Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

İnternet KARŞILIĞI
Genel ağ
25%
 25%  [ 26 ]
Bilgisunar
53%
 53%  [ 54 ]
İnternet
8%
 8%  [ 9 ]
Örütbağ
11%
 11%  [ 12 ]
Toplam Oylar : 101

Tahsin Hocama ve katkylary olan herkese te?ekkür ediyorum.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Nis 2005
Bildiriler: 18
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilimize bir parça olsun katkyda bulunmak için herkes bir u?ra? içinde.Gönderilen iletileri okuyorum.Çok mutlu oluyorum.Ben BYLGYSUNAR kelimesinin çok uygun oldu?u görü?ündeyim.Kula?y tyrmalayycy de?il.Kullanymy bana rahat geldi.Sözcü?ü hiç yadyrgamadym.Ama yinede TDK'yy takip etmemiz gerekti?ini dü?ünüyorum.Çünkü herkes kendi bildi?ine göre bir kelime türetirse dilde birlik olu?amaz gibi geliyor.Ben TDK'nyn türetti?i kelimeleride çok fazla onaylamyyorum.Kelimelerin birço?unu yadyrgyyorum.Kullanmakta zorlanyyorum.Hepimiz TDK'ya iletiler göndersek,dü?üncelerimizi onlarla da payla?sak olmaz my?TDK'ya da sahip çykmamyz gerekti?ini dü?ünüyorum.Orasy Atatürk'ün bize mirasy."ben artyk ?u kelimeyi kullanycam."deyip kendi bildi?imizi uygulamadan önce TDK'yy ikna etmeye çaly?sak daha da iyi olmazmy?
Ne dersiniz?
Kullanıcı kimliğini gösterkaplansutu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
internet
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Oca 2005
Bildiriler: 2
Şehir: Afyon
Alıntıyla Cevap Gönder
De?erli Arkada?lar,
Ynternet kar?yly?y olarak önerilen bilgisunar kelimesi için açylan ankete katyldym ve sonradan sonuçlara baktym. Gördü?üm ?u;
Genel a?
13% [ 5 ]
Bilgisunar
71% [ 27 ]
Ynternet
7% [ 3 ]
Örütba?
7% [ 3 ]
Bu sonuç bu sitenin bir göstergesi olabilir. Bunu genelle?tirmek gerek. Daha yaygyn sitelerde oylamak daha sa?lykly bir sonuca götürebilir bizi.
Bir de artyk yaygynla?my? olan terimleri Türkçele?tirmek, hele hele bir kaç öneri ile orataya çykmak bazen ciddi sykyntylar yaratyyor. Bu arada böyle güzel te?ebbüsleri de engellemek istemem. Zor bir durum. Sanyrym yine de her teklifi de?erlendirmek gerekiyor.
Tahsin Bey'den gelen bilgisunar teklifi ve TDK'nyn genel a? teklifi benim için kabul edilebilir görünüyor. Di?er yandan syklykla kullanylan internet. Bunun sonucunu ancak konu?malarymyzda , yazylarymyzda vs. yerlerde kullandy?ymyzda aldy?ymyz tepkilerle anlayabiliriz. ?ahsen önümüzdeki hafta synyflarda bunu denemek istiyorum, bakalym sonuç nasyl olacak?
Selamlar.
Kullanıcı kimliğini gösterErdoğan BOZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Şub 2005
Bildiriler: 29
Alıntıyla Cevap Gönder
Genel a? yanlyzca bilgi mi sunar? Bana pek inandyrycy gelmiyor. TDK önerisi oldu?u ve yerel a? ile kafiyeli oldu?u için genel a?seçimimdir.
Kullanıcı kimliğini gösterMurat Caner tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Murat Bey, benden de size bir soru: "Bilgisayar" sadece bilgi mi sayar? Very Happy

Saygylar
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Sitemizde yapılan "İnternet yerine Bilgisunar" isimli sormacanın sonuçlarını Erdoğan BOZ için tekrar veriyorum.

