Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Ekm 2007
Bildiriler: 59
Şehir: İSTANBUL
Alıntıyla Cevap Gönder
gelme diyorsun
bu gel demektir.
birazdan güneş doğacak
doludizgin atlılar geçecek yüreğimden
seni düşüneceğim
gümüş mahmuzların parlaklığında
yağmur nal izlerini örtmeden
sana geleceğim
bekle beni

.......................

Ü.Y.Oğuzcan

_________________
GÜL SUNAN ELDE GÜL KOKUSU KALIR
Kullanıcı kimliğini gösterışık tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
y?yk demiş ki:
Hayal Oyunu

Ellerindi ellerimden tutan
Ellerimdi ellerinden tutan...
Byrakty?y anda ellerimiz ellerimizi
Gökyüzüne vuracakty gölgeleri ellerimizin
Kimbilir kaç martylar halinde...

Bir masada kar?y kar?yya
Seyrederken dudaklaryny senin,
Dile gelmi? ilk Türkçeydik...
Henüz ba?lamy? külrengi bahar,
Ne sava?,ne bary?tyk biz...

Bu dünyaya yeni gelmi? bir diyar
Manolyaya gece konmu? kumrular...

CAN YÜCEL.*****************************


LiLa demiş ki:
Nasihat

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatyrdan gönülden geçici olma
Yi?idin ba?yna bir i? gelirse
Onu yad ellere açycy olma

Mecliste arif ol kelamy dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geçtikçe iyilik eyle
Hatyra dokunup yykycy olma

El ariftir yoklar senin bendini
Da?ytyrlar tuza?yny fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Katy yükseklerden uçucu olma

Karac'oglan söyler sözün ba?aryr
A?kyn deryasyny boydan a?yryr
Seni hep küçük dü?ürür
Kötülerle konup göçücü olma


Karacao?lan |
*******************

y?yk demiş ki:
?ubat yolcusu

seni kim çizebilir ?ubat yolcusu
yalnyz ak?am olsun da?ynyk olsun
ceplerinde bozuk bir bulut u?ultusu
geceleyin dörtte bir ölüm korkusu
dörtte dört sabaha kar?y ya?mursun
seni kim çizebilir ?ubat yolcusu
bütün çizgileri bozuyorsun

ATTYLA YLHAN


********************


LiLa demiş ki:
Her sabah her sabah suya giderken
Yar yolunda toprak olsam toz olsam
Bakyp dört kö?eyi seyran ederken
Kara ka? altynda ela göz olsam

U?runu u?runu giderken yola
Nice dilsizleri getirir dile
Gövel ördek gibi inerken göle
Ya bir ?ahin olsam ya bir baz olsam

Veysel ördek olsun sen de göl yarim
Yeter artyk kerem eyle gel yarim
Lale sümbül mor menek?e gül yarim
Sen bir çiçek olsan ben bir yaz olsam

a?yk veysel ?atyro?ly
_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ACILAR DENIZI
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Ksm 2007
Bildiriler: 99
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben acylar denizinde bo?ulmu?um
Y?itmem vapur düdüklerini , marty çy?lyklaryny
Dalgalar hergün bir ba?ka kyyyya atar beni
Duyarym yosunlaryn benim için a?ladyklaryny

Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime
Gör, içindeki o kanly cam kyryklaryny
Bu ne karanlyk , bu ne zindan gece böyle
Bütün gemiler söndürmü? y?yklaryny

Ben acylar denizi olmu?um, yakla?ma
Sularym tuzlu, sularym zehir zemberek
Baksana; herkes içime dökmü? artyklaryny

Bu karanlik bitse artyk, bir ay do?sa
Bir deli rüzgar çyksa; alyp götürse
Yyllaryn içimde byraktyklaryny...

