Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

AVRO MU ? EURO MU ? Hangisini kullanmalyyyz ?
Avro
46%
 46%  [ 31 ]
Euro
7%
 7%  [ 5 ]
Avru
40%
 40%  [ 27 ]
Yuro
4%
 4%  [ 3 ]
Oyro (Almanca söyleniş)
0%
 0%  [ 0 ]
Öro (Fransızca söyleniş)
0%
 0%  [ 0 ]
Toplam Oylar : 66

Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
Bence de AVRU mantıklı. Belki oradaki "O" ses uyumu açısından falan konulmuştur. Sadece bir fikir...
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Konuya ili?kin yorumlarymy kysaca yansytmaya çaly?ty?ym ZAMAN gazetisindeki bölüm:

http://www.zaman.com.tr/include/yorumdetay.php?hn=140873
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Size katylyyorum. Bence de e?er böyle bir ?ey olacaksa AVRU olmalydyr. Hiç olmazsa bildi?imiz, aly?ty?ymyz Avrupa sözcü?üne benzemekte olup yabancylyk çekmeyiz. Ne o öyle AVRO?
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu kadar açıkjlamadan sonra hala AVRO denilecekse biraz saçmalık olur diyorum. Elbette AVRU daha mantıklı.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
AA ajansyna helal olsun. hem uyumlu olmayy hem de kibarca kendini savunmayy çok iyi biliyor. Ama TDK böyle dedi diye onu ele?tirmeyecek miyiz yani. Onlarda bizim gibi insan de?il mi? Hem ben çok gördüm. TDK nin çykardy?y komik ve acayip uydurukçalary. Kimse kullanmady. Kendileri bile. Ben yine diyorum. Sayyn Melan'yn mantykly açyklamalaryndan sonra bana kimse AVRO dedirtemez. Çok ters geliyor. AVRU karde?im AVRU.

SAyyn Salih beyinde dedi?i fgibi hadi bakalym açyklayyn oradaki "o" harfini de inandyryn bizi. Bakyn elin Almany yok böyle bir?ey diyormu?. Bizim alimler sanki elin dil uygulamalaryny onlardan daha my iyi biliyor. Rolling Eyes
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Hiç olmadı ama olursa ben de AVRU diyeceğim. Very Happy
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Mar 2005
Bildiriler: 64
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Aslında TDK Avrupa kelimesini dilimize yanlış geçirmiş Smile Ben de Tahsin ağabeye katılıyorum ancak Avru çok garip geliyor. Avra avrat kelimesini hatırlatıyorsa Avru'da bana Yavru kelimesini hatırlatıyor Very Happy Dediğim gibi Avru bence de en mantıklısı ama şu koşullarda TDK'nin öngördüğü Avro kelimesini tercih edeceğim. Bu* kelime için bu kadar ısrarcı olmamalıyız. Önemli olan okunduğu gibi yazabileceğimiz mantığa uyan bir kelime olması. Zaten bize ait olan bir kelime değil. Birlikte hareket etmeliyiz ve sadece bu kelime için söylüyorum fazla ısrarcı olmamalıyız. Ben normalde Yuro diye okuyorum ama site sakinleri ile kesin bir karar alırsak TDK'nin de onayladığı şekilde Avro diyeceğim. Yoksa Yuro demeye devam edeceğim.
Kullanıcı kimliğini gösterSerhan DEMİRTEPE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
TRT de avroya geçti
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 64
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
TRT de avroya geçti

ANKA - ANKARA - TRT, halen konuşma dilinde 'yuro' ya da 'öro' diye telaffuz edilen Avrupa Birliği'nin para birimi 'euro'ya, 'avro' demeye başlayacak. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) Başkanı Şükrü Haluk Akalın, bu konuda TRT'ye bir yazı gönderdiklerini, AB para birimi euro'ya kurum olarak avro denilmesini rica ettiklerini, TRT'nin de TDK'nın isteğini kabul ettiğini söyledi. Yazılı basında ise 'euro'yu ilk olarak Radikal gazetesi 'avro' olarak telaffuz etmişti.


