Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
HALK OZANLARIMIZ, HALK ?ÂYRLY?Y ve DYLYMYZ HAKKINDA
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
HALK OZANLARIMIZ, HALK ?ÂYRLY?Y ve DYLYMYZ

Sevgili halk edebiyaty, ?iir, ?âir, halk ozanlary ve dilimizin gerçek dostlary.

Sitedeki ?iirlerim hakkynda bana gönderdi?iniz iltifatlary saygy ve içten te?ekkürle kabul edip ba?ym tacy yaparak, sizden de samimi selamlarla ?u Mübarek Ramazan ayynda 'Atalaryma' izninizle hediye eyledim. Nur içinde yatsynlar!

SIRADAN BYR TANRI KULU ve sizlerden biri olan ben, sadece ve sadece YARADANIN keremiyle, 'Atalarymyn' sayesinde ve siz dostlara sebep ?iir yazma yetene?ini TANRININ ben aciz kuluna güzel bir lütfu kabul edip, YARADANA ?ükür borcumu yakla?yk 30 yyldan buyana iade etmek isterken, TANRININ KURAN-I KERYMDE 'OKU' emrini 'DYLYNDEN OKU' olarak yorulayyp, dilimi DYNYMYN ve YNANCIMIN ilk ?arty sayyp, onu yazmayy, konu?mayy ve ona hizmet etmeyi YMANIMIM ?ARTI ve ödenmesi gereken borcu olarak kabul ediyorum.

Bilinsin ki; ULU TANRI, YÜCE MUHAKEMEDE beher KULUNU kendi dilinden sogulayacak ve yargylayacaktyr.

Ben bilhassa, DYLYMYZYN ASIL KORUYUCULARI, YARATICILARI VE BEKÇYLERY syfaty ile VAZGEÇYLMEZ BYR DYL ELÇYSY olan HALK OZANLARIMIZA minnettaly?ymy acizane kaleme alyp dile getirirken; onlara ve dilimize olan saygymy onlaryn dilinden ?iirlerle tekrar eden ve onlaryn kalemini ta?yyan ve öncelikle güzel dilimizin EN BAHTYYAR ve ONURLU HAMALI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM!

HALKIN dilinden HAKKIN kelamyny bykmadan usanmadan ça?yryp çalan bu de?erli ATALARIMIZ, güzel dilimizin ya?amasynda ve halkyn biribiriyle olan ileti?iminde en yararly araç ve vesile olmakla TANRININ kullary arasynda özenle seçti?i BÜYÜK BYR ELÇYDYRLER.

GERÇEK HALK OZANLARIMIZIN bizden bekledi?i de bu yazdyklarymyn bilincinde olmamyz, onlaryn deneyimleriyle bize aktadyklaryna saygy göstermemiz, onlaryn ruhunu ?iirlerde ya?atmamyzdyr. Hiçbiri, ne para, ne de ?an ?öhret için yazyp, söylemediler. Birçoklary da, bu âleme sefil gelip, garip gitti. TANRIM RUHLARINI ?ÂDEYLESYN!

Bu arada, günümüz halk ozanlaryny da sevgi, saygy ve hürmetle anyyor, onlara selamlarymy ve te?ekkürlerimi iletiyorum.

Birkaç gün evvel burada siz de?erli dostlardan ?iirlerime gelen güzel yankylara sebep, ?iir (bilhassa halk ?iiri) sanatyny ilgi duyan arkada?lara tanytmayy ve onlarla mektebi ve tahsili olmayan, sadece TNANRININ lütfu, kullaryn gizli yeteneklerini hak ve halk u?runa dü?ünüp gereken ilgi ve titizlikle i?leyip, çaly?arak eri?ebilece?i bu e?siz sanat hakkynda görü?lerimi siteye aktarmaya sözvermi?tim. Burada, verdi?im bu sözü yerine getirmeye çal?aca?ym.