Merhaba Arkadaşlar, daha önce de duyurduğumuz gibi sormacamız 10 Nisan 2005 itibarıyla bitmiştir. Türkçe Sevdalıları sitemizdeki sormaca sonuşlarını aktarıyorum:

Türkçe Sevdalıları Sormaca Sonuçları

Bilgisunar: 248
Genel Ağ: 133
İnternet: 30
Örütbağ: 28
Beynelağ: 9


KATILIM: 448

Not: www.joyturk.com isimli sitede yapılan sormaca sonuçlarında da hemen hemen aynı sonuçlar çıkmış, bilgisunar kelimesi diğer kelimelere fark atmıştır.
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Erdo?an Bey synyflarynyza bu olayy yansytmayy dü?ünmeniz gerçekten çok güzel bir yakla?ym ve etkinlik olacak.

Katkylarynyz için sonsuz te?ekkürler

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

GENEL YORUM

Her zaman üstünde duruyor ve ysrarla söylüyoruz. Biz kimseleri zorlamyyoruz. Burada görü?lerimizi tarty?yyor, bir kyvylcym olu?turmaya çabalyyoruz. Bu tarty?malaryn yapylmy? olmasynyn bile dilimize getirileri olaca?y inancyndayym.

TDK'nin önerileri elbette önemlidir. Her zaman ön plana çykmaktadyr. Mantyk kabul etti?i sürece biz de takipçisiyiz. Ama çok seslili?in dile çok ?eyler kazandyraca?y inancymyzy korumak zorundayyz. Biz halkyz. Halktan biriyiz. E?er yeni sözcükleri içime sindiremeden kullanmak zorunda kalacaksam hiç kullanmam daha iyi. Ana dilimden kaynaklanan ve adyny koyamady?ym, içimden yükselen ses "hayyr" dedi?i sürece hiçbir sözcük dilimde yer bulamyyor, syrytyyor. Dil zevkini alamyyorum. Dolayysyyla kullanamyyorum. Örnek mi? AVRO

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Mar 2005
Bildiriler: 34
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Bizim özümüz işte bu, BİLGİSUNAREVİ kulağa o kadar güzel geliyor ki anlatamam. Ben bu kelimeyi çok benimsedim. Kullanmaya başladım bile, tabi ki kullanmak istemeyenlere saygımız var.
Yine de kullanmak istemeyen arkadaşlara hatırlatmak isterim, Atatürk’ün şu sözlerini:
"Türklük esastır. Bu mevcudiyeti tarih içinde araştırmak, birbirini izleyen bir tarih zinciri içinde tesbit edilecek Türk medeniyeti ile övünmek yerinde olur. Fakat, bu övünmeye layık olmak için bugün çalışmak lazımdır."

Bir insan kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa onun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz." Gelin kendi dilinizin kölesi olun, onun bunun elinde oyuncak olmayın. Saygılarımı sunuyorum.

_________________
Zafer ,'' Zafer Benimdir'' diyebilenindir.
Kullanıcı kimliğini gösterkader gaya tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
A?a?ydaki yorumlar Ali Püsküllüo?lu kö?esinden alyntydyr. Ylgili konu ba?ly?ynyn burasy olmasy nedeniyle ta?ynmy?tyr.

Alıntı:


bu arada bilgisunar yerine TDK genel a? O.Sinano?lu ise örütba? kar?yly?yny öneriyor.Bu bilgisunar biraz bilgisayardan öykünme ama çok kar?ylayycy de?il gibi...Yukarydaki tipte bir?eyler daha kar?ylayycy olur.Bilgi a?y mesela..

simurganka Çr? May 04, 2005Alıntı:


Bilgisunar konusunda size katylmyyorum sayyn Simurganka. Bence bilgisunar kelimesi interneti anlam olarak tam kar?ylyyor. Ayryca neden herkes internet kelimesine kar?ylyk bulurken "A?" kelimesini kullanmadan edemiyor. Tamam, internet yapy bakymyndan birbirine a? ile ba?ly bilgisayarlar olarak dü?ünülebilir ama i?levi bakymyndan bilgisunar kelimesi daha mantykly. Çünkü bilgisunar bize synyrsyz bir bilgi denizi sa?lyyor. Bu bilgi denizinde her ?ey bulunabiliyor. Yani bize Bilgiyi Sunuyor...

Gençyazylym Çr? May 04, 2005Alıntı:


bilmiyorum ama bilgisunar daha çok gözle görülür mekanik bir aletin ismi olabilir sanki..Çünkü i?leyi?i açykça belirtilmi?tir.Zaten internet tanymynda

Bilgisayar a?larynyn birbirine ba?lanmasy sonucu ortaya çykan, herhangi bir synyrlamasy ve yöneticisi olmayan uluslararasy bilgi ileti?im a?y, Ynternet.