Ümit Ya?ar O?uzcan


_________________
O?uzsoylu, Kayyboylu Türkmenim.
Kullanıcı kimliğini gösterOğuzsoylu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
MYHRYBAN

Sary saçlaryna deli gönlümü
Ba?lamy?tyn,çözülmüyor mihriban
Ayrylyktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor mihriban

Yar,deyince kalem elden dü?üyor
Gözlerim görmüyor aklym ?a?yyor
Lambada titreyen alev ü?üyor
A?k ka?yda yazylmyyor mihriban

Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni dü?ürür dile
Seneler asyrlar de?i?se bile
Eski töre bozulmuyor mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yarama
A?k de?ince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
A?ka hudut cizilmiyor mihriban

Bo?a ba?lanmy? bülbül gülüne
Kar koysan köz olur a?kyn külüne
?a?tym karabahtym tahammülüne
Ta?a çalsam ezilmiyor mihriban

Tarife sy?myyor a?kyn anlamy
Ancak çeken bilir bu derdi gamy
Bir kördü?üm ba?tan sona tamamy
Çözemedim çözülmüyor mihriban

Abdurrahim Karakoç

Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
yüreğim
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 28 Ekm 2007
Bildiriler: 59
Şehir: İSTANBUL
Alıntıyla Cevap Gönder
yüreğim ıslaktır benim
kuytularda ağlamaktan
ve hafif uçuktur rengi
kurusun diye kaç kez güneşe asılmaktan


Sunay AKIN

_________________
GÜL SUNAN ELDE GÜL KOKUSU KALIR
Kullanıcı kimliğini gösterışık tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Ymparatorlu?a Mersiye

Bin yyl oldu topra?yna basaly
Hayli oldu kylyçlary asaly,
Bülbüllerin onun için tasaly,

Sazlar kyryk,ayar tutmaz telleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?


Yol görünür,hakan emir verirdi,
Dalga dalga ordularym yürürdü,
Hamlemizden da?lar ta?lar erirdi,

Dolu dizgin a?tyk nice belleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?..

Yyldyz do?ar,talihimiz belirir,
Sabah olur,ulufeler verilir,
Bir seferde dört krallyk serilir,

Al al ettik,kara kara tülleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?


Ferman çykar,dal kylyçlar takynyr,
Meydanlarda Rabbe dua okunur,
Gölgemizden bütün cihan sakynyr,

Andyryrdyk co?kun akan selleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?


Kosovalar,Plevneler bizsizdir,
Yosun tutmu? camilerim yssyzdyr,
Boynu bükük minareler öksüzdür,

Açmaz olmu? Kyzanly?yn gülleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?


Hali görür,gelece?i sezerdik,
Bir zamanlar ta Vistül’de gezerdik.
Haritayy biz kendimiz çizerdik,

Fetheyledik deryalary,çölleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?


Rodoplaryn ak ba?lary yaslydyr,
Serdengeçti gönül,artyk usludur,
Rüzgarlary bile matem seslidir,

Zafer,zafer der,eserdi yelleri,
Biz neyledik o koskoca elleri?Osman Yüksel Serdengeçti
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
ESKY BYR SONBAHAR

Sonbahardy... Seninle geçiyorduk o yoldan;
Topraklardan, havadan bir hüzün ta?yyordu.
Bize yakla?yyordu.
Gönlümüzde yepyeni bir duygu ya?yyordu.
Rüzgarlaryn de?ildi bu musiki, bu hüzün;
Hatyrladyn de?il mi? Ku?lar a?la?yyordu...
Havada bir serinlik...
Tatly bir hayal gibi...
Toprak nasyl meçhuldü typky istikbal gibi?
O gün tabiat ba?ka bir türlü ya?yyordu.
Kalbin acy, gözlerin ya?la dolmu?tu senin;
Yapraklar gibi yere dökülüyordu senin;
O na?me mesafeyi, zaman a?yyordu.
O bir beste de?ildi:Ku?lar a?la?yyordu.
En hazin ?ey muhakkak öksüz kalan ocaktyr.
Bu ocak hüzünlerle dolup bo?alacaktyr.
Eski bir sonbahary, küçük ku?lary anmak
Belki veda etmektir sana birkaç satyrla...
Yine bir sonbaharda ordan yalnyz geçersen
Beraber geçti?imiz serin günü hatyrla!..