Not: Bu yazı 20.03.2005 tarihli radikal gazetesinden alınmıştır.
Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterAdem Taş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 31 Mar 2005
Bildiriler: 16
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar ilk defa yeniden düzenlenmi? bir sözcü?ün yaygynla?tyrylma çabalaryndan dolayy üzüntü duyuyorum. Tam anlamyyla bir yunanca sözcü?ü andyran bir sözcük AVRO. Her?eye ra?men düzenlemesinin altynda yatan mantyk anla?ylyr ve tutarly olsaydy yine bu yabancy tynyya ryza gösterebilir, benimseyebilirdik.

Ancak siz de?erli dostlarymyn da öncesinde ifade etti?i gibi günlük hayatta kullandy?ymyz AVROPA(!) sözcü?ünün ilk iki hecesinden türetilmi?(!). Yapylan her i?in temelinde ilkesel bir mantyk bulunmasy zorunlulu?undan yanayym. Bu ise byrakyn ilkeselli?i bir mantyk bile baryndyrmyyor.

Bence AVRO kullanaca?ymyza EURO kullanalym en azyndan yabancy kelimeyi kullanyyoruz ?eklinde bir sebebimiz olabilir. Aksi takdirde bir Portekizli gelip "Siz niye Avro diyorsunuz?" dese verece?imiz yanyt onu oldukça güldürecektir. Ylkesiz ve uyduruk bir üretim yerine hazyr tüketim daha ye?dir.

Çünkü bir gün nasyl olsa birileri ilkeli ve ba?aryly bir üretim gerçekle?tirecektir. AVRO gibi biçimsiz bir deneme ise yaygynla?ty?y takdirde gelecekteki düzgün bir kullanym ?ansyny ?imdiden öldürmü? olacaktyr.

TÜM BENLY?YMLE AVRUYU DESTEKLYYORUM.

_________________
Güzel Türkçemizi Güzel Kullanalym
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzhan DİKER tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNMICQ
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Aklyn yolu birdir sözü yine kendini gösteriyor. Bilinçli açyklamalarla bu uygulamanyn saçmaly?yny vurgulamaya devam etmemizde fayda görülüyor.

O?uzhan Bey, dedi?iniz gibi AVRO (sözüm ona kysaltma) sözcü?ü Yunancada aynen var. Türkçedeki AVRO ile ilgili geli?meleri Alman ö?retmen arkada?larymla konu?urken bu sözcü?ü söyledi?imde "Yunanlylar bu i?e ne diyecek?" diyerek tahmin etti?iniz gibi gülü?meye ba?ladylar. Birilerinin yerine ben utandym, yüzüm kyzardy. Sadece bunun bir öneri oldu?unu söyleyebildim. Hatta birisi biraz Türkçe biliyordu ve yarym Türkçesiyle ne dedi biliyor musunuz? Aramyzdaki söyle?inin o bölümünü aynen aktaryyorum.

-Ben siz yerine olsa AVRU diyorum.
-Neden?
- Neden... Hymm, siz "Europe" için "Avrupa" diyor, do?ru mu?
- Evet, do?ru.
- Eee daha ne? Biz diyor "Europe" kysa "euro" siz diyecek "Avrupa" kysa "Avru" ...
- Çok haklysyn.

Konuyu Almanca anlatynca herkes bu öneriyi çok mantykly buldu. Ben de hemen gö?sümü kabartarak, "Y?te biz de aslynda bunu savunuyoruz." diyerek biraz önceki eziklikten kurtulma fyrsaty buldum.

El insaf. Dilimi tarzanca konu?an bir Alman bile bunu Türkçeye yaky?tyramyyorsa ba?ka söze ne hacet. Kulaklarynyz çynlasyn "AVRO"cular.

NOT: Kesinlikle bu sözü kullanmayaca?yma kendi adyma söz veriyorum. Bunu kullanmaktansa bu sözcü?ün Türkçe okunu?uyla kullanymyny denerim. Bin kat daha uygun ve bizden olur. Üstelik o kadar da sorun olmaz. E-U-RO. Neden söyleyemeyelim ki. Smile

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
TDK'nin AVRO namyyla sunduklary dayanaksyz uydurukçasy için yapty?y bilimsel(!) açyklamayy okumanyzy rica ediyorum. Benim zeka seyiyem bu açyklamadaki bilimselli?i çözemedi. E?er anlayanynyz varsa yardymynyzy rica edece?im.

Alıntı:


· Basyn organlarynyn bir bölümü Avrupa ülkeleri para birimini “Avro” olarak kullanmaktadyr. Avro kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafyndan kullanymy neden önerilmi?tir? Kelimenin seçim a?amasy nasyl gerçekle?mi?tir?

