Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
"MALLTEPE" KYMYN BULU?U?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Mar 2005
Bildiriler: 9
Alıntıyla Cevap Gönder
Dil Bilinci Yoksullu?unun, Aymazly?yn Böylesine Ne Denir?

“MALLTEPE” KYMYN BULU?U?


Bykyp yorulmadan yazyyoruz; sesleniyoruz; uyaryyoruz!

Anamalcy anlayy? için dilin, dil bilincinin hiç mi hiç önemi yok!

Birbiri ardyna dikilen süslü, görkemli yapylar ço?alyyor; süslü, görkemli yapy çoklu?u bu yapylary diken anamalcy anlayy?yn varsylly?ynyn de?il, bilinç yoksullu?unun simgesidir!

Yalnyz Ankara’da de?il ülkenin dört bir kö?esinde ady yabancy i?yerlerinin açyly?yny yapan, bu adlary onaylayan, bu adlandyrma biçimini do?ru bulan herkesi, her kurumu kynyyoruz!

Önce “Ankamall” çykty kar?ymyza; ba?kentin ady Ankara’yy bozarak bir yabancy sözcükle bile?tiren anlayy?a tepki gösterdik, bu aly?veri? merkezinin açyly?yny yapan “devlet büyükleri”nin tepkisizli?ini anlamakta zorlandyk.

?imdi de MALLTEPE PARK ALI?VERY? MERKEZY…

Maltepe’yi MALLTEPE yazanlary kynyyoruz!

Maltepe Camisinin hemen ardyna, Ankara’nyn en i?lek yerle?im alany olan Maltepe’nin adyny, MALLTEPE yazmak ne büyük bir bulu?; bu bulu?un sahibi kim? Bu ne cesaret?

MALLTEPE’yi nasyl okuyaca?yz? “Moltepe” diye mi?

Maltepe’nin MALLTEPE olarak yazylmasy, salt dil bilinci yoksullu?u da de?il, ortak dilimiz Türkçeye bilerek ya da bilmeden yapylan saldyrydyr!

Dikkat edilirse Türkçeye saldyrynyn boyutlary i?yeri ve ürün adlaryyla sinsice yo?unla?tyrylmaktadyr! Ankara’nyn de?i?ik yerlerine “Mall”lary kakalama çabasy, hangi sa?lykly aklyn ürünüdür; açyklama bekliyoruz? Dahasy bu saçma adlandyrmayy yapanlaryn ba?kentlilerden özür dilemesini istiyoruz!

Yurtta?lyk bilincimiz, dilimize yönelik bu tür saldyrylary yo?unla?tyranlara kar?y ba?ka bir dil kullanmamyzy engelliyor; çünkü biz ortak dilin, yurtta?lary birbirine yakla?tyracak olan en önemli araç oldu?una inanyyoruz. Bu duygularla öfkemizi akylcy tepkiye dönü?türerek seslenme deme gereksinimi duyuyoruz!

Yeter artyk; dil bilincimizi köreltme çabalarynyzda çizgiyi çoktan a?tynyz! Yeter artyk!DYL DERNE?Y YÖNETYM KURULU

_________________
www.dildernegi.org.tr
Kullanıcı kimliğini gösterDİL DERNEĞİ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Daha önce buna benzer bir sözcükle ilgili görü?lerimi aktaryrken bu tür sözcüklerin "piç" oldu?unu, sözcüklerin nasyl piçle?tirildi?ini anlatmaya çaly?my?tym. Y?te bu sözcük de (MALLTEPE) benim gözümde piçle?tirilmi? bir hilkat garibesidir.

Bu tür sözcükleri uyduranlar eminim ki kendilerini, ki?iliklerini yansytmaya çaly?maktadyrlar. Eh, artyk anlayan anlamy?tyr. Sanyrym fazla söze gerek yok.Dil Derne?i'nin sözlerine aynen katylyyor, güzel yorumlaryndan dolayy kutluyorum. Eminim ki bir gün bu densizleri susturaca?yz ve bu piçle?menin önüne geçece?iz.

***

Lütfen ?u kasyntylara bakar mysynyz? Çok merak ediyorum bu ki?ilerin içinde akly ba?ynda olan ve "Bu MALLy?y neden yapyyoruz?" diyecek bir babayi?it yok muydu acaba?