Hüseyin Nihal Atsyz
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Şub 2008
Bildiriler: 44
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
TÜRKİYEM, ANAYURDUM, SEBEBİM, ÇAREM!

Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim
Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye.
Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla
Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!

O tezek topladığım kırlar, yaylalar...
Başına oturduğum, yemek yediğim atandır.
Türkiye'm, anayurdum, sebebim, çarem...
Taşına toprağına vurgunluğum bundandır...

Akşam karanlığıyla başlardı kurbağalar
Susar gökyüzü kadar, dinlerdim biteviye.
Gecemi besteleyen cırcır böceklerinle.
Kurbağa seslerinle sevdim seni Türkiye!

Bir Peygamber sofrasıydı soframız:
Biraz tandır ekmeği, biraz çökelik...
Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana
Mecnunlar gibi üstelik.

Yağmurlar başlayınca, odalarımız damlardı
Dizlerini döve döve ağlardı anam.
Şimdi kırkikindiler boyunca sırılsıklam
Küçük kerpiç evlerin çıkmaz aklımdan!

Türkiye'm! Hasretim! Kınalı türküm! ..
İçiçe güzellik, uç uca kahır
Yüreğimi bin parçaya bölseler
Her parçası yine seni çağrışır.


Yavuz Bülent BAKİLER
Kullanıcı kimliğini gösterSatılmış ÇALIK tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Şub 2008
Bildiriler: 44
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
BABAMIN YARIM KALMIŞ SEVDASININ YERİNE

Sineme yüzlerce ok saplanırdı
Kirpiğin kaşına değdiği zaman.
Bir sızı içimde keleplenirdi,
Kulağım adını duyduğu zaman

Kâh zülfünün karasında yatardım,
Kâh gözünün deryasında yiterdim.
Seni hayal eder dilek tutardım,
Göğümde bir yıldız kaydığı zaman.

Bahar başlayınca elvan toyuna,
Sevdam çiçek açar idi boyuna...
Koyakdaki gür derenin suyuna,
Söğüt dallarını eğdiği zaman.

Meltem vursa yüzündeki güllere,
Dokunurdu gönlümdeki tellere.
Bakarak ağlardım cılga yollara,
Bir türkü bağrımı oyduğu zaman.

Bu aşk can evimde kaldı da yarım,
Hâlâ o iklimden sesler duyarım.
Kim bilir belki de sana doyarım,
Topraklar yağmura doyduğu zaman.

Dilaver CEBECİ
Kullanıcı kimliğini gösterSatılmış ÇALIK tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
...
BABAMIN YARIM KALMIŞ SEVDASININ YERİNE

...
Bu şiiri yazana helal olsun!

Gönderenin de eline sağlık!


Selamlar

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Değerli dostum şair M. Ali KALKAN'ın izinleri ile şiirlerini Siz DilSevdalılarına sunuyorum.

Saygılarımla,

MESELÂ

Gönüle sevgi ekene,
Ark olmak güzel meselâ
Dert öğüten değirmene,
Çark olmak güzel meselâ.

Yaşanırken günde sene,
Sevda işlenir desene,
Hoyratça rüzgar esene,
Kürk olmak güzel meselâ.

Doğru bürünürse sise,
Söz bitende kılıç kese,
Başındaki kürşat ise
Kırk olmak güzel meselâ.

Bahar taşıyıp zamana,
Kanatlanmak asumana,
Ben ötesi ol ummana,
Gark olmak güzel meselâ.

Ruha sindirsek edebi,
Görünür okyanus dibi,
Kum içinde inci gibi,
Fark olmak güzel meselâ.

Şükür, ben de ben Yaşatan,
Şükür, tende can Yaşatan,
Şiir şiir, vatan vatan,
Türk olmak güzel mesela...

