Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Dilin önemi üzerine söylenmiş sözler
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
-Türkçem, ses bayrağım. ~ Fazıl Hüsnü Dağlarca ~

-Türkçe; ağzımızda, anamızın dili gibi helâl ve güzel olmalı. ~ Yahya Kemal Beyatlı ~

-Bizim dilimiz, bir imparatorluk dilidir. Her dil imparatorluk dili olamaz. Çünkü her millet imparatorluk kuramaz. ~ Nihad Sami Banarlı ~

-Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa, o gene dilsiz sayılır. ~ Mevlâna ~

-Kamusa (sözlüğe) uzanan el, namusa uzanmıştır. ~ Cemil Meriç ~

-Dilini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmiş demektir. ~ Peyami Safa ~

-Bir ülkenin kanunlarının çiğnenmesinden sonra en büyük suç, dilinin çiğnenmesidir. ~ Walter Lanoor ~

-Millet, edebiyatı olan topluluktur. ~ Balzac ~

-Bana mükemmel bir lisan ver, sana büyük bir millet teşkil edeyim. ~ Leibniz ~

-Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dilleri de bilemez. ~ Bernard Show ~

-Herhâlde münevver bir insanın, anadilinden en az 30.000 kelime bilmesini zaruri bulurum.
~ H. Saadettin Aral ~

-Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır. ~ Ludwig Wittgenstein ~

-Bir kimsenin ne söylemesi gerektiğini bilmesi yeterli değildir; nasıl söyleneceğini bilmesi de gerekir.
~ Aristo ~

-Dil, insanın karakterinin bir parçasıdır. ~ Bacon ~

-Ben insanlara yalnız anadillerini bilmedikleri zaman dayak atılmasına taraftarım.
~ Churchill ~

-Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır.~ Eflâtun ~

-Sözün doğrusu, dilin süsüdür. ~ Hariri ~

-Dil sürçeceğine, ayak sürçsün daha iyi. ~ Herbert ~

-Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. ~ Thomas Füller ~

-Söz ola kese savaşı
Söz ola bitire başı
Söz ola ağulu aşı
Bal ile yağ ede bir söz
~ Yunus Emre ~

-Başların belası, dillerden gelir. Nizami

-Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder. Imam-ı Şafii

-Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar. Plautus

-Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez. Kaşgarlı Mahmut

-İnsan dilinin altında gizlidir. Hadis-i Şerif

-Kullanıldıkça keskinleşen tek alet dildir. Washington Irwing

-Söz ok gibidir. Senden çıktı mı, artık sen ona değil, o sana hakim olur. Imam-ı Şafii

-Tatlı dil, her kapıyı açan sihirli bir anahtardır. Montaigne

-Tatlı dili olanların dostları her gün biraz daha artar. Hz.Ali r.a.
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir halk zincire vurulmuş,
Kuşatılmış, susturulmuşsa,
Özgürdür daha.

Herşeyini al elinden,
Yemek yediği masayı,
Uyuduğu yatağı
Varsıldır hala.

Bir halk hem yoksul hem tutsaktır,
Dili çalındığı zaman.
Ve o yitiktir artık...

İgnazio Buttıta
(Sicilyalı ozan)
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilde çöküş yaşayan ulusların kültürü kıraç topraklara döner. Kıraç toprak açtır. Aç toprak insan gibidir, ağzını yaban memelere uzatır. Dili yaban memelerle beslenen uluslar ise şairin dediği gibi, 'kendi vatanında vatansızlığı' yaşar.

Tahsin Yücel- Sözcükler dergisi
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
--------------------------------------------------------------------------------

Konfiçyus’a sormuşlar;
“Eğer bir ülkede yönetici olsaydınız ilk olarak ne yapmak isterdiniz?”
Konfiçyus:
“Şüphesiz önce dili düzeltirdim.”
“Peki neden?”
“Çünkü dilde bozukluk varsa söylenen şey tam olarak anlatılamaz; eğer söylenilen, gerçek anlamı yansıtmazsa asıl eylem gerçekleşmez. Eylem gerçekleşmez ise sanat ve ahlak çöker, sanat ve ahlak çöküntüye uğrarsa adalet yoldan çıkar, eğer adalet yoldan çıkarsa çaresiz kalan halk bunalıma
sürüklenir. Sonuçta doğru karar verme olanağı ortadan kalkar.”
İşte bu durumları önlemek için dil, tüm öğretilerin üzerinde önem taşır...

“Sözcüklerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsın.”
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
''Dil bir ağacın filizleri veya yaprakları gibidir. Yani yapraklar ve filizler geldikçe, eskiler dökülür. Ancak gür filizler gerekir ki sağlam dallara dönüp meyveler verebilsin.''
Söyleyen bilinmiyor.
***
''Dil araçların aracıdır. Dil olmadan hiçbir bilgiyi kullanmak ,onu başkaları için yararlı kılmak olası değildir.''
Dewey
***
''Dil bir ulusun aynasıdır. Bu aynaya baktığımızda orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz.''
Schiller
***
''Dil, yaşanılan iç ve dış yaşamı anlamak içindir. Yaşam ne kadar gelişir ve genişlerse, anlatım da o kadar gelişme sağlar.''
Ben Johnson
***
''Dil, diri bir varlıktır, değişir durur. Uzak geçmişin yazarları gibi yazmaya kalktınız mı, olsa olsa yapmacık boy gösterir.''
Someret Mavgah''
***
''Türklerin gövdeleri ve sesleri gibi, konuştukları dil de görkemlidir.''
Şemame İbn Eşres (Arap dil bilgini)
***
''Türkçe sözler üzerinde düşünmeye koyuldum, gözlerime onsekiz bin bayraktan daha engin bir evren göründü. Süsler, bezekler içindeki bu bayrağın göğü, dokuz gökten üstündü. O bilgiler ve yücelikler hazinesiydi. İncileri, yıldızları parlaktı. Onun güllükleri vardı ki, gülleri, güneşler gibi ışıldıyordu.''
Ali Şir Nevai
Muhakemetü L-Lügateyn
***
''Başka dile uymaz annenin sesi,
Her sözün ararsan vardır Türkçesi.''
Ziya Gökalp
***
''Türk dilini incelerken; insan anlağının (zeka) dilde başardığı büyük olağanüstülüğü görürüz.''
Max Muller
**************************
Kaynakça: Türk Dili ve Kompozisyon / Prof Dr İskender Pala
İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No 5- İstanbul 1999
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Atatürk'ten

Türk milleti'ni ve Türk dilini uygarlık tarihinin ve kültür dillerinin dışında görmenin ne yaman bir yanlış olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz."

***

Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay olabilecek bir dildir.Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu yüceltmek için çalışır... Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlakının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin, kalbidir, zihnidir. 1929

***

Türk dili zengin, geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır. 1930

***

Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygusunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. 1930

***

Türk dilinin kendi benliğine, aslında güzellik ve zenginliğe kavuşması için, bütün devlet teşkilatımızın dikkatli, ilgili olmasını isteriz. 1932

***

Türk dilinin sadeleştirilmesi, zenginleştirilmesi ve kamuoyuna bunların benimsetilmesi içn her yayın vasıtasından faydalanmalıyız. Her aydın hangi konuda olursa olsun yazarken buna dikkat edebilmeli, konuşma dilimizi ise ahenkli, güzel bir hale getirmeliyiz. 1938

***

Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. 1931

***

Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Türk milletinin milli dili ve milli benliği bütün hayatında egemen ve esas kalacaktır. 1933

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilimiz , bir devamdır... kopmaz:
Dili millet yapar, kurum yapmaz !

Arif Nihat ASYA [KÖKLER ve DALLAR adlı şiir kitabından]

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
“Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır.” (Ataullah İskenderi)

"İnsanoğlu dilinin altında gizlidir;
Şu dil, can kapısının perdesidir.
Yel perdeyi kaldırdı mı, evin içinde ne var, belirir bize.''
Mevlana Celaleddin Rumi
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Şu fânî dünyâ saadetleri içinde hiçbir şey‚ âzîz Türk çocuklarına Türk dilini öğretmek kadar güzel hizmet değldir.

