Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

"Tsunami" için Karşılık
Depreşim Dalgaları
41%
 41%  [ 24 ]
Kıyıyutan
43%
 43%  [ 25 ]
Canavar Dalga
5%
 5%  [ 3 ]
Tosun Abi (Tosunabi)
10%
 10%  [ 6 ]
Toplam Oylar : 58

"Tsunami" Yerine ????
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Arl 2004
Bildiriler: 25
Şehir: Konya
Alıntıyla Cevap Gönder
Bugün internette rastlady?ym bir haberi sizlerle payla?mak istedim.Ba?lyk aynen "Türkler Tsunami'ye Yeni Ysim Buldu" ?eklindeydi. Sizlerin bu sayfayy açarken duydu?u meraky bende ya?adym, "Acaba nasyl bir isim?" dü?üncesine takyldym. Ba?ly?y tyklady?ymda altta bu yazy çykty. Konuyu isteyen istedi?i yere çekebilir.Benden yana tam bir Yorumsuz!!! Laughing Rolling Eyes Question :

"Tsunami, Türklerin 'ombudsman'dan sonra belki de en zorlandy?y ikinci sözcük oldu.
Türk insany, kimi zaman hatyrlamakta ya da söylemekte zorlanynca "Tsunami"ye yeni isim takty:
Tosun Abi.

'Bunu yazan Tosun...' olarak uzun süre önce tuvalet literatürüne girmi? olan yazar "Tosun", Türkler tarafyndan artyk "Tsunami" anlamynda kullanylmaya ba?landy. Hem de abili?e yükseltilerek..

Halk, günlük konu?malar syrasynda bir türlü dilinin dönmedi?i ve "tubusami, tusumami, tusumani" vb. gibi yanly? biçimde dile getirdi?i "tsunami" yüzünden alay edilmesinden bykmy? olacak ki, kendisine en yakyn ismi buldu: Tosun abi.


Aslynda Türklerin, tsunami'den çok korkmalary ve ya?anan felaket nedeniyle son derece üzüntü duymalary nedeniyle "Tosun Abi"ye ba?vurduklary dü?ünülüyor.Duygusal bir yapyya sahip ve mizah anlayy?y zengin Türk insany, her olaya farkly açydan bakarak bir ?ekilde ya?amanyn yolunu ne olursa olsun buluyor.. "

www.digimedya.com
Kullanıcı kimliğini gösterTomcat tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 6
Şehir: Vrus City
Alıntıyla Cevap Gönder
Gerçekten Komik...
Kullanıcı kimliğini gösterOnLy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2004
Bildiriler: 14
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir ara daha bu konu hakkynda de?i?ik fikirler duymu?tum. Acaba forumdaki arkada?lar bu konu hakkynda ne dü?ünüyor. Yani yeni isim bulma hakkynda Question Idea .
Kullanıcı kimliğini göstercebrail tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Arl 2004
Bildiriler: 25
Şehir: Konya
Alıntıyla Cevap Gönder
Aklymdan "devdalga" geçiyor ama onu kullandy?ymyzda tsunami'nin tam kar?yly?yny alabiliyor muyuz, emin de?ilim. Japonlar ''tsunami'', Çinliler ''hungtao''(?) diyor. Tsunami, Japonca'da ‘liman dalgasy’ anlamyna geliyor ve "devdalga" neredeyse tüm dünya dillerinde "tsunami" ?eklinde geçiyor. Sözcük, dünya dillerine 19.yy sonlarynda Japonya'da meydana gelen bir depremden sonra girmi?. Aslynda sözcük türetme bölümüne bir ba?lyk açyp tarty?sak isabetli olur.Devdalga tam kar?ylyk olmasa gerek.Mesela, Japonya'da birisine liman dalgasy dedi?imizde hemen "tsunami diye adlandyrdy?ymyz kyyyya çok büyük ?ekilde gelen dalgalar" anla?ylyr.Türkiye'de liman dalgasyny kullanamayyz.Devdalga geliyor dedi?imizde de tam kar?yly?y alamayyz.Bu tsunamide hepimizin gördü?ü dalgalaryn kyyylary yutmasyydy.Acaba "kyyyyutan" nasyl bir kar?ylyk olur??? Çok daha çe?itli fikirler elbet çykacaktyr. Önerilerinizi bekliyoruz.
Kullanıcı kimliğini gösterTomcat tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
"Tosun abi" çok hoştu aslında. Bana kalsı ben buna fiziksel yapısından ve işlevinden dolayı "CANAVAR DALGA" derdim.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Arl 2004
Bildiriler: 25
Şehir: Konya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sahildeyim, birisi denizden beri ko?arak gelmeye ba?lyyor "Kaaaaçyyyyyyn loooo Tosun A?bi geliyor!!" Very Happy Hiç de fena olmaz hani? Wink

_________________
Türk'çe konu?acaksak Türkçe konu?alym!
Kullanıcı kimliğini gösterTomcat tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
EURO'ya yumoş diyen halkımın yaratıcı zekası bunu böyle kullanırsa şaşmam. Üstelik komik de olsa zevkle kullanırım. Adına yakışırcasına tosun gibi bize yakışan bir isim. Üstelik sözcük türetmenin kurallarını zorlamayan bir yapıya sahip. Önemli olan o çağrışımı yaptırabilme. Bence bu da gerçekten yansıtıyor.