Yani görülüyor ki esasynda internet bir "bilgi a?y"...Bilgisunar olmasy ise onun bir yan özelli?i gibi duruyor...Kelimelerin biraz daha kavramy ça?ry?tyrmasyny uygun buluyorum.Tabi gene göreceli bu...

simurganka Pr? May 05, 2005Alıntı:


Evet Sayyn Simurganka, bu i? biraz göreceli, biraz da denemeli. Yani anlady?ym kadaryyla bu kelime senin kula?yny tyrmalyyor. Bu bende de oluyor. Her duydu?um yeni kelime benim önce kula?yma bir garip geliyor. Ama bunun için bir yol buldum. Kelimeyi biraz kullanmak. Bence sen kelimeyi biraz kullan. Ö?ne?in iki hafta boyunca hiç internet deme, sürekli bilgisunar de. Bakalym nasyl olacak. Hem belki böylece kelime hakkyndaki görü?lerin de?i?ir. Bunu en iyi kullanarak anlayabilirsin. Ben böyle yapyyorum.

Saygylar.

Gençyazylym Cum May 06, 2005Alıntı:


BYLGYSUNAR sözcü?ünün bilgisayara öykünerek türetilmi? olmasynyn ne sakyncasy oldu?unu pek anlayamadym. Sözcüklere kar?ylyk bulma çaly?malarynda bire bir çeviri olacak diye bir kuralyn varly?yny kimse söyleyemez. Herkes "bilgisayar" sözcü?ünü çok be?enir. Kimse "olmaz bu", "computer" sözcü?ünü çeviri ile kar?ylamyyor demiyor. Neden? Çünkü kavram olarak bizi fazlasyyla tatmin ediyor. Ama biraz ters açydan bakarsanyz be?enmeyebilirsiniz. Bilgi sayyyor... Nasyl sayyyor? Kim görmü? saydy?yny? Bilgi sayylyr my? Saçmalyk... Eminim bugün bu sözcü?ü yeni olarak önermeye kalky?saydyk bunlary fazlasyyla i?itecektik. Be?endiremeyecektik. O halde gecikmeden gelin ?u BYLGYSUNAR sözcü?ümüze sahip çykalym.

Zaten hangi sözcü?ü derinlemesine inceleyip hyrylty, yansyma halini dü?ünerek be?enebiliriz ki? Basit bir uygulama yapalym. Ystedi?iniz bir sözcü?ü arka arkaya 8-10 defa söyleyin. Belirli bir süre sonra bu seslerin size ne kadar anlamsyz ve itici gelece?ini göreceksiniz. Ama ayny sözcü?ün, ileti?im amaçly yerli yerinde kullandy?ynda çok farkly bir de?er kazandy?yny göreceksiniz.

Tahsin MELAN
Cmt May 07, 2005Alıntı:


bilgisayara öykünülerek türetilmesinin bir sakyncasy oldu?unu söylemedim.Ama dedi?im gibi sayar,yapar,eder... gibi türevler nesnenin mekanik ya da mekani?e yakyn manada bir?eyler yapty?yny ça?ry?tyryr.Yoldüzler,biçerdöver gibi...Bilgisayar ise a.köksal abimizin güzel bir türetisidir.Ynternet kelimesi elektronik bir cihaz olsaydy öneriniz(sunar,yapar) belki yerinde olurdu ama neticede internet bir bir bilgisayar dizgesi...Ba? a? kelimeleriyle ili?kilendirilmelerini uygun buluyorum.Zira tanymynda görüldü?ü üzere internet bir bilgisayar a?y.. Verilerin kysytlamasyz payla?yldy?y bir ortam..
Fakat bu yeni sözcüklere kullana kullana aly?makta inanyn çok gereksiz ve yanly? bir yöntemdir.Ancak zorlamayla olur ve türkçede daha i?lek daha güzel sözcükler türetilebildi?i için buna gerek yoktur.Mesela ancak kuzey,güney gibi birkaç istisnada görülebilen -ey eki do?rudan ek vasfynda alynmy?tyr.Halbuki lehçemiz biraz incelenirse ekin bu ?ekilde alynmasynyn yanly? oldu?u ve bu ekin dilimizde -e?i gibi bir hal aldy?y(-ey bu ekin dönü?ük halidir.-e?i için bile?i,b.kla?y örnekleri verilebilir.) öte yandan bu gibi i?lek olmayan eklerin hem de farkly lehçedeki halleriyle dilimizde kelime yapymynda kullanylmasynyn uygunsuzlu?u görülür.Mesela dilimizde meb yayynlarynda,radyoda vs. birey,yüzey,düzey,onay gibi kelimeler yyllarca kullanylarak benimsetilmi?tir.Bu esasynda bir zorlamadyr.Gerçi benimsemek gene ki?iye kalmy?tyr çünkü benzer kelimelerden onlarca benimsenmeyen örnek vardyr.Ama ?imdi -ey ekiyle rastgele türevler yapalym ve bunlary ne kadar benimseyebilece?imizi dü?ünelim...girey,çykay,öney,döney,böney,söyley,diyey,kysay,biley.....Bu kelimeler Türkçe hissi uyandyrmaz.Ek oldu?u tarty?ylyr meçhul bir yapynyn türevler ancak zorlama hatta uydurma diye nitelendirilebir.Ama mesela bilinti gibi bir sözcük olsa...Ki?i bunun manasyny bilmese bile türkçe oldu?u rahatlykla hisseder ve bilmek sonucu olu?an ?ey gibi bir mana yükleyebilir.Ama biley...Daha i?lek daha güzel(ve bir zahmet dilimizde bulunan) eklerle kelimeler yapmayy deneyelim.Konu baya?y sapty ama..

