Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
AYDIN'daki AYIP
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn SÖNMEZ'in göndermi? oldu?u iletiyi ve ili?i?indeki resmi sizlerle payla?mak istiyorum. Bu ayyp kimsenin yanyna kâr kalmayacaktyr. Ayryca bu vurdum duymazly?y görmezden gelmeyenlerin varly?yny gösterece?iz. Dilimize saygy istiyoruz. Bu dil efeler diyaryndakilerin de dilidir. Efeler buna DUR diyeceklerdir. Bundan ku?kumuz yok.

Sayyn SÖNMEZ bu duyarly davrany?ynyz ve bizimle payla?ymynyzdan dolayy te?ekkürlerimi sunuyorum.

Alıntı:
AYDIN
AYDIN YL MERKEZYNDE BYR TEK GENY? BO? ARSA VARDI;

ONURLU GURURLU TARY?'YN.

?YMDY ORAYA KYPA YN?AATI YAPILIYOR:

HALK, YL MERKEZYNDE YE?YLLYKLER YÇERYSYNDE BYR TEMYZ NEFES ALABYLECE?Y YER UMARKEN; HALK "ÜNYVERSYTE GELDY PARA!! SA?ACA?IZ HESABI YAPARKEN GELEN PARALARIN AYDIN DI?INA UÇMASI YÇYN YAPILAN BYR YN?AAT.

BAHÇESYNE DE KÖHNE BYR TARY? BYNASININ YENYLEMESY-BEZEMESY YAPILACAKMI?. GÖSTERMELYK..

Y?TE ONUN CAF CAFLI Y? (REKLAM) TABELASI, EKTE. OY TOPLAMA ZAMANI YAKLA?IYOR DA...

GÖRENLER DÜ?ÜNMEKTE MY ACABA? DÜ?ÜNÜYORLARSA, GELECE?YMYZDEN UMUTLU OLABYLYRYZ; ÇOCUKLARIMIZDAN TORUNLARIMIZDAN HAKARET Y?YTME ONURSUZLU?UNA DÜ?MEYYZ.

SAYGILARIMLA.

Doç. Dr. Hulki Meltem Sönmez

Avrupa Hipertansiyon Uzmany
A. Menderes Üni. Typ Fak.
Yç Hast. AD. Geriyatri (Yhtiyarlama) BD.
09100 AYDIN
_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Birilerinin ONCE INSAN diyerek insanly?yma hakaret edencesine Türkçe harflerimizden bazylaryny (Y,?,Ç,Ö) yok saymalaryny ?iddetle kynyyorum.

Eminim ki Nevzat BICER ( Yanylmyyorsam BYÇER olacak) adynyn böyle yazylmasyny hiç ama hiç istemezdi. Ya?yyorsa zaten bunu affetmeyecektir. Ama rahmete kavu?mu?sa eminim kemikleri syzlyyordur.

Sayyn yetkililer, bir insanyn adyny yanly? yazmak saygy synyrlaryny zorlamyyor mu?

Aslynda kendine saygysy olmayandan ne beklenir ki: A. BELEDIYESI... Yazyklar olsun... Dil, harf katilleri sizi.

Sizi, dilimi çirkinle?tirmek, harflerimizi yerli yerinde kullanmamak, kimi harfleri yok saymak gibi davrany?larynyzdan dolayy kynyyor, dilini seven halkyma ?ikâyet ediyor, akly ba?ynda ve bundan haberi olmayan (!) yetkilileri göreve ça?yryyorum.

En kysa zamanda ÖNCE YNSANa sonra harflerimize gereken saygynyn gösterilmesi, bu ayyba DUR denilmesi umuduyla...

Efeler ba?y?layyn beni, sözüm densizli?inin farkynda olmayan aymaz kafalylaradyr. Umarym sizler de bu olaya sahip çykacak, gözünüzün önünde, bakty?ynyz ama bir türlü göremedi?iniz gerçeklerin farkyna varacaksynyz. Lütfen "bana ne" demeyelim. E?er Sayyn SÖNMEZ de "bana neciler"den olsaydy ?u anda bu geli?melerden kimsenin haberi olmayacakty. Ama ?imdi i? de?i?ti.

Herkesi göreve ça?yryyor, bu kynamalary yapty?ymyz gibi te?ekkürlerimizi esirgemeyece?imizin de bilinmesini isteriz.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Efeler diyaryndan olmamla övünürken bunlary görmek beni çok üzdü. Yn?allah en kysa sürede bu gaflet uykusundan uyanacaklardyr.