Avrupa Birli?i para biriminin dilimizde nasyl adlandyrylmasy gerekti?i, Kurumumuzca 1998 yylynda Yabancy Kelimelere Kar?ylyklar Komisyonunda ele alynmy?tyr. Yapylan ara?tyrma sonucunda bu para biriminin Euro olarak yazylmasyna kar?ylyk her ülkenin kendi dilinde ve kendi dilinin kurallaryyla söylendi?i görülmü?tü: Yngiltere ve ABD’de Yuro, Fransa’da Öro, Almanya’da Oyro, Macaristan’da Euro… Bazy ülkelerde de tamamen o dilin kurallaryna göre yazyldy?y (Evro, Efro, Yevro vb.) belirlenmi?ti. Bu durumu de?erlendiren Kurumumuz Avrupa Birli?i para biriminin Avro biçiminde adlandyrylmasy, yazylmasy ve söylenmesi yolunda bir karar almy? ve bu karar kamuoyuna duyurulmu?tu. Bu adlandyrma ve yazy? biçimi Yabancy Kelimelere Kar?ylyklar kitabynyn 1998 yylynda yayymlanan ikinci kitabynda yer almy?tyr. Kytanyn adynyn Avrupa, birli?in adynyn Avrupa Birli?i olmasy dolayysyyla para biriminin adynyn da dilimizin kurallaryna göre Avro olmasy daha uygun dü?mektedir.

Buna ra?men söz konusu para biriminin adlandyrylmasynda ülkemizde bu kurala uyulmady?y ve Yuro, Öro, Euro gibi çok farkly söyleyi?ler oldu?u görülmektedir. Euro biçiminde yazylan ancak Türkçedeki ses de?erlerine göre e-u-r-o olarak de?il de yabancy dillerdeki biçimleriyle söylenen para biriminin dilimizde Avro biçiminde yazylmasy ve söylenmesi gerekir. Euro gibi yazyly?y ve söyleni?i farkly ve sorunlu bir söz yerine Avro kar?yly?yny kullanan kitle ileti?im araçlaryna çok te?ekkür ederim. Di?er kitle ileti?im araçlary da Avro sözünü kullanyrlarsa dilimizde bu söz hemen yayylacaktyr.

Yazynyn tamamy için:
http://tdk.org.tr/basin/basin096.htm
..... Türkçedeki ses de?erlerine göre e-u-r-o olarak de?il de yabancy dillerdeki biçimleriyle söylenen para biriminin dilimizde Avro biçiminde yazylmasy ve söylenmesi gerekir.
.....
Neden muhteremler neden? Siz istediniz diye mi?
Böbürlenme TDK, senden daha sa?duyulu halk var.


En son Tahsin MELAN tarafından Pzr Nis10, 2005 15:15 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Y?te halkyn sa?duyusu. Sizi kutluyorum Mustafa Sa?lamer.

Alıntı:


Dil Yâresi

Türkçe dostlaryndan (Mustafa Sa?lamer)

Siz «avro»dan yanasynyz. Ben «euro» diyenlerdenim ve öyle devam edece?im. Nedenlerim:
1. AB'ye girip kendimiz bassak bile paranyn üzerinde «euro» yazacak.
2. Telaffuzu kolay «euro» dururken, biz ?unu bunu diyelim gibi bir zorlamaya gerek olmayacak.
3. ABD'liler «dalyr» dese de, biz «dolar»y tercih ediyoruz, çünkü öyle yazylyyor. Demek ki «euro»dan ba?ka bir ad aramaya lüzum yok.
Anlamadym. Netice olarak «öro» mu diyeceksiniz (Fransyzca), «yuro» mu (Yngilizce); ba?ka bir dildeki adyyla my anacaksynyz? Korna sesini taklit eder gibi e-u-ro! diye mi telaffuz edeceksiniz?

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=149103
Sayyn Hakky Devrim'im kö?esine gönderdi?im, bu konuya ili?kin yorumum ?u ana kadar yayynlanmady. Pek çok yorumumun ba?yna gelenler gibi bu da biraz i?neledi ki de?erlendirmeye alynmady. Bunu sizinle payla?mak istedim.