simurganka Cmt May 07, 2005En son Tahsin MELAN tarafından Sal May10, 2005 12:44 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 22 Nis 2005
Bildiriler: 4
Alıntıyla Cevap Gönder
ÖNCELİKLE BAŞTAN BERİ İNTERNET KELİMESİNİ DESTEKLEMEDİĞİMİ BİLMENİZİ İSTERİM. BENCE BİLGİSUNAR ÇOK UYGUN BİR KELİME.
Kullanıcı kimliğini gösterGÜLDEN SELALMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Internet mi? Sizce bu kelimeler Türkçe kar?ylyk olabilir mi?
spotamya
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Ben internet kelimesine Türkçe kar?ylyk olarak a?a?ydaki kelimeleri öneriyorum. Bilmiyorum olur mu?

Internet -> Internatinol Network olarak açylymy oldu?unu dü?ünürsek,

ulusa? veya ula? kelimelerini kar?ylyk olarak dü?ündüm. Buna dayanarakta web kelimesi için kar?ylyk olarak a? sayfasy ve web adresi içinde a? sayfasy adresi veya a? adresi. Çünkü web sayfalaryna ula?mak için mantyk olarak herhangi bir IP ( örne?in : 80.190.251.53 gibi ) kullanylyyor. Bu rakamlar o sayfa için adrestir. Mesala www.dilimiz.com bu rakamlaryn harfe çevrilmi? halidir.

Ne dü?ünüyorsunuz ? Idea
Bilgisunar kelimesine katylmyyorum...
spotamya
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Bilgisunar kelimesine katylmyyorum. Çünkü Ynternet denen ortam sadece bilgi mi sunuyor? Yoksa insanlaryn somut ya?amda yapty?yn birçok ?eyi soyut ya?amamy aktaryyor? Size hangisi? Bence soyut ya?ama aktaryyor. Çünkü internette ( internet kelimesini Türkçe kar?yly?y onaylanmady?y sürece kullanaca?ym ) dosya gönderme, dosya alma, di?er ?ahyslarla konu?ma, program yazma ( çevrimiçi program yazma ve kullanmanyn oldu?unu bilenler vardyr ) gibi bir sürü ?ey yapylyyor. Dolayysyyla interneti sadece bilgisunar diye kysytlamak do?ru olmaz. Çünkü sadece bilgi sunmakla kalmyyor ayny zamanda dosya gönderme ve alma i?leminide yerine getiriyor. Dolayysyyla bir anlamda postacy görevide görüyor.

Ayryca Tahsin beyin Avro kelimesini kullanamamasy Tahsin beyin kendi içinde Türkçe'yi çok yumu?ak bir dil olarak gördü?ünden kaynaklanyyordur. Euro kelimesinde Eu o para birimi kullanan ülkerin avrupa yazylymyn ilk iki harfidir ki bizde Türkçemizde AVupa diye okuyoruz. RO kysmy ise paranyn asyl birimidir ( Lira, dolar sterlin gibi ). Dolayysyylada AVRO olmasy bence TDK'nun yapmy? oldu?u en mantykly kar?ylyk bulmalardan biridir.