3-5 ki?inin hatasy bizleri de etkilemektedir. Bu nedenle sorumlu olmasy gerekenlerin sorumluluklaryny bilmesi beklenir. Halk demek sadece sayylacak adam ba?y bir oy demek midir? Koyun mu bellediniz?
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Tabela
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu bir tabela ise haklysyn sevgili Tahsin MELAN, katylyyorum...
Ancak; internet ortamynda Türkçe karakterleri halledemedi?imiz de bir gerçektir.
Bir tek tabelada dilimiz karakterlerini do?ru yazmakla neyi halledebiliriz ki?
Önemli olan internet ortamynda bu i?i kökünden çözmek; Türkçe karakterlerin kullanylabilirli?ini sa?lamak.
Ülkemin beyinlerinin bu yönde çaly?malaryny diliyorum.
turkcekarakter.com gibi siteleri olu?turmakla, ya da bu duruma ?artlanmy?i beyinlerin tabelalaryna tepki göstermekle bu i?lerin üstesinden gelemeyiz diye dü?ünüyorum.

Selam ve sevgilerimle.
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
İŞTE ONUN CAF CAFLI İŞ (REKLAM) TABELASI


İsmet Bey, bunun bilgisayarla hiç bir ilişkisi yok. Tabeladır. Eğer tabelalara da bilgisayar ortamında Türkçe harfleri kullanamama bahaneleri uydurulacaksa buna kargalar bile güler. Kaldı ki internet ortamında bile yayınlanmış olsa bunu böylesi bir bahaneyle savunmaya kalkamazlar. Bu onların tamamen cahilliğini gösterir. Şu andaki olanaklarla hâlâ bilgisayarda Türkçe yazamıyorum diye şikâyet edenler varsa bu kişisel sorundur. Ellerindeki aleti kullanmasını, hakkını vermesini öğrensinler derim.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Olayın farklı boyutları olmasına rağmen bu bölüm ve bizlerin üstünde durduğumuz konu şimdilik dil ile ilgili olanı. Diğer konulara da belki daha sonra değinilmesinde yarar vardır. Bu da özellikle Aydınlıların konuya sahip çıkmasına bağlıdır.

Dil adına söylenilenleri onaylamamak elde değil. Bir ulusun mülki amirleri adına yine o ulusa ait dilin böylesine vurdum duymazlıkla sergilemesi gerçekten utanç verici.

Aydın Belediyesinin bu tabela ile ilgili işlemleri bir an evvel yapmasını diliyoruz.

En kısa zamanda tabelanın kaldırılmasını ya da dil kurallarına uygun şekliyle düzenlenmesini bekliyoruz. SAYIN SÖNMEZ o resmi de bizimle paylaşır inşallah.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 13 Arl 2005
Bildiriler: 4
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Aydın Belediyesini uygun bir dille uyarmalı ve tabeladaki yanlışları düzeltmelerini istemeliyiz.
Belediyenin resmi sitesinde başkanın e-postası verilmemiş. Ama genel belgegeçer ile e-postayı bulabildim:
Belgegeçer: 256-226 63 22
E-posta: info@aydin-bld.gov.tr
Kullanıcı kimliğini gösterBeglerbegi tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Teşekkürler BEGLERBEGİ. Verdiğiniz bağlantıların ikisine de gereken bilgi verilmiştir.

Bekleyelim görelim.


NOT: Belgegeçer numarası sanırım yanlış. Gönderdim ama ulaştığından emin değilim.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:

From: MUAMMER SOKOLLU
To: tahsinmelan@dilimiz.com
Sent: Tuesday, May 09, 2006 12:43 PM
Subject: AYDIN'DAKY AYIP