Tomcat dostum yorumun çok hoştu. Gözümün önüne sanki o sahne geldi ama inan üzüleceğime gülmeye başladım. Very Happy Allah kimseyi tosun abinin hışmına uğratmasın.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2004
Bildiriler: 14
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Amin Laughing
Kullanıcı kimliğini göstercebrail tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Oca 2005
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Erpay ve ben tsunami için daha kulağa hoş gelen bir isim bulduk:
Tosunhami Laughing
Kullanıcı kimliğini gösterAdnan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Oca 2005
Bildiriler: 4
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar sorunuza bilimsel bir yanıt vereyim. Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner 'depreşim' diyor. Emekli Prof. Dr. Ahmet Ercanda 'süpürgen' diyor. İkisinden birini seçiniz. Deprembilimciler bunu diyorsa Tartışma bitmiştir tosuncuğum.
Kullanıcı kimliğini gösterbenkoyunmuyum tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Arl 2004
Bildiriler: 25
Şehir: Konya
Alıntıyla Cevap Gönder
Tosun A?bi aslynda fena de?il ama benim korktu?um, malum Türk milleti olarak oldukça misafirperveriz.Yçimizden "Ya karde?, Tosun A?bi bi u?ramy?, gelmi?ken bir çayymyzy, kahvemizi içsin; hem kendisini görmeden gitmeleyim" diyen topra?ymyn insanlary sahile dolu?ursa (hem de ellerinde çay bardaklaryyla) halimiz nice olur? Wink

Tanymlamalar sadece "depre?im" olarak de?il "depre?im dalgasy" olarak yapylmy?tyr.A.Cevdet Yalçyner Bey'in "Depre?im dalgasy" tanymlamasy bence yanly?, kelimenin olu?umu ayny "Titre?im" sözcü?ündeki gibi."Titre?im", "Küçük ve hyzly salynym" anlamynda ve "titremek" fiil kökünden gelme."Titremek" de "Küçük ve hyzly salynym hareketleri yapmak" anlamyndadyr."Depre?im"in de "depre?mek" kökünden geldi?i gözüküyor."Depre?mek" de "Yeniden ortaya çykmak, nüksetmek" anlamyndadyr.Peki o zaman bu sözcük "yeniden ortaya çykma eylemi, nüksetme" anlamyna gelmez mi?Kelimenin farkly bir kök yapysy olarak da "Deprem"i gösterebiliriz.Peki o zaman da sözcü?ün sonundaki -im ekini açyklayabilir miyiz? Küçültme anlamyndamydyr? Prof. Cevdet Yalçyner, bu tanymlamayy yaparken, "denizin herhangi bir bölgesinde yerel olarak olu?an depre?im nedeniyle ortaya çykan dalgalar için" "depre?im dalgasy” tanymlamasyny yapmy?tyr ki ben bunu pek do?ru bulmuyorum.(tabi benim ?ahsi fikrim).Hocamyzyn vermek istedi?i mesaj "tsunami için küçük bir depremin bile yeterli olaca?y veya küçük çaply bir tsunaminin bile büyük zararlary olaca?y" anlamynda galiba, zaten Japonlar tsunamiyi adlandyryrken "zayyf bir tsunaminin bile kyyylarda ve sy? sularda ?iddetli akyntylar olu?turmasy ve özellikle limanlarda hasara yol açmasy" özelli?ini gözönüne alarak "tsu (liman) nami (dalga)" demi?lerdir.Tam anlatamadym galiba ama bence depre?im dalgasy tanymlamasy biraz a?yry yapay gibi.Kendi içinde çeli?kili.

_________________
Türk'çe konu?acaksak Türkçe konu?alym!
Kullanıcı kimliğini gösterTomcat tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Ksm 2004
Bildiriler: 4
Şehir: Zürih
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Bende tomcat'a katılıyorum. İngilizce veya Almanca da canavar dalga sözü yalnız üç beş ardışık dalganın oluşturduğu durum için kullanıyor. Kışın fırtınada Akdeniz veya Karadeniyde görebileceğimiz türden.
Tsunami ise yanardağ veya deprem sonrası oluşan sürekli dalgaların kıyıyı yutması durumu oluyor. Tsunami için kıyıyutan dalga denilebilir.
Kullanıcı kimliğini gösterATTILA_KHAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Evet güzel bir öneri. Yukarıda Tomçet dostumuz da bunu önermişti. Ben de sadece KIYIYUTAN derdim. Zaten bu işin dalgalar tarafından yapılmakta olduğu bilinmektedir. Bu nedenle KIYIYUTAN DALGALAR dememiz gereksiz. Kullanımda pratiklik ve sözcükte tasarruf göz önüne alınırsa KIYIYUTAN çok güzel.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 12 Şub 2005
Bildiriler: 2
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence kesinlikle süpürgen dalga terimini kullanmalıyız. Zaten günlük hayatımda da bu söyleyişi kullanıyorum. Bence çok uygun.
Kullanıcı kimliğini gösterMerve tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Geçenlerde Jülide Gülizar'la yapylan bir söyle?i dinledim. Sayyn Gülizar "DEPRE?YM DALGALARI" diyordu. Bu çok ho?uma gitti. Gerçekten anlam olarak tüm özellikleri yansytmaya yetiyordu. Ne dersiniz? Bence bundan iyisi can sa?ly?y. Very Happy
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
"Tsunami" Yerine ????
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 3 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2