herkese açar, varly?y da yoklu?u da çok iyi bilirlerdi.
Bizim analarymyz “helal sütün” ne oldu?unu bilir ve hep “helal süt emmi?i” ararlardy.
Bizim analarymyz Türkçeyi yapmacyksyz konu?ur, sözü, özlerindeki gibi dosdo?ru söylerlerdi.
?imdi benim anamyn dilini kaba ve görgüsüz bulanlar, bir ayna alyp kendilerine baksynlar.
E?er bu dili unutursan, öz anany unutmu? gibi olursun.
E?er bu dili unutursan, gerçek de?il hayal gibi olursun.
E?er bu dili unutursan, kendin de?il ba?kasy gibi olursun.

Anamyn bu güzel dilleri
Ho?tur gadasyn aldy?ym
Bu dili unutup gitmek
Bo?tur gadasyn aldy?ym

Bu sözlerim sana vardy
Herkes bir ?eyler aldy
Senin yüzün niye karardy?
Küsme gadasyn aldy?ym.

Erciyes’ten esen yeller
Etrafynda deste güller
Anan sana neler söyler
Dinle gadasyn aldy?ym
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Hzr 2005
Bildiriler: 117
Alıntıyla Cevap Gönder
Ne hoş bir yazı, ne güzel bir yazı, ne sıcak bir yazı...

İzninizle sohbetlerimde yazınızdan alıntılar yapmak istiyorum. Ne kadar hoş, içten, candan bir anlatım olmuş. Yüreğinize sağlık.
Kullanıcı kimliğini gösterDorukhan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 26 Eyl 2005
Bildiriler: 408
Şehir: KAYSERİ
Alıntıyla Cevap Gönder
Lutfedersiniz, onur verirsiniz efendim.
Kullanıcı kimliğini gösterS.Burhanettin AKBAŞ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
MENİM ANAM
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2