DE?ERLY TAHSYN BEY,
E-mektup olarak bir yazynyz bana geldi.
Aydyn'daki tabela için gönderdi?iniz hassasiyet için te?ekkür ederim.
Yazynyzyn bulundu?u siteye girdim.
Bir iki satyr yazacaktym.
Abone olmam gerekiyormu?.
Abone olmaktan kaçyndym.
Abone oldu?um sitelerde insan toplulu?una "öbek" demeleri yüzünden,korkar oldum.
Size verilen cevaplarda, Ynternette Türkçe karakterlerin bulunmamasyndan bahsedilmi?.
kürtçe internette kendine yer bulmu?ken Türkçenin yer bulamamy? olmasy, hükümetlerin,devlet adamlarynyn suçu.
Ancak biz sade vatanda?larynda bu konuda a?yr ihmali var.
Türkçe harflere yer verilmesi için baskyya dönü?en taleplerde bulunmalyyyz.
Kar?y koymalary imkansyz.
Ynternette;
a-b-c-d-e harf olarak var.
ç-i-ü-?-ö-? harf olarak yok.
Ynternette;
>- <- %- &- # - $- € sembol olarak var ve çok yaygyn olarak kullanylyyor.
O zaman ç-y-ü-?-ö-? de kullanylmasynda teknik bir engel yok.
Bu gibi konularda hemen önümüze bir tez atarlar.
-Önemli olan batakly?y kurutmak.
Oturup batakly?yn kurutulmasyny beklerken,kimse evine giren sine?e,sivri sine?e,
"Bataklyk kurusun sen o zaman günü görürsün" demez.
Atasyndan ö?rendi?i,
"Sinek küçüktür,ama mide bulandyryr" sözünü hatyrlar,sine?i yok eder.
Y?te benim o tabelaya baky?ym bu ?ekildedir.
Bir tek tabelada olsa,düzeltilmesini istemek çok hakly bir taleptir.
Size bu satyrlary,ekrany ka?yt,klevyeyi kalem olarak kullanarak yazdym.
Ynternet üzerinden yollayaca?ym.
Yolladyklarym ayny ?ekilde size ula?acaktyr.
Ynternet'in yazylaryma bir müdahelesi olamaz.
O zaman benim adymy soyadymy yazarken "muammersokollu" ?eklinde yazmam,
internettin azizli?i de?il,benim hatam olur.
Her nedense bu hata çok fazla yapylyyor.
Ve komik durumlarla kar?yla?yyoruz.
"Yalçyn ?eker" ad,soyadly bir ?ahys,internet ortamynda kendisini
"yalcin?eker" olarak yazyyor.
Ad de?i?iyor,soyad "seker" olamyyor
Cinli?i kabul ediyor,topallamayy kabul edemiyor..
?imdi burada da suç internette mi ?
Zamanynyzy aldym,ho? görünüz.
Mutlu ve Uzun Ya?ayynyz
Muammer Sokollu


Sayyn SOKULLU, ilginiz için çok te?ekkür ederim. Yletinizi aynen buraya aktardym. Aslynda aramyzda "öbek"le?me söz konusu de?ildir. Hepimiz "Türk Dili Sevdalysyyyz". Bu anlamda endi?e etmeyiniz. Aramyza katyldy?ynyzda, kimli?iniz ile ilgili bilgilerden "e-mek adresim herkese görünmesin" seçene?ini onaylarsanyz rahatsyz edilme endi?esini de ortadan kaldyrmy? olursunuz.

Biz az ama öz olmayy ye?liyoruz. Sizin gibi duyarly ki?ileri aramyzda görmek, deste?ini hissetmek bize onur ve güç verir.

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Aydın'daki Tabela
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 01 May 2005
Bildiriler: 5
Alıntıyla Cevap Gönder
Yıllardır, tabelalardaki yanlışlar dikkatimi çeker. İlgilisini gördümse söyler, uyarırım. Doğrusunu tarif ederim. Kimine de ulaşmak mümkün olmuyor. İşte burada olduğu gibi... Ama, neyse ki internet denilen haberleşme ortamı var da düşüncelerimizi ulaştırabiliyoruz. Söyleyeceklerimizi söyleyebiliyoruz.
Sayın Doç. Dr. Hulki Meltem Sönmez'in hekimliğindeki titizliği kadar Türkçe konusundaki duyarlılığını yakından biliyorum. Tedavi için gittiğim Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Türkçe ile ilgili her türlü yazı ve belgenin sergilendiği panoyu incelemiş ve kendisine bir yazı imzalatırken ayrıca teşekkür etmiştim. Yine kendisine teşekkür ediyorum.

Muammer Sokollu'nun bahsettiği gibi bilgisayarda her türlü işaret var. Yeter ki bunları kullanmak isteyelim. Ben yazım ve dil kurallarına uymadan yazılmış her şeyi pasaklı birinin yaptığı pasta-böreğe benzetirim. Görünüşü, insanı iğrendirir. Şimdi Aydın Belediyesi oraya ne yaparsa yapsın bu tabeladan ötürü pasaklılığını, dil pasaklılığını sergilemiş olacaktır. En kısa zamanda o tabeladaki dil hatası (yazım yanlışı da dil hatasıdır bence) düzeltilmelidir.