HALK OZANLI?I NEDYR?


Halk ozanly?y sanatynyn benim açymdan bilinmesi gereken 'vazgeçilmez' be? anakuraly vardyr:

- HAKKIN ADINA HALKA HYTAP ETMEK YÇYN YOLA ÇIKACAKSAN, EN DE?ERLY SYLAHINI(dilini) BYLE?LE DE(keskinle?tir de), EN GÜZEL ASTARLARDAN YAPILI (hak, a?k, sevgi ve muhabet) EN PARLAK GÜZEL KILIFINA(ary lisanyna) KOY, GÖZALICI VE YÇLY SYPERYNY DE (sazyny da) KU?ANIP (kendini donat) ER MEYDANINA (halk arasyna) ÖYLE ÇIK!

- HAK ADINA DÜ?ÜNDÜ?ÜNÜ, HALK ADINA HALKA HAKDAN YAZ VE
SÖYLEKY; HALKIN SENY HAKDAN BYLSYN!

- HAK ADINA HALKA EDECE?YN SÖZÜ, YY?YTLYK VE MERTLYK ADINA VE HALKIN HATIRINA ÇAL KORKUSUZCA SÖYLE!

- SENY YOLUNDAN DÖNDÜRMEK YSTEYENLERE KAR?I SYLAHINI HAK
ADINA ÇEK(hak dilini çykar), HAKKA TEVEKKEL OL (güven) ve ÖLÜNCEYE KADAR YOLUNDAN VE MÜCADELEDEN SANKY DÖNME!

- VE BYLYNSYN KY; OZANLIK, KISA ÖMÜRDE GERY DÖNÜ?Ü OLMAYAN UZUN VE DYKENLY BYR YOLDUR!

Bu de?i?mez ve sugötürmez bilinen ozanlyk kurallaryndan herhangi birisinin ihmali ve ihlali halinde ozanlyk ?any yara alacak ve ozan mertebesini yitirecektir. Bunun bilicinden hareket ederek yola çykan Atalarymyzdan hiçbiri yolundan asla geri dönmemi?, hattâ Pir Sultan Aldal ve Köro?lu gibi devrinin sultanlaryna ve beylerine ba?kaldyrma cesareti bile gösterip, ölümü göze almy?ladyr.

Ben, öncelikle bir dil ve toplum sosyal çaly?many olarak bilhassa memleketimizin acil durumunu ve halkymyzyn dilimize kar?y aldy?y kaygysyz ve sorumsuz tavyr gere?i ozanlarymyzyn hak, hukuk ve dilimiz adyna verdi?i mücadeleyi ve de bilhassa dilimiz için verdikleri e?siz hizmeti bu güzel sitede siz güzel insanlar huzurunda öncepheye çykarmak ve payla?mak arzusundayym.

Umarym ve dilerim ki; yazdy?ym yazylarymdaki samimiyeti, dilimiz konusuna verdi?im de?eri ve durumumuzun ciddiyetini ve de dilimizin ya?amymyzyn her kesmindeki önemini(bilhassa sosyal ileti?im ve sa?lykly dü?ünme) az da olsa sizlere aktarabiliyorum.

Tüm sevgi ve saygylarym, halk ozanlarymyzyn ary dilleri, samimi ve alçak gönülleri adyna ve de hatyryna sizlerin olsun!

Esenlikle, sa?lycakla, tatly ve ary dille kalyn.

Almanya©Kederli


Dipyazy:
Halk ?airli?i ve ozanly?y, ary dil ve kullanymynyn önemi hakkynda Türkoloji dalyndaki fahri e?itmenlik görevim dahilinde hazyrlady?ym kendi yazylarymdan alyntydyr.

Bir dahaki yazymda ?iir ve dilimiz açysyndan önemini kaleme alaca?ym.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
HALK OZANLARIMIZ, HALK ŞÂİRLİĞİ ve DİLİMİZ HAKKINDA
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2