Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Yki Nokta (..)
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2006
Bildiriler: 107
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhabalar,

Bir süredir bilgisunar ortamynda çokça kar?yla?ty?ym ve anlam veremedi?im iki nokta (..) konusunda sizlerin görü?ünü almak istedim.

Bildi?imiz gibi; nokta (.) ve üç nokta (...)'yy yyllardan bu yana kullanyyoruz. Tümceyi bitirirken nokta, tümceyi tamamlamamy?sak üç nokta kullanyyoruz. Tabii, daha ba?ka kullanym alanlary da var. En bilinenleri yazdym.

Benim anlamady?ym; bu iki nokta neyin nesi?..

Bilgisunar ortamyndan öte, geçenlerde haber kanalynyn birinde de ayny kullanymy gördüm. Haber kanallaryndaki yazylary ayry bir konuda sorgulamak lazym gerçi...

Bu konuda fikir sahibi de?ilim. Böyle bir noktalama i?aretinin olmady?yny biliyorum. Acaba yeni bir noktalama i?areti mi sokulmak isteniyor? Bu konuda dü?ünmeden edemiyorum.

Geçenlerde bu konuda, belirli bir dayana?y olmayan bir yerde, bir yazy okumu?tum: "Nokta, kesinli?i; üç nokta, devamlyly?y; iki nokta ise kararsyzly?y belirtir." diye.

_________________
Her zaman Türkçe...
Kullanıcı kimliğini gösterOnur BALCI tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
'Organik' Bir Durum
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Bu iki nokta neyin nesi konusuna, bu bölümün sürekli olarak yerinde kalan ba?bildirilerinden Önemli: Uyulmasy Gereken Çok Kolay Ama Önemli Kurallar ba?lykly sayfasynda de?inilmi?ti¹.

O ba?lyk altynda dediklerimi yineliyorum:

“Hiçbir dilde iki nokta yan yana /.. / biçiminde noktalama imi görmedim. Ama bizde, özellikle basyndan birçok kalem erbabynda almy? ba?yny gidiyor. Örne?in, Vatan gazetesinin yazarlaryndan Selahattin Duman’da... Bana göre tatly bir kalemi olan Duman, bir süre önce ba?latty?y bu iki nokta yan yana noktalamasyna bir açyklama getirmi?ti, diye anymsyyorum, ama o açyklama neydi unuttum. Duman’yn yazylaryny okumakta bu yüzden zorlanyyorum; yanytlayaca?yny umsam soracaktym.”

Bu yanyty yapy?tyry?ymyn üzerinden tam yirmi iki ay geçmi?... De?erli yazar Duman iki nokta yan yanalaryny sürdürüyor. Üstat bugünkü yazysynda döktürmü? yine²:

«...

Erkek okumu?sa “organik” kalamyyor..

Diploma sahibi olmaktan aydynlanmaya, oradan da kimi zaman entelektüelle?meye giden sarp ve dikenli yol, o ki?inin sahip oldu?u bütün erkeklik genlerini köreltiyor..

Do?al olarak fiziki de?i?im de ba?lyyor..

Organik erke?in olmazsa olmazy olan tüyler kafadan ba?layarak dökülüyor..

Ak?amlary takylynan mekânlarda o kafa, üzerine vuran tepe y?y?y yüzünden pyryl pyryl parlyyor.. Kafanyn içi lo? kalsa da tepesi aydynlanmy? oluyor..

Okumu? olmanyn faydasy i?in burasynda “çözüm üretmek suretiyle” çykar..

Saçynyn halinden tersine giden fiziksel evrimini fark eden okumu? erkekte stil aranmasy ba?lar..

Bulduklary en yaygyn çözüm de saçy enseden uzatyp arkada at kuyru?u yapmaktyr..

...»

Ve görüldü?ü gibi, yazarymyzda bir kararsyzlyk belirtisi yok; olabildi?ince kesin konu?uyor. Öyleyse?!...