Gördü?ünüz bu foto?raf, bir sözcü?ün piçle?tirili?inin resmem kabulü ve açyly?ynyn görüntüsüdür.Y?te size tepede park etmi?, pardon oturmu?, yaptyklary Mallyktan dolayy gurur duyan Mallarymyz, yine pardon büyük ba?larymyz.Bu açyly? ile ilgili di?er MAllyklary görmek isterseniz ba?lantysy ?öyle:

http://www.ilbank.gov.tr/otopark.php

Bu ba?lantydaki sayfa tam bir Mallyk örne?i. Teknikten yoksun ve cahilce yapylan bir tasarym nedeniyle çok yava? açylmaktadyr. Belki bir süre sayfa kilitlenebilir. Merak etmeyin ve tela?lanmayyn. Bu çok do?al bir sonuç. Bunca Mall bir araya gelince elbette a?yrlyk artacaktyr.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Bunun Yanytyny Kim Verecek?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Arkada?lar,


Bildi?iniz gibi, Dil Derne?i soruyor: “Dil bilinci yoksullu?unun, aymazly?yn böylesine ne denir?”

Ancak Tahsin Bey’in dedi?i denir...

“’Malltepe’ kimin bulu?u?” Dil Derne?i’nin bu ikinci sorusunu da bilse bilse Yller Bankasy bilir... Niye, derseniz, bu sorunun yanyty Yller Bankasy’nyn içinde/içerisindedir de ondan. Bu Maltepe mallly?ynyn yaratycysy/sahibi bu kurulu?; bilmeyen varsa ö?renmi? olsun.

Ama hemen söyleyeyim, bu bankanyn ba?y ya da ba?altlary susma haklaryny kullanyp yanyt vermeyebilirler. Neden? Devlet memurlarynyn beyanat verme yasa?yna uyabileceklerinden... O zaman, dooo?ruca Bayyndyrlyk ve Yskân Bakanly?y’na!... “Bu yolculuk da niye” derseniz, Yller Bankasy bu bakanly?yn ba?lysydyr da ondan...

Bu adrese cismen gitmenize de gerek yok; a?a?yda verdi?im yoldan ula?mak pek kolay olsa gerek. Hem de en tepe noktaya...

Bu arada bir ?ey söylemek istiyorum: Yller Bankasy her ne kadar Malltepe Park Aly?veri? ve E?lence Merkezi’ne ili?kin sayysal bilgiler vermi?se de, bu görkemli ad dolayysyyla mensuplary arasynda dilbilincine sahip olanlaryn sayysyny vermemi?... Onu da en alta ben ekledim:

Malltepe Park Aly?veri? ve E?lence Merkezi’ne Ait Bilgiler

Yhale Tarihi : 01.07.2005
Açyly? Tarihi : 14.10.2008
Arsanyn Yüzölçümü : 14.230 m 2
Toplam Yn?aat Alany : 39.950 m 2
Toplam Ma?aza Adedi : 95
Sinema Salonu : 4 adet
Otopark Kapasitesi : 700 araç
Toplam Kat Alany : 6
Yn?aat Maliyeti : 40 Milyon YTL
Dilbilincine Sahip Olanlar: 0 (yazyyla ‘syfyr’)

Son olarak, açylaly neredeyse dört ay olan bu yerden ?imdiye dek nasyl oldu da habersiz kaldyk, i?te bunu anlayamady?ymy belirtmeliyim.

____________

DD’nin ikinci sorusunun yanytyny almak için izlenecek yol:
http://www.faruknafizozak.com.tr/ ’den >>>>>
http://www.faruknafizozak.com.tr/home.php?Sayfa=gorusoneri

Not: Ayryca bkz.
http://www.bayindirlik.gov.tr/turkce/bakanlikbasin.php?ID=319 ile
http://www.faruknafizozak.com.tr/home.php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=165 .


En son İnal Karagözoğlu tarafından Prş Şub12, 2009 13:15 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu adamlar bu milletin önde gideni ise ve böyle yaparlarsa gerisini düşünmek bile akla zarardır.

Tahsin Bey kardeşimin yorumunu alkışlıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 36
Alıntıyla Cevap Gönder
Bu ayıbı yapanları ayıplıyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterBekir Özdemir tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Malltepe
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 Ağu 2006
Bildiriler: 29
Şehir: Yzmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Canım siz de ne kadar çağdışı kalmışsınız? Globalleşen dünyaya ayak uydurduk artık haberiniz yok mu:-))) Yok Türkçeymiş, yok anadilimizmiş, bunlarla uğraşıyorsunuz. Ulusal olan hangi değerimiz kaldı ki? Çoktan hepsi satıldı haberiniz yok mu?(Pardon dilim sürçtü, "özelleştirildi" diyecektim.)
Kullanıcı kimliğini gösterAtilla Eşen tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
"MALLTEPE" KYMYN BULU?U?
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2