Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
KENDYM ETTYM, KENDYM BULDUM!!.. "UYU?TURUCU"
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 02 Eyl 2007
Bildiriler: 18
Alıntıyla Cevap Gönder
EYALET BA?SAVCILI?INA

CERAHYM NO ; 2006/41

12.3.2006 günü Eyaletimiz Karakolu'na müracaat eden x eyaleti nüfusuna kayytly Txxx asylly O.C nin, on üç ya?yndaki öz kyzy A.C nin evine gelmedi?ini beyan ederek, kyzynyn aranyp kendisine teslim edilmesini istemesi üzerine yapylan tahkikat ili?ikte sunulmu?tur:

A.C (13 ya?ynda) yolda yürürken polis ekiplerimiz tarafyndan bulunmu? ve doktor muayenesine gönderilmi?tir. Yapylan muayenede; alkolsüz oldu?u, saat durumuna göre alty hizasyndan kyzlyk zarynyn daha önceden bozuldu?u ve arkadan yeni fiili livata yapyldy?y doktor raporu ile tespit edilmi?tir.

Alynan Yfadesinde MAGDURE A.C :

Okul çyky?ynda Axxxx asylly Z.Y ile tany?yp arabasyyla birkaç defa gezdi?ini, kendisine pahaly hediyeler aldy?y ve kendisine a?yk oldu?undan kendi ryzasyyla isteyerek oto içersinde bakireli?ini verdi?ini, ancak bundan sonra ailesine ve okul arkada?laryny söyleyece?im tehdidiyle kendisine eroin verdi?ini ve daha sonra aly?ty?yny ve bazy adreslere eroin götürmek için kendisini kullandy?yny ve ayryca dört ?ahsa kendisini pazarlady?yny ve yolda erkek karde?i ile giderken sany?yn otomobili ile önüne çykty?yny kendisine arabaya alarak araba içersinde zorla fiili livata yapty?y kendisinin yolda a?layarak giderken polisler tarafyndan alyndy?yny beyan etmi?tir.

Alynan Yfadesinde MAGDUR N.C (8 ya?ynda)

Sanyk Z.Y'nin arabasyna ablasy A.C yi zorla aldy?yny ve gitti?ini söylemi?tir. Eve geldi?inde durumu babasyndan saklady?yny, çünkü ablasynyn arkada?y oldu?unu beyanla birkaç defa kendisini okul önünden alarak ablasynyn yanyna götürdü?ünü çok para verdi?ini son gidi?inde ise arabanyn arkasynda zorla kendisine fiili livata yapty?yny bildirmi?tir. Alynan doktor raporunda "anüsünde sekiz büyük yyrtyk oldu?u syrtynda iki adet ysyrma izine rastlanylmy? olup, zorla yapylmy?tyr. Darp ve cebir izine rastlanylmy?tyr." ?eklinde ifadeler mevcuttur.

Alynan Yfadesinde SANIK Z.Y : (24 ya?ynda)

Ev ve i? yerinde yapylan aramada iki kilo EROYN bulunmu? nöbetçi eczane tarafyndan tartylarak vezin tutana?y tanzim edilmi?tir. Yapylan soru?turmada sany?yn okul önlerine eroin satmak için gitti?i; gözüne kestirdi?i A.C ile ili?ki kurdu?u ve zorla otosu içersinde tecavüz etti?i; erkek karde?ine de tecavüz etti?ini; A.C'yi zorla eroine aly?tyrdy?yny buradan kazandy?y parayla geçimini sa?lady?y, ayryca 4 ki?iye para kar?yly?ynda eroin aleminde A.C yi satarak XXX plakaly aracy satyn aldy?y anla?ylmy?tyr. Bunun üzerine araç zapt edilmi?tir.

Davacy babanyn alynan ek ifadesinde eski bir eroin satycysy oldu?u, cezasyny çekti?i anla?ylmy? olup; Sanyk Federal Yüksek Mahkeme kararyyla Axxxx Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunu'na göre serbest byrakylmy?, ancak adliye çyky?ynda davacy O.C tarafyndan xx marka xxx seri nolu tabancayla öldürülmü?tür. Daha sonra davacy da intihar etmek suretiyle ya?amyna son vermi?, ikametgahynda yapylan aramada kyzy A.C ve oglu N.C de ölü olarak bulunmu?tur. Yapylan kriminal inceleme neticesinde; çocuklaryn davacy babalary tarafyndan tabanca ile öldürüldü?ü anla?ylmy?tyr. Duvarda "ESKY BYR EROYN SATICISIYIM KENDYM ETTYM KENDYM BULDUM" yazysyna rastlanmy?tyr.

Olayyn kapatylarak, ili?ikteki seksen dört evrakyn ar?ive konulmasyny arz ederim.

Mr Can AKIN
XXXXXX XXXX

SILAYTI MUTLAKA YZLE..
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1038&mid=8373&ItemID=3751&ItemIndex=59
Kullanıcı kimliğini gösterCAN AKIN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM!!.. "UYUŞTURUCU"
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2