Tahsin bey yukaryda biryerlerde TDK'nun yapmy? oldu?u kar?ylyklarda mantyk aryyordu. Y?te mantyk.

Not : Türkçe sert bir de?ildir. E?er sert olsaydy ? ( yumu?ak g ) olmazdy. Laughing
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Bu şekilde düşünürsek bilgisayar kelimesi de eksik anlamlı, sonuçta bilgisayarlar sadece bilgi saymıyor ama bugün bu kelime kimseye anlamsız gelmiyor. Bu sebeple şu anda bilgisunar internetin anlamını daraltıyor diye düşünsek de zamanla bu düşüncemiz değişecektir. Ayrıca bilgisunarın sıradan insanların gözünde yaptığı en önemli iş bilgi sunmaktır. (Dosya alışverişi de karşılıklı bilgi sunmaktır aslında.) Bu yüzden ben halk arasında bilgisunar karşılığının kullanılmasını anlamsız bulmuyorum.

Ama program yazanlar, mühendisler ve bilgisayar öğretmenleri için evet, anlam daralmaktadır. Ama internet kelimesi de aslında internetin tüm anlamlarını, işlevlerini içermemektedir. Belki okullarda bilgisunar kelimesi ile birlikte genelağ kelimesi de kullanılır, bir ağ söz konusu olduğunu anlatmak için ama bence gerekli değil. Dediğim gibi bilgisayar nasıl sadece bilgi saymamakta ise, bilgisunar da sadece bilgi sunmamaktadır, aynı şekilde internete genelağ bile desek, aslında sadece bir ağ değildir. Genelağ dendiğinde üzerinde program yazıldığı anlaşılmamaktadır mesela. Bu yüzden bilgisunar bilgisayarı da çağrıştırdığı için bence anlamlı. Özellikle internet cafe yerine bilgisunarevi demek kulağıma çok güzel geliyor.

Saygılarımla,
Esra Seven
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Bence olmaz.
spotamya
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba.

Geçmi?te yapylan kar?ylyk bulmadaki hatalaryn bugünde bu hatalaryn yapylmasy anlamyna gelmez. E?er bu ?ekilde dü?ünürsek neden internet kelimesine kar?ylyk bulmaya çaly?yyoruz ki? Ynternet diye kalsyn, nasyl olsa Türkçe'ye uyuyor ( kysmen ve herkes aly?my? durumda ). Ayryca internet kelimesinin temelinde ve geli?tirilmesinde ki amaç iki bilgisayar arasynda ba? kurmakty. Dolayysyyla bilgisayar kelimesi günümüzde nasyl eksik ve yetersiz kalyyorsa o makinayy tanymlamada, bilgisunar kelimeside ileride ayny ?ekilde olacaktyr. Evet internet sadece bilgi sunmuyor ve gerçek anlamda ve tam manasyyla a?dyr. Bunun aksini kimse söyleyemez. Ynternetten dosya almak ve göndermek bilgi almak ve bilgi göndermenin dy?ynda film, müzik veya herhangi bir göresel ö?e ( hatta koku gönderme çaly?malary yapylyyor yyllardyr ) olurki bu bilgi sunmaktan ziyade payla?ym, genel kültür veya e?lence amaçlydyr. Dolayysyyla bilgisunmuyor ve hatta sunamyyor. Çünkü bu i?i internet de?il kullanycylar yapyyor. O sadece araç. Dolayysyyla bunun bir a? oldu?unu adynda belirtmek gerekiyor. Ynternet'in ?imdiki görevine kar?ylyk gelemeyen bir anlam olmasy bizim buna kar?ylyk bulurken ayny manty?y kullamamyzyda gerektirmiyor. Çeli?kili bir durum olsa dahi. ?unuda iyi bilmek gerekiyor ki teknolojiyi kim bulduysa ismini o millet verir. Onun için internet kelimesinin kökeninde tamamen bir a? oldu?u anla?ylmaktadyr. E?er gerçekten bilgisunan diye bir?eylere isim vermek gerekiyorsa e-kitaplara ( e-book ) verilmelidir. Asyl bilgi sunan onlardyr. Yada ileride ya?ayaca?ymyz sibernetik ?eylere bu isim verilebilir.

