Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

FORUM karşılığı Türkçe sözcük
Yazışma-Tartışma Ortamı
4%
 4%  [ 2 ]
Yazışma ve Tartışma Ortamı
2%
 2%  [ 1 ]
Yazışma Ortamı
6%
 6%  [ 3 ]
Yazışmalık
50%
 50%  [ 23 ]
Forum olarak kalsın
4%
 4%  [ 2 ]
Tartışmalık
8%
 8%  [ 4 ]
Tartışı
15%
 15%  [ 7 ]
Bilgi Ortamı
2%
 2%  [ 1 ]
Oturum
4%
 4%  [ 2 ]
Düşüncelik
2%
 2%  [ 1 ]
Toplam Oylar : 46

"FORUM" MU YOKSA ....
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Öncelikle sanal alemde artyk neredeyse tüm sitelerde görmeye aly?ty?ymyz bu Latince sözcü?ün (FORUM) dilimizde ne anlama geldi?ini bilmek için TDK sözlü?üne bakalym istiyorum.

forum isim, tarih (fo'rum) Lâtince forum

1 . Eski Romalylar zamanynda, Roma'da ve di?er ?ehirlerde kamu i?lerini konu?mak için halkyn toplandy?y alan.

2 . Dinleyici durumunda olanlaryn da söz alabildikleri belli bir konu üzerinde düzenlenmi? toplanty.

3 . Bazy sorunlaryn görü?ülerek karara ba?landy?y genel toplanty.
4 . mecaz Tarty?ma alany.


Görüldü?ü gibi aslynda anlam olarak internet alemindeki kullanymy ile ilgili tatmin edici bir kar?ylyk göremiyoruz. Burada yüz yüze birliktelik, dinleyici ve konu?macylaryn oldu?u bir ortam, genel bir toplanty söz konusu de?ildir. Sanal alemde FORUM dedi?imizde: Birileriyle kar?ylykly fikir aly? veri?inde bulunmak amacyyla yazy?ty?ymyz, yeri geldi?inde yazy?malaryn tarty?maya dönü?tü?ü bir ortam aklymyza gelmektedir. Yani hem yazy?ma hem de yazy?arak tarty?ma ortamy. Kysacasy “Yazy?ma-Tarty?ma Ortamy” veya kullanymy daha kolay ve ekonomik diye “Yazy?ma Ortamy” diyebiliriz. –Bugüne kadar uygulady?ymyz ve çok güzel yorumlar aldy?ymyz gibi.- Yazy?ma Ortamy, aslynda içerdi?i anlam açysyndan bizim isteklerimizi tam olarak kar?ylyyor.

Bu uygulamaya devam etmekle birlikte içimden bir ses, ana dilimin verdi?i hisler beni devamly arayy? içine sürükledi. Bir ?ey var ama ne? Öncelikle bunun iki sözcükten olu?masy, kullanym açysyndan pek pratik olmady?y kanysyny uyandyrdy. Daha kalycy, pratik, etkileyici ve en önemlisi tek sözcükten olu?an bir ses toplulu?u, ayny zamanda dilin kurallaryna uygun sa?lam bir yapyya da sahip olmalyydy.

Sonunda böyle bir sözcü?ü, tam arady?ymy buldu?umu sanyyorum. Bunu da öncelikle sizlerle payla?mak, görü?lerinizi almak istiyorum.

YAZI?MALIK

Evet. Forum kar?yly?y olarak YAZI?MALIK sözcü?ünü gündeme getiriyor, bu önerime yorumlarynyzla katkyda bulunmanyzy rica ediyorum.

yazy?malyk” yapy olarak Türkçenin sözcük türetme kurallaryna tam olarak uymaktadyr.

Yaz- eyleminden –y? çaty eki ile yeni bir eylem (kar?ylykly yapylan i?) yapylmy?, –ma ekiyle ad yapylmy? (yapylan i?in ady) ve son olarak da –lyk ekiyle addan ad (yer ady) yapylmy?tyr. Yani: yazmak i?inin yapyldy?y yer, kysaca: yazy?malyk

Typky “aty?tyrmalyk” sözcü?ünde oldu?u gibi.

at- eyleminden –y? çaty eki ile yeni bir eylem, -tyr çaty ekiyle ikinci kez yine bir eylem, -ma ekiyle ad ve nihayet –lyk ekiyle son halini almy?tyr.

TDK Türkçe sözlük:
aty?tyrmalyk
syfat
1 . Aty?tyrmaya yarayan.
2 . isim Müzik dinlenilen ve yemek yenilen e?lence yeri.