Vatan çocuklarına bir milletin yarattığı ve yaşattığı dili‚ bütün güzellikleri‚ incelikleri‚ yücelikleri ve güzel sesleriyle öğretmek…

Onları‚ böyle bir dilin sihirli ifâdelerine yükselterek her an‚ daha çok duyan‚ düşünen‚ anlayan ve yaratan insanlar olarak yetiştirmek…

Dilin‚ böylesine tılsımlı vâsıta olduğunu bilmek ve bütün bunları‚ bilerek‚ severek yapmak…

Burada cesaretle söyleyebilirim ki yeryüzünde nice insan‚ böyle büyük bir sanatın‚ böyle şerefli bir hizmetin vazifelisi olduğunu düşünmemiştir. Çünkü bilindiği ve zannedildiği gibi‚ bu güzel hizmet‚ yalnız dil ve edebiyat hocalarının vazifesi değildir. Muallimler‚ hangi dersin hocası olurlarsa olsunlar‚ Türk çocuklarına herşeyden çok Türkçeyi öğretecek‚ onlara‚ anadillerinin ses ve söz güzelliklerinden‚ ifâde ve mânâ zenginliklerinden güfteler ve besteler vereceklerdir. Öğretmen değil de anne ve baba iseniz‚ abla ve ağabey iseniz‚ bu sizin daha sevgili vazîfenizdir. Yavrularınıza‚ sözlerini halk dehâsının yarattığı ve bestesi yine halk sanatından yükselen ninni’ler söylemekten başlayarak‚ öğreteceğiniz en güzel şey‚ Türkçe’dir.

Nihad Sami Banarlı [Türkçe'nin Sırları adlı kitabından]

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ksm 2007
Bildiriler: 99
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Eğer Türkçe biliyorsanız, Yugoslavya'dan Çin'e değin gittiğiniz her yerde konaklayacak bir yer, doyunacak yiyecek bulmada hiçbir zorlukla karşılaşmazsınız. New York Times yazarı Sulzberger

_________________
O?uzsoylu, Kayyboylu Türkmenim.
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzsoylu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Ekm 2007
Bildiriler: 59
Şehir: İSTANBUL
Alıntıyla Cevap Gönder
Metin Bey, çok güzel bir yazı göndermişsiniz.
Türkçe'ye olan aşkımızı ne de güzel anlatmış.

Teşekkürler.

IŞIK.

_________________
GÜL SUNAN ELDE GÜL KOKUSU KALIR
Kullanıcı kimliğini gösterışık tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Millet olmamızın en önemli unsurlarından birini teşkil eden Dilimizin korunması ve daha da zenginleştirilmesi yolunda yapılacak çalışmaların büyük Türk Milletinin, tarihi, kültürü ile aynı istikamette olması lazımdır.

Milli birlik ve bütünlüğümüzün muhafazası , vatandaşlarımızın birbirlerini anlamaları ve anlaşabilmeleri ile mümkündür. Ana dilimizin nesiller arasında birleştirici ve bütünleştirici özellikleri daima göz önünde tutulmalıdır.

Turgut Özal
Cumhurbaşkanı

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2007
Bildiriler: 135
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Ömer Seyfeddin'e göre eğitim, ulusal olmalı ve o ülkenin gereksinimlerine yanıt vermelidir.
Özellikle Efruz Bey adlı uzun öyküsünde ele aldığı bu konu, Kabataş Lisesi'ndeki öğretmenlik yıllarının birikiminden kaynaklanır. Eğitimin ulusal olması konusundaki düşüncelerini daha ileri götüren şair, yabancı kültürün ülkede yaygınlaşmasına öncülük eden okullar açılmasının ülke için zararlı ve yıkıcı olduğunu öne sürerek, bunların kapatılmasını ister. Robert Kolej ve Galatasaray Lisesi, öncelikle kapatılması gereken okullardır. Bu türden okulların, öğrencilerini kendi ülkelerine yabancılaştırdığını dikkat çeken yazar, mütareke yıllarında bunun nasıl acı sonuçlar verdiğini de söyler.
Kaynak: Ömer Seyfeddin / Seçme Öyküler- Hazırlayan İ. Güven Kaya-Kemal Bek
Kullanıcı kimliğini gösterZafer Öztürk tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Yeryüzünde diller kadar millet fertlerini bir­birlerine bağlayan, onlara birbirlerini sevip anlamakta, hele sevgilerini dile getirmekte aziz yardımcı olan başka kuvvet mevcut değildir.

Faruk K. Timurtaş
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilin güçlü etkisi kültür varlığının her yanında kendini duyurur: Toplum, din, edebiyat, tarih, bilim, eğitim gibi kültürün her yöresi en iç ögelerine dek zorunlukla dilin damgasını taşır. Yönü, amacı, kapsamı, başarısı ne olursa olsun, insanın yürüdüğü görünür-görünmez tüm yollar dilden geçer. Çepeçevre insan varoluşunun anakoşuludur dil.

Nermi Uygur
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Dilin önemi üzerine söylenmiş sözler
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2