Alıntı:


Biz de AVRO sözcü?üne kar?yyyz. Bunu hep söylüyoruz, söyleyece?iz. Dilimize böyle dayanaksyz saçma sapan sözcükleri sokanlary da kynyyoruz. E?er AVRU deseydi manty?yny kabul ederdik (AVRU-PA). Ama AVRO asla.

Üstelik bunu Hakky Beyin anlamsyzca araba korna sesine benzeterek kynady?y, kendi sesleriyle okunmasyny sonuna kadar destekliyoruz. E-u-ro demek o kadar zor mu? Hele onlarca sözcü?ün dilimizi i?gale kalky?ty?y (Türkçesi oldu?u halde), bunun bir dil sapykly?yna varyrcasyna kendini bilmezlerce moda gibi görüldü?ü günümüzde, harflerimizin kendi sesiyle okunmasy o kadar my zor ve "datdiri"? Korna sesiymi?! Sizi kynyyor ve hiç yaky?tyramady?ymy da vurgulamak istiyorum Hakky Bey. Bunu bir ba?kasy dese bu kadar dokunmazdy.

Buna e? de?er bir konu daha var. "Örövizyon" ?arky yary?malary. Peki buna nasyl "örö" denildi ve öyle yazylyp, söylenmeye devam ediliyor. Kimse kalkyp "Eurovision" yazmyyor ve "AVROvizyon" okumuyor. Y?te size çyky? yolu. Hadi biraz dü?ünün...

(dilimiz.com)


_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Mar 2005
Bildiriler: 20
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Bey, yazynyz sonunda yayynlanmy?. Sizi sonuna kadar destekliyoruz. Do?ru olan budur.

http://www.radikal.com.tr/yorum.php?yorumno=379408&haberno2=149103&yss=3
Kullanıcı kimliğini gösterAKCENGYZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
'AB Parasy'
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,

Bu ‘Euro’ sorununa, bir önceki tarty?ma döneminde (konu, TARTI?ILAN SÖZCÜKLER, SÖZCÜK TÜRETME, ÖNERYLER bölümünde tarty?ylyrken [www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=113&highlight=euro]) uzak durmu?tum; ne yalan söyleyeyim, Euro/Öro/Yuro/Oyro/Avro/Avru vb. denizinde çyrpynmayy göze alamamy?tym. Demek kurtulu? yokmu?: konu (soru/sorun) bu kez Sayyn Sema’nyn kalemiyle geldi ve ben de bir ?eyler demeden edemeyece?imi anladym.

Yalnyz, i?e, hepten aykyry bakty?ymy ba?tan söyleyeyim. Biraz (!) da uzun kaçacak... Burada ‘i?’ sözcü?ünü ‘konu/sorun/soru/vb.’ anlamlarynda kullanyyorum; en iyisi böyle demek.

Syrayla gideyim:

- Euro konusu pat diye çykmady ortaya, ama...

“What was the european currency unit? (fx.sauder.ubc.ca/ECU.html)

“The european currency unit, ECU for short, was an artificial ‘basket’ currency that was used by the member states of the European Union (EU) as their internal accounting unit. The ECU was conceived on 13th March 1979 by the European Economic Community (EEC), the predecessor of the European Union, as a unit of account for the currency area called the European Monetary System (EMS). The ECU was also the precursor of the new single European currency, the euro, which was introduced on January 1, 1999.
The acronym ECU is considered a word and in French is the name of ancient French coin. The ISO-4217 symbol for the ECU was ‘XEU’.”

Anlayabildi?ime göre, University of British Columbia’nyn sitesinde, ‘European Currency Unit (ECU)/Avrupa Para Birimi (ECU)’ konusunda ‘A Brief History of the ECU, the Predecessor of the Euro/Euro’nun Önceli ECU’nün Kysa Tarihçesi (Öyküsü)’ altba?ly?y altynda ?öyle deniyor:

“Avrupa para birimi neydi?

“Kysaca ‘ECU’ denen Avrupa para birimi, Avrupa Birli?i (AB) üyesi ülkeler arasyndaki alacak verecek hesabynda kullanylan yapay bir para ‘sepet’tiydi. ..... ECU, ayny zamanda, 1 Ocak 1999 tarihinde ortaya konan (kullanyma sokulan) yeni Avrupa tek parasy ( para birimi) Euro’nun da öncüsüydü. .....”