Ykinci bir örnek: “göstermelik”

TDK Türkçe sözlük:
göstermelik
isim

1 . Bir bütünün niteli?ini anlatmak için bütünden ayrylyp verilen parça, örnek, numune, mostralyk.
2 . syfat Gösteri?i olan.
3 . syfat Gösteri? için yapylan.


Bu açyklamalardan sonra düzenleyece?im anket sonucu belirleyece?imiz sözcük TDK’na öneri olarak gönderilecektir.

Katkylarynyzdan dolayy ?imdiden te?ekkürler.

NOT: Her yenili?in yadyrgandy?y, belirli bir süre benimsenemedi?i gibi YAZI?MALIK sözcü?ü de ilk a?amada garipsenebilir. Bu normaldir. Ama aly?kanlyk halini aldy?y zaman ekmek, a?, su gibi söylemini yadyrgamady?ymyz bir sözcük olarak yerini bulacaktyr.


En son Tahsin MELAN tarafından Pts Arl27, 2004 01:58 tarihinde değiştirildi, toplamda 7 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Bey,

Bu güzel yorumlarınızdan ve bilimsel açıklamalarınızdan sonra yazışmalık sözcüğü şimdiden dilimde yer etti. Bu güzel öneri için ve yaptıklarınız için sizi kutluyorum. Umarım bu girişimler bazılarına (!) örnek olur.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 104
Alıntıyla Cevap Gönder
İlk söyleyişte biraz yadırganıyor ama neden olmasınki. Hele örnek açıklamalardan sonra ben de YAZIŞMALIK diyorum.
Kullanıcı kimliğini gösterH. Ergenç tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
FORUM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Ksm 2004
Bildiriler: 4
Şehir: Zürih
Alıntıyla Cevap Gönder
Ben TARTIŞMALIK kelimesinin forumu anlam olarak daha yakın olabileceğini düşünüyorum. TDK da geçen gerek 2. gerek 3. anlam ve gerekte 4. anlam açıklaması tartışma içermektedir. Keza sanal ortamdaki Forum fikirlerin sorularak karara bağlandığı ortamdır.
Yazışmalık ın Forum kelimesini tam karşılamadağı yada kısmi olarak örtüştüğü inancındayım. Yazışmalık ın Forumun yalnızca yazışılarak yapılan kısmını kapsar oysaki gerçekte bir fikir alışverişi yada oylama türü bir tartışmavari şeylerin olması gereklidir. Benzer eklerle türetilen TARTIŞMALIK yalnız yazışılarak yapılan anlamları değil tüm anlamları kapsar görüşündeyim.
Kullanıcı kimliğini gösterATTILA_KHAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın KHAN,

Önerinizi anket sıralamasına ekliyorum.

Yorumlarınız da çok gergekçi. Gerçekten "forum" bilinen sözcük anlamıyla tartışma, ama dikkat edilirse sözlü tartışma temeli üzerine kurulu bir yapıya sahip. Oysa sanal alemdeki "forum" bilindiği gibi ve sizin de dediğiniz gibi sadece tartışma değil bilgi paylaşımı esas alınarak sürdürülen bir işlev üstlenmektedir. Üstelik bu iş konuşma değil yazma ağırlıklıdır.

Saygılarımla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
dursun_cakir
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Forum'un sanal alemde kullanılma mantığı sizin de dediğiniz gibi bilgi paylaşımı, yazışarak tartışma veya fikirlerin diğer kişilere beyan edilmesidir. Ama ne olursa olsun ortada bir bilgi döngüsü vardır. Ben de "Bilgi ortamı" diyorum. Smile
ch(ckaloglu@orbis.com.tr)
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Arkadaşlar forumun türkçe karşılığı oturum dur. hatta açık oturum bile denilebilir. tüm insanların fikir, görüş ve bilgilerini paylaştığı herkese açık bir oturumdur.

Ama foruma Türkçe karşılık aramak ben ce mantıklı bir şey değil. özür dilerim arayışınıza saygı duyarım ama buda benim bir fikrim. Forum,forum olarak kalmalıdır. bunun yanında yinede değişmeli diyorsanız olması gereken de "Oturum" yada "Açık Oturum" dur. Zaten Eski Roma döneminde kullanılan ve bugüne kadar gelen bu sistemin anlamıda budur.