M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
kederli demiş ki:
M. Ali Kalkan ve ertol dostlara, bu mükemmel şiir için teşekkür etmek gerek.

Saygılar
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
KAPILAR

Uzatırım dost elimi,
Bana hayat yâr kapısı.
Ölmeden önce ölümü,
Güzel eyler ar kapısı.

Gâh postlarla, gâh börklerle,
Yesi'den kopan arklarla,
Üçler, yediler, kırklarla,
Saza geldi tar kapısı.

Şeytan kapatmaz gediği,
Kurbanlar arar tetiği,
Hakk'a varır "gel" dediği,
Mevlânâ'nın gir kapısı.

Kalp kıranda eyvahları,
Güldürür ham ervahları,
Taptuk Emre dergâhları,
Yunuslara pir kapısı.

Mey içti aşkın hasından,
Sıyrıldı gönlü pasından,
Edebalı rüyasından,
Açıldı çınar kapısı.

Yemek yerken, su içerken,
Dünya telâşesi derken,
Belki yarından da erken,
Bizi bekler yer kapısı.

Bir gün yürümez bedenin,
Geri gelmedi gidenin,
Dünyayı mülk zannedenin,
Mutlaka şaşar kapısı.

Yazlar çevrilmeye kışa,
Nadanlar girmeye düşe,
Gurur, kibir öte düşe,
Uzak olsun şer kapısı.

Kara etme beyazını,
Hak'tan dile niyazını,
Kırsın küfrün ayazını,
Alev alev nur kapısı.

Irak eylerken cihanı,
Her bir nefes zikir anı,
Damlada bulmak ummanı,
Kalp gözünün sır kapısı.

Mensubuyuz Yüce Dinin,
Yeri yok riyanın, kinin,
Kur'an'ı rehber edenin,
Hakk'a çıkar her kapısı.


M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
BİR DÜNYA Kİ

Gitmeli birlik izinde,
Tok olan bilmeli açı,
Senlik benlik denizinde,
Atmak gerekmez kulacı.

Sabır yumağını öre,
Hak'tan ayrı olmaz töre,
Ameller niyete göre,
Mutlak almalı ilâcı.

Doğru değil dost zemmetmek,
Dost görevi himmet etmek,
İnanmışa gıybet etmek,
Ölü etinden de acı.

Ha hatunu ha da eri,
Tarağın dişi her biri,
Ehl-i takva iman eri,
Hak için olur duacı.

İlâhiyle, nefesiyle,
Saba saba bestesiyle,
Candan içre "Hu" sesiyle,
Taşımalı hiçlik tacı.

Bir dünya ki hapisi yok,
Bir dünya ki kapısı yok,
Bir dünya ki tapusu yok,
Burada herkes kiracı.

Dua ile, zikir ile,
Nimetlere şükür ile,
"Her dem taze fikir" ile,
Büyüsün gönül ağacı.


M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
GELİR

Yollar bir adımla başlar,
Feyz arayan dosta gelir.
Can evinde pişen aşlar,
Gönül denen tasta gelir.

Görmez olanlar önünü,
Şaşırır durur yönünü
Bilmez isen can gününü,
Her tarafın yasta gelir.

Dünya mekânsıza çile,
Nefs öldürür bile bile,
Bir lokma bir hırka ile,
Derviş olan posta gelir.

Eksilirken nefesinden,
Kurtul benlik kafesinden,
Nefes nefes ney sesinden,
Devri revan beste gelir.

Ruhumuzu dövmek olmaz,
Nefsimizi övmek olmaz
Bağırarak sevmek olmaz
Sevgi denen susta gelir.

Can ile canan bedende,
Duran görünür dönende,
Ümit kaygıyı yenende,
Güller deste deste gelir.


M. Ali KALKAN
Geceye Göz Ekledim
(c) Bu şiirin her türlü telif hakkı şairin kendisine ve / veya temsilcilerine aittir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
ŞİİRLERDEN BİR DEMET (DERLEME)
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
3. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2