Saygılar...
Yaşar Çağbayır
Emekli Öğretmen-Söke
Kullanıcı kimliğini gösteryasarcagbayir tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2006
Bildiriler: 274
Şehir: Adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Belediye ba?kanlary seçilirken biz halkymyz için varyz demiyor mu? Öyleyse halkyn dili kullanylmalydyr.

Halkynyn dili Türkçe olan belediye ba?kanymyz ve di?er yetkililer umarym en kysa zamanda söz konusu tabelada halkyn dilinin kullanylmady?ynyn farkyna varyrlar ve geçerli dili kullanyrlar.

Dil ile ilgili olarak ayryca bu güzel kentimizin e-belediye forumunda yeni konu yerine "new topic" yazmaktadyr. Forum öncelikle vatanda? için olu?turulduysa new topic in ne oldu?unu anlayamayyp tek bu nedenle yorum yapamayacak vatanda?larymyzyn oldu?u da unutulmamalydyr. Vatanda? için de?ilse elbette oldu?u gibi kalabilir.

Önce insan ise bir?eylerin yanly? oldu?unu söyleyenlerin dikkate alynaca?y ümidiyle saygylar.
Kullanıcı kimliğini gösterkekmeg_er tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Neden özünü yitirmeye bukadar merakly bir toplumuz hakikaten anlayamyyorum! Bu gibi olaylar o kadar canymy acytyyor ki anlatamam. Çok ?ey yapmak istiyorum ama hiç bir ?ey yapamyyorum. Dilimiz için bir?eyler yapamamakta beni kahrediyor. Bu zihniyette olan insan sayysy o kadar fazla ki, karamsar olmamakta elde de?il, büyüklerimiz bunu yaparsa çocuklarymyz ne yapar tahmin bile edemiyorum. Netice de çocuklar de?il mi büyüklerini örnek alan....?
SAYGILARIMLA...........

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Kader gaya,

Duygularınıza ve düşüncelerinize katılıyorum. Yetkili merciilerin bu kadar duyarsızlıklarına karşın bir avuç yetkisiz ancak gönlü zengin insanımızın birşeyler YAPAMAMA çaresizliği içinde olması! Bu durum hepimizin içini acıtıyor, yalnız değilsiniz, müsterih olunuz.

Bizler gücümüz yettiğince dilimize katkılarda bulunmalı, dilimiz.com katılımcıları olarak bilinçlendirme çalışmalarımıza devam etmeliyiz.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Mar 2005
Bildiriler: 14
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir ?eyler yapamamanyn ezikli?i içinde olmak gerçekten çok kötü.Ben çocukken ''bye bye'' larla büyütüldü?ümü hatyrlamyyorum..?imdiki çocuklara hadi bye bye yap diyorlar..Geçen yaz Denizli'de akrabamyzy ziyaret etmi?tik.Akrabamyz olan Yörük Ebesi(ninesi) torunuyla beni u?urluyordu bebe?e: hadi abiye ''bye bye'' yap diyince kan beynime syçramy?ty açykçasy.Biz Yörükler Öz Türkçe konu?makla iftihar ederdik,gurur duyardyk oysaki.

''Güle güle'' ve ''Allahaysmarladyk'' sözcükleri rafa kaldyryldy zannedersem.Yozla?ma artyk uç boyutlarda..Niye bu kadar özentiyiz Türk Ulusu olarak? Neden kendi özde?erlerimize sahip çykmyyoruz,onlary korumuyoruz?

Artyk daha bebekken ba?lyyoruz ''bye bye'' demeye..Türkçe'den önce Yngilizce'yle tany?yyoruz ne yazyk ki.

Bu durumdan o kadar rahatsyzym ve o kadar üzüntü duyuyorum ki...


Bize ait olan hiçbir ?eye sahip çykmyyoruz..?imdi Rumlar kalkmy? ''baklava'' bizim milli tatlymyzdyr demeye yeltenebiliyorlar.Öz be öz Türk tatlysy olan baklava için.

Ama biz bunlary hakediyoruz.Çünkü tarihimizden ve geçmi?imizden dersler çykaramyyoruz..

"ÜSTTE GÖK ÇÖKMEDYKÇE ALTTA YER DELYNMEDYKÇE SENYN YLYNY VE TÖRENY KYM BOZABYLYR... EY TÜRK TYTRE VE KENDYNE GEL!..''

demi?

BYLGE KA?AN..

Türkçe'nin Arapça'dan üstün bir dil oldu?unu göstermek ve Araplara Türkçe ö?retmek gayesiyle Ka?garly Mahmut Divan-y Lügat-y Türk'ü yazmy?.

