Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Edebiyat Eğitimi
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 07 Eyl 2005
Bildiriler: 1
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Melan,

Milli Eğitim dergisinde "Edebiyat Eğitimi" konulu bir özel sayı hazırlıyoruz. Size duyuru metnini gönderiyoruz.

Bilgi verirseniz memnun oluruz.

Saygılarla

Celal Aslan

MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı

0 312 212 81 45 / 154


Alıntı:


“EDEBİYAT EĞİTİMİ”

Edebiyat, bir sanat dalı sayılmakla birlikte bir bilim dalıdır da. Son dönemlerde edebiyatın nasıl öğretileceği, edebiyat eğitiminin nasıl gerçekleştirileceği gibi hususlar onun daha çok bilim yanıyla ilgili görünmektedir ve bu doğrultuda bilimsel çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmakta, üniversitelerde edebiyat öğretimi alanıyla ilgili yeni bölümler kurulmaktadır.

Ülkemizde Cumhuriyetin daha ilk yıllarından başlamak üzere birçok kez öğretim programları yenilenmiş ve geliştirilmeye çalışılmıştır. Edebiyat dersleri de söz konusu program çalışmalarında ele alınmış ve güncellenmesi yapılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığınca 2004 yılında başlanan yeni öğretim programlarının hazırlanma ve bunların pilot illerde uygulama çalışmalarının devam ettiği bir süreçte Millî Eğitim dergisi olarak biz de, edebiyat eğitimi konusunda bir özel sayı hazırlamaya karar verdik.

“Edebiyat Eğitimi” özel sayısının içeriğinin; siz değerli okuyucularımıza ve yazılarıyla yayınımıza destek veren değerli yazarlarımıza bir fikir vermesi amacıyla ele alınabilecek konu başlıklarını belirlemeye çalıştık. Elbette aşağıda belirtilen konu başlıklarının, yazıların konularını sınırlandırmak gibi bir iddiası ve amacı bulunmamaktadır.

“Edebiyat Eğitimi” konulu özel sayımıza hem öneri düzeyinde düşüncelerinizi ileterek hem de makale göndererek katkılarınızı bekliyoruz.

Gönderilecek çalışmaların Millî Eğitim dergisinin yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Yayın ilkelerine www.yayim.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Makaleler, med@meb.gov.tr e-posta adresine MS Word dosyası olarak gönderilebilir.

Yazıların teslim tarihi : 02 Ocak 2006’dır.

Konu Başlıkları

- Edebiyat eğitiminde amaç ve yöntem
- Edebiyat eğitiminde uygulanabilecek öğretim yöntemleri
→ Yapıbozumcu, göstergebilim, dilbilim, anlambilim vb. yöntemler ile edebiyat eğitimi
- Farklı disiplinler ile edebiyat arasında kurulabilecek ilişkiler (disiplinler arasılık)
→ Bir iletişim vasıtası olarak edebiyat
→ Dil, tarih, felsefe, eğitim bilimleri vd. ile edebiyat bilimi arasındaki ilişkiler ve bunların eğitim boyutuna yansımaları
- Edebiyat-kültür ilişkisi
- Okuma kültürü ve edebiyat
- Dünyada edebiyat eğitimi ve öğretimi, yeni yönelimler
- Edebiyat eğitimi ve eleştirel düşünme
- Edebiyatın değişik öğrenme alanlarına yansıma ve uygulamaları
- Başlangıcından itibaren Millî Eğitim edebiyat dersi programlarındaki değişikliklerin analizi
- Divan, halk ve modern edebiyatların edebiyat programlarındaki konumları
- Günümüz edebiyat eserleri ve yazarlarının müfredat içerisindeki yeri
- Divan edebiyatı eğitimi tartışmaları
- Edebiyat ders kitaplarının analizi
- Edebî türlerin öğretim kademelerindeki dağılımı
- Edebiyat öğretmeninde aranan yeterlikler
- Edebiyat eğitimi ile hedeflenen kazanımlar
- Edebiyat öğretiminde ölçme ve değerlendirme
- Üniversiteye giriş sınavı ve edebiyat dersleri
- Dilbilgisi öğretimi ve edebiyat öğretimi ilişkisi
Kullanıcı kimliğini gösterCelal Aslan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
"Edebiyat E?itimi"ne ili?kin
Misafir


