Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
"ÖRNEK" SÖZCÜ?Ü ERMENYCE MY?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 06 Mar 2008
Bildiriler: 57
Şehir: Denizli
Alıntıyla Cevap Gönder
Okudu?um romanda ?una benzer bir söz geçiyordu; “Gerçek, çizmelerini giyip yola çykana dek yalan yeryüzünün yarysyny dola?my? olur!” Kimileyin gerçekten bu sözü do?rulayan olaylarla kar?yla?yyoruz.

Geçenlerde bir arkada?yma Türkçesi varken neden yabancy kökenli sözcü?ü kullanmamamyz gerekti?ini kendimce anlatmaya çaly?yyordum.

Arkada?ymy kandyrmy?ken (ikna etmi?ken) çok kullandy?ym bir söze arkada?ym takylyvermesin mi! Arkada?ym sava? kazanmy? bir hakan gibi elini yumruk yapyp:

“Yüzlerce yyldyr milletin aly?ty?y sözlere Arapçadyr, Farsçadyr diye kullanmayalym diyorsun da Ermenice “örne?in” sözünü iki de bir kullanyp duruyorsun.”

Buyurun bakalym, ben bu sözün, yorumun neresinden tutayym? Arkada?ymyn “örne?in” sözcü?ünün Ermenice oldu?una yönelik yanly? bilgisine mi, birilerinin bu sözü toplumumuza Ermenicedir, kullanmayyn diye yutturmasyna my yanmalyydym? Yoksa, bu söylemlerin altyndaki Türkçe kar?ytly?yna yanmalyydym? Bütün bunlary byrakyp arkada?yma ara?tyrmadan, do?rusunu ö?renmeden kesin dü?ünce ta?ymanyn yanly?ly?yny my anlatmalyydym?

Öncelikle ona bu sözcü?ün Türkiye Türkçesi yöre a?yzlarynda da, ça?da? Türk lehçelerinde de oldu?unu, “ör-” eyleminden türedi?ini, bu eylemden türeyen “örlüm,” “ören”, “örgü”… gibi çok sayyda söz oldu?unu, “-nak / -nek; -anak / -enek” eklerinin Türkçede i?lek eklerden oldu?unu, “Derleme Sözlü?ü”nü anlatmalyydym.

Çaly?madan, emek vermeden yalnyzca bellemeye dayaly kiple?mi? söylemlere(cümlelere) göre ya?yyoruz. Dirimimizi (hayatymyzy) köksüz bilgilere, Türkçesiyle uranlara indirgeyerek ona yön vermeye çaly?yyoruz. “Ya sev ya terk et! Yyilikten maraz do?ar! Paran bolsa kefil ol, vaktin bolsa ?ahit ol! Hem Müslüman hem laik olamazsyn! Kötünün iyisine razy ol!” gibi.

Ünlü bilgin Ayn?tayn ne güzel söylemi?: “Bir önyargyyy bölmek, atomu bölmekten daha güçtür.”

Çocuklarymyza bellemeye dayaly saplantylardan olu?an bir toplu bilinç mi byrakaca?yz? Yoksa sürekli sorgulayan, do?ruyu arayan, ara?tyran, bilimi kendilerine kylavuz edinmi? örnek bir toplum mu yarataca?yz?

Yazgy, ola?anüstü bir gücün bize çektirdiklerinden çok bizim seçimlerimizdir… Seçimlerimiz gerçe?e, do?ruya yönelik olursa, sezgilerimiz de bir süre sonra iyiye, güzele yönelir.

Öyleyse yalan yeryüzünün tümünü dola?madan, gerçek pusatlaryny giyinip çelikten istenciyle (iradesiyle) yalanyn kar?ysynda onurluca durmalydyr. Gerçekleri göreve ça?yryyoruz! Yalan ?imdiden bir dönü? yapty bile!…

www.dildebirlik.org

_________________
Adem Süpçin


Eline,diline,beline YYE OL!
Kullanıcı kimliğini gösterErendiz tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderMSNM
"ÖRNEK" SÖZCÜ?Ü ERMENYCE MY?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2