Saygılarımla

*Uzun uzun üye olmak istemediğimden misafir olarak cevap yazdım ve yazdıklarımla ilgili fikir görüş ve bilgi paylaşımı için nickimin yanına mail adresimi yazdım. Bu konu hakkında seviyeli ve aşağılama olmaksızın yapılacak her türlü sohbete,tartışmaya açığım.
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 36
Alıntıyla Cevap Gönder
Herkes gibi bir de ben yazayım dedim. Öncelikle buraya kayıt olmanın o kadar uzun sürmediğini biliyorum. Üstelik buranın bu güne kadar gördüğüm en seviyeli ve bilgi dolu bir yazışma, tartışma yeri olduğunuda biliyorum. Sayın CH 'nin neden böyle bir endişeye kapıldığını anlamakta zorlandım. Ama olabilir. Sanırım bu ortamı tam olarak tanımıyor. Sizi sık sık bekleriz dostum. Hiç endişen olmasın burada bilimsel olsada olmasada herkesin söz söyleme hakkı var. Başından beri buradayım ve bunun aksini görmedim.

Anket konusunda ise ben de yazışmalık diyorum. Dediğiniz gibi önce yabancı geliyor ama düşününce mantıklı.
Kullanıcı kimliğini gösterBekir Özdemir tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 26
Alıntıyla Cevap Gönder
Oturum sözcüğü içerdiği kavram olarak adından da anlaşıldığı gibi oturmak eyleminden türemiştir. Belirli bir oturma mekanı söz konusudur. Açık veya kapalı farketmez. Ama burada şu anda herkesin bir arada olduğu böyle bir mekan söz konusu değil. Herkes dünyanın bir ucunda. Dolayısıyla belirli bir mekan ve yüz yüze olma durumu söz konusu değildir. Ayrıca burada sadece yazma işi yapılıyor. Oysa oturumlar sözlü fikir alış verişi kavramını içermektedir.

Bana kalırsa YAZIŞMA ORTAMI çok güzel. Ama pratiklik açısından YAZIŞMALIK derim. Zamanla kalıplaşacağına eminim.

Hatta bir önerim var. Şimdilik YAZIŞMA ORTAMI yanında parantez içi olarak YAZIŞMALIK yazılabilir. Belirli bir süre için.

YAZIŞMA ORTAMI (YAZIŞMALIK) gibi.
Kullanıcı kimliğini gösterGülnur tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 05 Ekm 2004
Bildiriler: 15
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilimize giren bazı kelimeler olduğu gibi kalırlar
bence 'forum' da onlardan biri
Kullanıcı kimliğini göstererpay tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ksm 2004
Bildiriler: 32
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
ERPAY dostum.Evet dediğin doğrudur ama bu acizlikten kaynaklanan bir sonuçtur. Eğer siz önlemini alırsanız bu sözcükler hiç giremez. Ama tabi kapıyı açıp Türk misafirperverliği gereği gelene "geçiniz" dersek Artık sonunu siz düşünün. Dilde bu olmamalı. Aslında sizin de bunu istemediğinizi tahmin edebiliyorum.

Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterSalih Yalcin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
snoep
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
DÜ?ÜNCELYK olamaz my? muhabbethane falan olabilir aslynda
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn "ckalo?lu" ve "erpay" arkada?larymyz olaya yanly? bakyyorlar.

Bir sözcü?ün dile yerle?mi? olmasynyn ölçütleri nelerdir? Bunun ölçütlerini neye göre belirleyeceksiniz? Sözlüklere girmesi, birçok ki?inin kullanmasy…gibi ölçütler ileri sürecekseniz, bilmelisiniz ki, bu ölçütler kimi zaman hiç de do?ru sayylamaz. Örne?in, Türkçe Sözlük’e “ful” ve “çet” sözcükleri girmi?tir. Bunlary söylersek, hemen hemen herkes anlar. ?imdi, bunlary da Türkçe mi kabul edece?iz? “Ful”ü, dilimize yerle?mi? bir sözcük kabul edersek, neleri yitirece?imizi anlamak için ilgili yazymy okumanyzy öneririm. (Bakynyz : http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=21 )

Benim bildi?im bir sözcü?ü, bir ba?kasy hiç duymamy? olabilir. Genela?dan (internet) yararlananlar için “forum” bildik bir sözcük olabilir; ama bu sözcü?ün anlamyny hiç bilmeyenler de vardyr. “Tarty?ma ortamy” derseniz, sizi anlamayacak birisi çykar my?

Türkçemiz, özellikle 15. – 19. yüzyyllar arasynda Arapça / Farsça sözcük ve dil kurallarynyn baskysy altynda kalmy?tyr. Bu dönemlerde yazylmy? kimi yazylaryn içinde Türkçe sözcük bulmanyz için bir büyütece gereksinim duyarsynyz. O dönemde kullanylan yabancy sözcüklerin ço?unlu?u “dile yerle?mi?” sayylsaydy, Türkçe bugünlere gelebilir miydi?