Yani?!... Yanisi ?u: Bu sözcük bir anda gökten zembille inmedi. Bakynyz, 15 Aralyk 1999 tarihinde, o zamanki cumhurba?kanymyz Sayyn Süleyman Demirel, ülkemizin AB tam üyeli?ine adayly?ynyn ilan edildi?i Helsinki Zirvesi'nden sonra Türkiye-Avrupa Birli?i Derne?i tarafyndan Ankara'da düzenlenen ‘Helsinki Zirvesi’nin Ardyndan Türkiye-Avrupa Birli?i Yli?kileri’ konulu panelin açyly?ynda yapty?y konu?mada neleri de söylemi?:

“..........

“Esasen, merhum Ysmet Ynönü 1957’de kurulmu? olan ve 1959 yylynda müracaat etti?imiz, o zamanki adyyla Avrupa Ekonomik Toplulu?u’yla 1963’te Ortaklyk Anla?mamyz’y imzalarken sadece kendimizin de?il Avrupa’nyn hedeflerine de ?u sözlerle i?aret ediyordu: ‘Avrupa Ekonomik Toplulu?u be?eriyet tarihi boyunca insan zekâsynyn vücuda getirdi?i en cesur eserdir. Bu eser, müstakbel nesillere byrakylacak en büyük mirastyr.’ Ben de 1967 yylynda Türkiye Cumhuriyeti Ba?bakany olarak Brüksel’de Türkiye-AET Ortaklyk Konseyi’nin açyly? toplantysynda yapty?ym konu?mada ?u hususlar üzerinde durmu?tum: ‘Türkiye için Avrupa Ekonomik Toplulu?u demokrasi düzeninin gerçek bir ba?arysydyr. Topluluk ile ayny demokrasi anlayy? ve idealine syky sykyya ba?ly olan Türkiye’nin Altylar’yn safynda tereddütsüzce yer almasynyn sebeplerinden biri de budur. Türkiye, Avrupa Ekonomik Toplulu?u gibi ferde öncelik ve ferdi te?ebbüse büyük de?er veren hürriyet ve demokrasi nizamynyn milletleri refah ve mutlulu?a götürece?ine inanmaktadyr.’

“Türkiye, bu inanca ve bu hedeflere her zaman ba?ly kalmy?tyr, kalmaya da devam edecektir. Türkiye’nin Avrupa Birli?i’ne tam üyelik hedefi iki yüzyyla yakla?an bir ça?da?la?ma sürecinin sonucu olan kendi özgür tercihidir. Ykinci Dünya Sava?y’ndan sonra Avrupa’nyn yeniden yapylanmasy çerçevesinde olu?turulan tüm Avrupa kurumlarynyn üyesi olmu?tur. 1963 yylynda ortak üye oldu?u, 1996 yylynda Gümrük Birli?i gerçekle?tirdi?i Avrupa Birli?i’yle 10 Aralyk 1999’da tam üye adayy olarak yeni bir dönem ba?latmy?tyr. Bu yeni dönemin öngörülenden daha kysa sürede bizi tam üyeli?e götürece?ine yürekten inanyyorum.

“..........

“AGYT Zirvesi syrasynda imzalady?ymyz Bakü-Ceyhan petrol ve Hazar geçi?li do?algaz boru hatlaryyla Avrupa Birli?i tam üyeli?ine adayly?ymyz önümüzdeki yüzyylyn ba?ynda Türkiye’yi yeni ufuklara ta?yyacaktyr. Bu tarihi bir fyrsattyr. Bu fyrsaty en iyi biçimde de?erlendirmek durumundayyz. Kaybedecek vaktimiz yoktur.

..........”

“Kaybedecek vaktimiz yoktur!...” Sayyn Demirel böyle demi? demesine de, ‘nasyl olsa Avrupaly olaca?yz, Türkçeye ne gerek var; zaten, zaman içerisinde yok olup gidecek’ dü?üncesiyle, “biz bu Euro denen ?eye ‘Yuro’ diyelim” deyip çykmy?yz i?in içerisinden. Üstelik, kimse de çykyp, “Yahu, Yngiliz’in kendisi bu ortak para birimine geçmemi?ken biz niye bu lafyn Yngilizcesini söyleyelim ki?! Hiç olmazsa ‘Öro’ diyelim; hem bakarsynyz, bu AB yolunda Fransyzlar’yn deste?i falan gerekebilir, ?imdiden arkadan dolanyp bir puan kazanalym; bu adamlar, kapitülasyonlardan olmalaryny hâlâ hazmetmi? de?iller, ‘Zamanynda Kanuni de bize arka çykmy?ty’ falan demelerini bekleyemeyiz” dememi?.