*

Bu uygulama do?al de?il, organik... Üstada toplu bir dilekçe verip ö?rensek mi, diyorum, bu noktalaryn tohumu nereden, diye?...


_____________

¹ http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=1780
² http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?tarih=11.11.2007&Newsid=219902&Categoryid=4&wid=1

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Promosyonu da Var!
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Bu iki nokta yan yana konusunda biraz daha aydynlanmak isteyenlere bulunmaz fyrsat! http://yenisafak.com.tr/arsiv/2005/subat/17/oakkusak.html adresine u?ramalary yeterli. Yanynda bir de sürpriz promosyon ürün var: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=7130&y=OsmanAkkusakPazar . Ynal kuluna duacy olacaklaryndan eminim...


Not: 2’nci ba?lantyda Türkçe harflerde sorun olabilir; bu durumda, Görünüm’deki Dil Kodlamasy’ndan Unicode (UTF-8)’i seçiniz.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2006
Bildiriler: 107
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
"Türkçeyle dalga geçin." dense, bu kadar geçilemezdi herhalde.

_________________
Her zaman Türkçe...
Kullanıcı kimliğini gösterOnur BALCI tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
Site Sorumlusu

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 100
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Sayyn Akku?ak, merhabalar!

Yki nokta konusundaki ilginç yazynyzy okudum. Ciddi olup olmady?ynyzy anlamak için yazma gere?i duydum. Zaten dilimizi kirletmeye ysrarla ve inatla çabalayanlar varken bir de bu tür konularla ortaly?y bulandyrmanyn ne anlamy var anlamakta zorlanyyorum. Yazylarynyzda gerekli kurallara bile uymazken kendinizce bu tür uygulamalary gündeme ta?ymanyz çeli?ki de?il midir?

Yazynyzy görünce içeri?ine bakma gere?i bile duymadym. Lütfen siz de bakar mysynyz? Böyle bir yazyyy yazan ki?inin o konuda fetva vermesi ne derece do?ru ve inandyrycy olabilir.

Gölge etmemekle bu dile daha çok hizmet edece?inize inanyyorum.

Saygylarymla

Ylgili yazylarynyz:

http://yenisafak.com.tr/arsiv/2005/subat/17/oakkusak.html

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=7130&y=OsmanAkkusakPazar

_________________
"Az" her zaman "öz"dür. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahMel tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2006
Bildiriler: 107
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Hocam, umarım yazınıza mantıklı bir cavap gelir ilgili kişiden.

-----

tahsin hocam umarım yazınıza mantıklı bir cevap gelir ilgili kişiden..

_________________
Her zaman Türkçe...
Kullanıcı kimliğini gösterOnur BALCI tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 11 Ksm 2006
Bildiriler: 107
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu konu üzerine, kendi çapymda bir makale denemesi yaparken TDK'deki bir ifade gözüme çarpty. Payla?madan edemedim:

UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanylmaz. ( http://www.tdk.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF38C9FF22CFEEDAF0) (Yay ayraç ya da ba?ka bir noktalama i?areti, harflarle biti?ik yazylyr, diye biliyorum. "http"yle ba?layan bölümü, yay ayraçtan ayry yazmamyn nedeni; tamamen adresin düzgün bir ?ekilde yönlendirilmesiyle ilgilidir. Birle?ik yazsam, adrese tyklanylmyyordu.) : )

TDK'nin kuralyndan sonra, gelecek cevaby büyük bir merakla bekliyorum Tahsin Hocam.

_________________
Her zaman Türkçe...
Kullanıcı kimliğini gösterOnur BALCI tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderMSNM
Bir Öyküm Var
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Yki nokta konusu çok su kaldyraca?a benziyor. Hele de Tahsin Bey’in kalemi ele almasyndan sonra...

Bu üzücü duruma belki e?lenceli bir hava katar diye bir öykü anlatmak istiyorum, ama yeri burasy de?il. Ben de, “Ispaha Olmadan Alaybeyi Olunmaz!...”y bu i?ler için ayrylmy? bölüme astym: http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?p=16883#16883

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
İki Nokta (..)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2