Saygylarymla
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?ym ne yapmak, nereye varmak istiyorsun. Her ?eye itiraz edip ortaly?y bulandyrmak my maksadyn. Bu sana zevk veriyorsa o ayry konu.

Sana bir soru."Dolmu?"a biniyor musun? Hani toplu ta?ym araçlaryndan Türk zekasynyn dünyaya tanytty?y sistem. Sanyrym biniyorsundur. Hadi ?imdi bana bunu da tersle bakalym. Halkyn üretti?i, benimsedi?i dünyanyn hayran kaldy?y bu sözcü?e ne diyecek, ne kulplar takacaksyn? Eminim vardyr söyleyeceklerin. Hayret ve pes do?rusu "bilgisayar" sözcü?üne bile dil uzattyn ya senden her ?ey beklenir. Sizler zaten ancak ele?tirirsiniz.
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Internet kelimesine kar?ylyk bulma çabamyz internetin Türkçe bir kelime olmamasyndan ve insanlara -bilgisayarcy olmayan, bu konuda e?itim almamy? insanlara- bir ?ey ifade etmemesinden dolayydyr. Sizin sadece bilgisunmamasy konusunda söyledikleriniz de do?ru ki ben de zaten bilgisunar anlamy daraltyyor, kabul ediyorum demi?tim ve hatta a? oldu?una vurgu yapmak isteniyorsa genela? denebilir de demi?tim. Yabancy bir kelimenin iki tane Türkçe kar?yly?y olmasy dilin zenginli?idir diye dü?ünüyorum. ?imdi siz bilgisunary sevmediniz, peki, genela? denmesinden mi yanasynyz yoksa internet diye kalmasyndan my, açykcasy tam fikrinizi yazylarynyzdan anlayamadym. E?er fikriniz ikinciden yanaysa do?rusu hayal kyrykly?y ya?ayaca?ym. Yazymy Türkçeye uyuyor gibi görünse de köklerin Türkçe ile alakasy yok sonuçta.

Demi?siniz ki "?unuda iyi bilmek gerekiyor ki teknolojiyi kim bulduysa ismini o millet verir. Onun için internet kelimesinin kökeninde tamamen bir a? oldu?u anla?ylmaktadyr. ". Bu cümlenizden de aslynda ne demek istedi?inizi tam anlayamadym. Ba?ka bir millet buldu ise birebir çevirelim mi diyorsunuz oldu?u gibi alalym my diyorsunuz? Birebir çevirelim demenizi umut ediyorum. Evet bulunan teknolojiye ya da herhangi bir?eye ilk olarak bulanlar isim verir ama onu oldu?u gibi kullanmak, kullanmamak, kendi diline çevirmek tamamen kullananlara kalmy?tyr ki kendi dillerine sahip olan milletler de hiç oldu?u gibi mi alalym çevirelim mi tarty?masyna girmeden kar?ylyk bulmaktadyrlar. Bizim burada hatamyz birçok kelime için çok geç harekete geçmemiz. Bu sebeple her kelime yadyrganyyor. Aslynda daha ilginci herkesin yabancy kelimeleri hemen kabule hazyr olmalary ama bulunan Türkçe kar?ylyklara hemen burun kyvyrmalary. Hadi internet Türkçeye uyuyor gibi duruyor, mortgage, branch, trend gibi kelimeler için ne demek gerek? Bu kelimelere bulunan kar?ylyklar kendilerinden daha ba?arysyz, kötü olamaz ki. Söz meclisten dy?ary, üzerinize alynmayyn ama bulunan Türkçe kelimelerin be?enilmemesi ve yerine yabancy kelimelerin kullanylmaya devam edilmesinin sebebi olarak ba?aryly kar?ylyklaryn bulunamamasy sebep olarak ileri sürülse de, daha derinlerde bamba?ka sebepler var diye dü?ünüyorum. Ynsanlar kendi duygu ve dü?ünceleri üzerinde dü?ünüp, bu derinlerdeki sebepleri bulmaya çaly?maly bence.

Konumuza geri dönersek, internet yerine bilgisunar, genela?, örütba? diyebiliriz. Birden fazla kar?ylyk olmasy zenginliktir. Bu kar?ylyklary be?enmeyenlerden de yeni öneriler bekliyoruz.

Saygylarymla,
Esra Seven
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
BİLGİSUNAR (internet)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
4. sayfa (Toplam 6 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2