Ali ?ir Nevâî, Türkçe'nin Farsça'dan üstün oldu?unu ispat etmek için Muhâkemetü'l-Lugateyn adly kitaby yazmy?.

Av?ar Yörük/Türkmeni olan Karamano?lu Mehmet Bey 13 Mayys 1277'de : "BUGÜNDEN SONRA DYVANDA, DERGAHTA,
BARGAHTA, MECLYSTE VE MEYDANDA TÜRKÇEDEN
BA?KA DYL KULLANILMAYACAKTIR." diyerek Türkçe'yi resmi dil ilan etmi?.

Ama yine de güzel Türkçemize gereken ilgiyi ve ?efkati gösterememi?iz Türk Ulusu olarak.

Kendi özde?erlerimize,ekinimize(kültürümüze),örf,adet,gelenek-görenek ve törelerimize sahip çykmasyny bilemiyoruz.

Yçim çok acyyor.Karamsarlyklaryn içinde bo?ulup kalyyorum.Her yönden biz Türkler ve Türkiye kyskaca ve basky altyna alynmy? durumda.

Bu bunalymdan,kötü durumdan kurtulmak için ikinci bir Atatürk'ün gelmesini bekler durumdayyz.

Kimileri bin yylda bir gelir böyle bir önder diyor Atatürk için. Yalnyz bu ?ekilde sürüp gitmeye devam ederse de?il 1000 yyl 100 yyl içinde tarih sahnesinden siliniriz.Türk Ulusu diye bir ?ey kalmaz ortada..

Tahsin Melan hocam önderli?inde yapmy? oldu?unuz bu kutlu hareketi gördükçe umutsuzlu?um umuda dönü?üyor.Zincirlerimi kyrmak için daha da güçlü hissediyorum kendimi.

Yyi ki varsynyz.Yyi ki bu yazy?malyk var.Aranyzda oldukça kendimi daha mutlu hissediyorum.Ya?ama sevincim katmerleniyor.


Saygylarymla

Serdar Akçal
Kullanıcı kimliğini gösterYorukhasanlar tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben bu konuda çok karamsarym.
Günümüz Türkiyesinde Atatürk'ün any defderi yyrtylyyor, Tatlylarymyza sahip çykylyyor. Çünkü bu gidi?e kimse dur demiyor. Önüne gelen de bir?eylere sahip çykyyor. Bizler sahipsiz miyiz anlamyyorum ki, Atatürk kimlere byrakmy? T.C'yi bizlere de?il mi? Bizler de çocuklarymyza byrakmayacak myyyz? Tabi byraka ilece?imiz bir T.C kalyrsa............!
Yanly?ym varsa düzeltin lütfen, çok de?il geçen hafta de?il miydi böyle bir olayla Türkiye çalkalandy, ne oldu peki kocaman bir hiç.....!
Bu milletimiz için ne kadar acydyr bilinmez ama bu ?ekilde giderse gerçekten bir Türk toplumu olmayacak! Çok uza?a gitmeye gerek yok, Tarihe bakyldy?ynda da bu gibi tavizlerin yüzünden bu durumlara dü?medik mi? ?imdi AB diye a?lyyoruz. Türk milleti bunlary hak etmiyor. Hak edecek de bir?ey yapmyyor.

Mirasynyn bile bir kysmyny Türk Dil Kurumu'na ba?y?lamamy? my Ulu Önder Atatürk'ümüz! Olacaklary önceden biliyormu? gibi, neden bu kadar minnet ediyoruz? Neden bu kadar taviz veriyoruz? Gerçekten bizdeki bu pasifli?i anlamakta zorluk çekiyorum.

Kanal D de bir dizi izliyorum. (KIRIK KANATLAR) Tarihimizi anlatan bir dizi, dü?ünüyorum da oradaki kadyn kahraman Nazly kadar bile olamyyoruz. Orada iki, üç çocu?a Atatürk'ün ilkelerini ö?retmek adyna, Türkçe ö?retmek adyna hapse giriyor. Anlayaca?ynyz milli bir mücadelenin ba?yny çekiyor. Ben burada Tahsin hocama sonsuz saygylarymy sunuyorum. Türk dili adyna, dilini özünü unutmayanlar adyna diyorum ki, pes etmeyin etmeyelim. Bu gidi?e bir dur diyelim. Bu millet kimsesiz de?il dilsiz hiç de?il.

Saygylarymla

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
AYDIN'daki AYIP
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2