Örne?in, “müselles-i mütesaviyü’l adlâ'” sözü aydynlar arasynda kullanylan bir terimdi. (Acaba, halktan kaç ki?i anlyyordu bu sözü?). “Bu, artyk dile yerle?mi?tir.” yanylgysyna dü?ülüp “e?kenar üçgen” türetilmeseydi, Türkçenin bu durumdan kazancy ne olacakty? “Mia-yy zu isna a?er”i savunanlar çyksaydy ve kazansaydy, “onikiparmakba?yrsa?y” diyemeyecektik. ”’Tahte’?-?uur’ artyk bizimdir.” denseydi, “bilinçalty” sözünü kazandyramayacaktyk Türkçeye.

Bu sözler size bugün için çok yabancy gelebilir, “forum” ile bu sözcükleri bir tutmayabilirsiniz; ama Osmanlyca döneminde bu sözcükler kullanylyyordu ve biliniyordu. Tabi ki, aydynlar arasynda… Halk ise, Yunus Emre’nin miras byrakty?y ana sütü gibi temiz, öz Türkçesini ya?atmaya devam ediyordu.

Ne gariptir ki, eskiden “Dile yerle?mi?tir.” diye sahip çykylan Arapça ve Farsça sözcüklerin yerini, bugün Yngilizce ve Fransyzca sözcükler alyyor. Geçmi?te yapylan büyük bir yanylgy, bugün farkly bir boyutta yineleniyor. Geçmi?te saplanylan bu batak, soylu Türkçemizi neredeyse yok edecekti. Osmanly Devleti döneminde Arapça - Farsça sözcük ve tamlamalaryn Türkçeyi i?gal etmesi önlenseydi, yeni kavramlara kar?ylyk bulmak için halkyn dilinden ve Türkçenin e?siz türetme gücünden yararlanylsaydy, bugün dilimiz çok daha zengin bir sözcük da?arcy?yna sahip olurdu.

“Bilgisayar, yazylym, donanym, yazycy, tarayycy, çevrimiçi, çevrimdy?y, ileti, indirme, etkile?im, etkile?imli, anynda ileti, takma ad (“nick” de?il!)…” gibi onlarca, yüzlerce sözcü?ü de bo?una my türettik? Bunlaryn da yabancy kar?ylyklary vardy. Hatta kimileri tarafyndan hâlâ ysrarla kullanylmaya devam ediliyor. O zaman byrakalym sözcük türetmeyi, manevi yurdumuz Türkçeyi yaban ellerden gelen i?galci sözcükler ele geçirsin!

“Dile yerle?mi?tir, Türkçe kar?ylyk aramaya gerek yok.” veya “Yerle?memi?tir, Türkçesi aranabilir.” gibi bir ayrym kabul edilemez. Yabancy ise, yabancydyr. Yabancyly?yn uzakly?y, yakynly?y olmaz. E?er anlamly, güzel, uyumlu bir Türkçe sözcük bulunmu?sa, bunu niye kabul etmeyelim? Ysterse yyllardyr kullanylan bir yabancy sözcük için bulunmu? olsun. Niye Türkçesi varken yabancysyny kullanalym? “Türkçenin öz topraklarynda yeti?en verimli sözcükler yerine, niçin yabancy topraklardan tohum alalym?”

“Forum” sözcü?ünün, Türkçemizle ne gibi bir ba?y olabilir ki? Nedir bu “forum”? Bir ilkö?retim ö?rencisine “forum” deyin, bakalym ne anlayacak? Ama, “tarty?ma ortamy, toplutarty?ma, tarty?y…” gibi örnekleri syralady?ynyzda ö?renciler, “tart-y?-ma” sözcü?ünün ça?ry?ym yaptyrmasy sonucunda ne demek istedi?inizi anynda kavrarlar.

Ben Türkçe ö?retmeniyim. Bir gün synyfta “istisna” sözcü?ünü kullanacak oldum. O anda bana anlamsyz anlamsyz bakan gözler gördüm. Sözümü de?i?tirip “kuraldy?y” dedi?imde “kural” ve “dy?y” sözcüklerinin yaptyrdy?y ça?ry?ym sonucunda ne demek istedi?imi hemen anladylar.Bunun gibi onlarca örnek verebilirim.