Alıntıyla Cevap Gönder
Milli E?itim Bakanly?y'nyn ilk kez vatanda?yna dönüp ondan "edebiyat e?itimi"ne ili?kin görü? istedi?ini görmek güzel. Fakat bunun samimiyetinden de do?rusu ku?kuluyum. Umarym ki yanylan biz olalym. Biçimci bir anlayy?la böyle bir soru sorulacaksa bunun e?itime hiçbir katkysynyn olmayaca?y açyktyr. Yine de o dar yöneticilik anlayy?yny zorlayan bir ilk örnek olmasy dile?imizdir.
Ça?da? demokrasilerde e?itim, daima e?itimcilerin görü?leri alynarak geli?tirilir. Ama bizde her zaman tepeden inmeci bir mantyk egemendir. Örne?in ÖSS de?i?iklikleri bir geceliktir ve üç be? ki?inin Ankara'daki rahat koltuklarynda alynmy? kararlardyr. Daha önce liselerde uygulanan ve Amerikan e?itim sisteminde de var oldu?u için yere gö?e sy?dyrylamayan "kredili sistem" uygulamasy da böyle alynmy? kararlaryn ürünüdür. Sonuç neydi hatyrlayalym her ikisinde: DÜ? KIRIKLI?I.
Önce yapyp sonra dü?ünen bir zihniyeti yykarak tam tersini yapmak en do?rusudur. E?itimin göbe?inde, sorunlarla iç içe ya?ayan e?itimcileri, ö?retmenleri ve ö?rencilerin görü?lerini dy?layan hiçbir e?itim yenili?i ba?aryya ula?amaz.
Bu yönden,bakanly?yn Celâl Aslan imzasyyla sitemizde duyurdu?u bu çaly?mayy yürekten destekliyorum. Ama dedi?im gibi, umarym ki bu sefer gönderilen tüm yazylar dikkatle incelenir ve de?erlendirilir. Daha da ileri gidilerek daha geni? kesimlerin ve ilgililerin de görü?leri alynyr.
Benim burada ele?tirece?im bir konu da ?u olacak: Yazyda ?öyle denmektedir: "Edebiyat, bir sanat daly sayylmakla birlikte bir bilim dalydyr da. Son dönemlerde edebiyatyn nasyl ö?retilece?i, edebiyat e?itiminin nasyl gerçekle?tirilece?i gibi hususlar onun daha çok bilim yanyyla ilgili görünmektedir ve bu do?rultuda bilimsel çaly?malaryn sayysy da gün geçtikçe artmakta, üniversitelerde edebiyat ö?retimi alanyyla ilgili yeni bölümler kurulmaktadyr. "
?imdi bu yazyyy yazan arkada?lara ve yetkililere soruyorum:EDEBYYAT GERÇEKTEN BYLYM MYDYR?
U?ra?ty?ymyz her i?i daha ciddi göstermek u?runa böyle nitelemeler ve adlandyrmalar yapmak, i?imizin ciddiyetini zayyflatmyyor mu sizce? Ben do?rusu edebiyatyn bir bilim oldu?unu hiçbir zaman dü?ünmedim, dü?ünemem de. Edebiyat bir bilimse, bilimin "evrenselli?i", nesnelli?i" gibi ilkeleri edebiyata nasyl uyarlayacaksynyz? Bu sorular geçi?tirilemez. Bence kavram karga?asy yaratmayalym. Ne dersiniz?
Saygylarla
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 138
Alıntıyla Cevap Gönder
Burada sözüm sadece başlatılan uygulama hakkında olacak. Sayın Celal Aslan'ı bu girişiminden, açılımından dolayı hürmetlerimle kutluyorum. Önemli olan yeni bakış açılarına, fikirlere açılmak. Bu safhayı aştıklarına göre gelecekte çok güzel işlerin yapılacağına eminim.

İçerik olarak ise haddimi bilirim diyerek gereksiz yorum yapmak istemiyorum. Konunun uzmanlarınca yapılacak bilinçli yorumlarla daha verimli sonuç alınacağına eminim.
Kullanıcı kimliğini gösterEbubekir U. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 30 Oca 2005
Bildiriler: 101
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Aslan'ı ve ekibini candan kutluyor ve destekliyorum. Bu açılım gerçekten çok güzel bir olay. Bize düşen bu davete icabet ederek düşüncelerimizi ortaya koyarak katkıda bulunmak olmalıdır. Elbette eleştiriler olacaktır. Ama bu eleştirilerin yapıcı olması bize çok şey kazandıracaktır. Sizi candan kutluyor ve aklımın ve bilgimin erdiğince yardımcı olmaya calışacağıma söz veriyorum.

Tebrikler ve iyi çalışmalar

NOT: Edebiyatla ilgilenen dostların bu konuda görüşlerini ortaya koymalarını bekliyoruz.
Kullanıcı kimliğini gösterS.Ekrem tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Aslan, konuyu tüm katılımcı dostlarımıza ve edebiyat içerikli sitelere ilettim. Umarım bir yardımımız olabilir. Bu tür çalışmalarınızda her zaman sizlerle birlikte olmak Türk dili ve edebiyatı adına boynumuzun borcudur. Çalışmalarınızı candan kutluyor, başarılar diliyorum

İlgilenilmesi, yapıcı ve olumlu eleştirilerle destek olunması rica olunur.

Saygılarımla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın Aslan'ın gönderdiği özel iletiyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuda ne yapabiliriz şu anda bir şey söyleyemiyorum. Konuya ilgi duyan tüm katılımcı dostların bu konu hakkındaki görüşlerini bildirmesi sanırım yeni ufuklar açacaktır.

Bu güzel açılımı ve uygulamayı elimizden geldiğince desteklememiz gerektiği kanısındayım.

Sayın Aslan, bizim yapabileceğimiz bir şey varsa seve seve yardımcı olmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu tür çalışmalarda sitemiz yanınızdadır.

Saygılarımızla

Alıntı:
Sayın Tahsin Melan,
Sitenizden geç haberdar oluşumu affediniz, çok güzel bir hizmet yürütüyorsunuz. Ayrıca sayfanızı da çok beğendim, sık sık ziyaret ediyorum. Biz de bir süreli yayın olarak kültürel hayatımızın en önemli unsurlarından biri olan edebiyatın, eğitim ve öğretim boyutunu özel bir sayı olarak ele alalım dedik ve bu niyetle yola çıktık. Bu konuda sözü olan herkesin katkıda bulunmasını bekliyoruz. Gösterdiğiniz ilgi için de çok teşekkür ediyorum. Saygılar...
Celal Aslan
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
edebiyat eğitimi
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ağu 2005
Bildiriler: 3
Şehir: adana
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben Türk Dili ve Edebiyatı 3.sınıf öğrencisiyim. Bu çalışmanız beni gerçekten çok mutlu etti.Elimden geldiğince yardım etmeyi çok isterim. Çalışmanızdan ötürü tebrik ederim...
Kullanıcı kimliğini göstersaime tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Edebiyat Eğitimi
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2