- Günaydyn!...

Sayyn Demirel, Avrupa Birli?i Konseyi’nin 10 ve 11 Aralyk 1999 günlerinde Helsinki’de yapty?y doruk toplantysynyn (Helsinki Zirvesi’nin) hemen ardyndan Ankara'da düzenlenen -yukaryda sözünü etti?im- ‘Helsinki Zirvesi’nin ardyndan Türkiye-Avrupa Birli?i Yli?kileri’ panelindeki konu?masyny “Kaybedecek vaktimiz yoktur” diye bitirmi?ti ya, o tarihte AB’liler Euro’ya geçeli tam tamyna üç yüz kyrk sekiz gün olmu?tu.

Geçmi? ola!...

- Gelelim TDK’ye:

Kimseler gönül koymasyn, Allah’yn bildi?ini kuldan saklayamam, bugünkü TDK’nin her dedi?ini do?ru sayamyyorum ben. Az my karma?aya yol açty?!... Tek bir örnek yeter: ‘bile?ik sözcük’ kavramyny yok etti. Anlamsyz bir diretme ve dayatmayla (bkz. 19.12.2005 ta.’li ‘Netameli Bir Konu (!)’ ba?lykly yazym (YAZIM KURALLARI/Bile?ik mi? Birle?ik mi? [www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=35])... Yyi de, bu kurumdan hiç mi yararlanmyyorum? Ku?kusuz yararlanyyorum; onlarca yylyn birikimlerini nasyl yok sayarym!? TDK, 11.8.1983 tarih ve 2876 numaraly yasadan önce de vardy...

Peki, Euro’ya kar?ylyk bulmak Beylerim’in aklyna ne zaman gelmi?? ‘Daha dün’ denecek denli yakyn bir zamanda... Sayyn Demirel’in konu?masyndan yyllar, AB’lilerin yeni para düzenine geçmesinden ‘yyllar + 348 gün sonra’!... ECU’de hiçbir kalem oynatmamy?lardy ya, onu saymyyorum.

Hani, “Ben olsam” derler, benimki de o hesap...

ABD Dolary, Avustralya Dolary, Kanada Dolary, Ysviçre Frangy, Mali Frangy, Irak Dinary, Cezayir Dinary, Kybrys Lirasy (Kybrys Rum Kesimi’nde hâlâ bu para birimi kullanylyyor sanyyorum), Nijerya Lirasy der gibi ‘AB Parasy’ derim, olur biter. Zaten öyle diyorum. TDK, sözlüklerinde istedi?i kadar “avro: Avrupa Birli?i'nin ortak para birimi, ekü” desin dursun.

__________

Not: Bu yazyyy, sözlerin geli?inden anla?ylabilece?i gibi, YAZIM KURALLARI sayfasynda ‘Avro ve Türkçe sözcük yapysy’ ba?ly?yyla
açylan ve kysa sürede kilitlenen alan için yazmy?tym. Kysmet burayaymy?.


En son İnal Karagözoğlu tarafından Cum Mar31, 2006 21:14 tarihinde değiştirildi, toplamda 3 kere değiştirildi.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Karagözoğlu,

Meseleyi başka bir yönüyle ele alıp bambaşka bir açıklık getirmişsiniz. Size katılıyorum. Hele, para hangi millete aitse onunla anarım şeklindeki tarzınız çok güzel. Haklısınız çünkü ben kendi paramı söylerken bile TL-YTL herne ise kısaltılmışını söylemeyip Türk Lirası deyip geçiyorum. Hiç aklıma gelmemişti. Ben de bundan sonra AB parası yada Avrupa parası deyip geçeceğim. Bana ne elin Avrosundan, Uvrosundan. Çözümlememiz gereken kendimden birçok sözcüğüm varken.


En son Ertuğrul ÖLCE tarafından Cum Mar31, 2006 22:51 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
AVRO MU ? EURO MU ? Hangisini kullanmalyyyz ?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2