Yeni bir sözcü?ün türetilmesi, ayny kökten ba?ka sözcüklerin de türetilmesinin önünü açar. Örne?in, yalnyzca “bil-“ eylem kökünden “bili?, bili?im, bilgi, bilgilik, bilgisiz, bilgisizlik, bilgiç, bilgiçlik, bilim, bilimsel, bilgin, bilge, bilgece, bildirme, bildiri, bildirim, bildirge, bilmece, bildirmece, bilinç, bilinçli, bilinçsiz, bilinçsizlik bilinçlenmek, bilinçlendirmek...” gibi birçok sözcük türetilmi?tir. Türkçenin daha da zenginle?erek sözcük da?arcy?yny geni?letmesinin en önemli ve temel yolu, budur. Yoksa, “forum” gibi yabancy sözcükleri savunmakla hiçbir yere varamayyz.

Üstelik bir yabancy sözcü?ün Türkçe kar?yly?y bulundu?unda bu olay toplum üzerinde olumlu etkiler yapar. Ynsanlaryn ana dillerine olan güveni, inancy ve sevgisi artar. Yoksa, “En önemli kavramlar yabancy kaynakly. Türkçemiz sözcük türetme bakymyndan ne kadar da yetersiz. Bütün bilimsel kavramlary hep dy?arydan almy?.” gibi bir anlayy? olu?maya ba?lar. Bu da bir dilin gelece?i için çok sakyncalydyr.

“Konsept, konsensüs, entegre, entegrasyon, koordinasyon, koordinatör, organizasyon, organizatör, transfer, transformatör, komünikasyon, komite, komisyon, direktör, prodüktör, brifing, deklarasyon, kriter, analiz, analitik, empoze etmek, elimine etmek, ambiyans, adisyon, objektif, sübjektif, perspektif, seans, fragman, network, rotasyon, fizibilite, rehabilitasyon, promosyon, sponsor, spontane, izolasyon, metodoloji, koloni, legal, illegal, modernizasyon, montaj, stres, randevu, rezerve, rezervasyon, fonksiyon, reaksiyon, adapte, adaptasyon …” gibi yüzlerce istilacy sözcükle “Türkçe” sevgisi ve bilincini nasyl a?ylayacaksynyz insanlara? Toplumumuzun kendi diline güvenmesini ve inanmasyny, dile yerle?mi? diye kabul etti?iniz yabancy sözcükleri savunmaya feda my edeceksiniz?

Sonuç olarak; Türkçele?tirme ülküsü kysytlanamaz! “?u sözcük yerle?mi?tir; bu sözcük dile yeni girmi?tir.” gibi ayrymlarla hiçbir yere varylamaz. Türkçele?tirebiliyorsak, sonuna kadar gitmeliyiz.
...

“forum” için benim önerim “tarty?y” sözcü?üdür.

?u Türkçenin zenginli?ine ve üretkenli?ine hayran oluyorum. Baksanyza, yukarydan beri kaç sözcük türettik. Ah ?u Türkçe yok mu! E?siz zenginli?i ile bizi yine kararsyz(!) byrakty. Smile Very Happy

Ozan AYDIN


En son Ozan Aydin tarafından Çrş Şub09, 2005 22:20 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayın OZANCA,

Güzel yorumlarınız ve bu güzelliğin kaynağı olan bilimsel görüşlerinizi paylaşmanızdan dolayı sonsuz teşekkürler.

FORUM karşıtı öneriniz olan TARTIŞI sözcüğünü hemen sıralamaya ekliyorum.

Dilimize bir sözcük kazandırmanın güzelliği adına saygılarımla.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 25 Arl 2004
Bildiriler: 5
Alıntıyla Cevap Gönder
Aranıza yeni katıldım ve her konu hakkında yazılan yorumlara ve bu ortama getirilen bilgileri okumaktan zevk alıyorum.
İlk önce hepinizi takdir ediyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum.
Benim de bu konu hakkında bir fikrim var.
Aslında sadece "forum" sözcüğü üzerine değilde daha genel bir fikir.
YAZIŞMA ORTAMI (YAZIŞMALIK) çok uygun, bu konuda çoğu kişinin fikri aynıdır.
Ama yukarıda bir arkadaşımızın dediği gibi kelimeyi dilimizi eklerken şu an ülkemizde çok bilinen, çok sevilen ve çok kullanılankelimelerle birlikte sunmak en iyisi diye düşünüyorum.
"Yazışmalık" kelimesi direk bazıları için tuhaf gelebilir.
Ama ortam kelimesi , ülkemizdeki sokak eşkiyalarının bile söylemekten zevk aldığı bir kelimedir.
Arkadaşıma katılıyorum.
YAZIŞMA ORTAMI (YAZIŞMALIK) şekli çok uygun.
Elleriniz dert görmesin
Saygılarımla
aydemabu
Kullanıcı kimliğini gösteraydemabu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
"FORUM" MU YOKSA ....
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 3 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2