Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Hikmet BARLIO?LU ?iirleri
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir Büyük Türk Atatürk

Saryk vardy, külah vardy, fes vardy,
Halk ba?yna rastgeleni sarardy,
Bir ba? çykyp tüm ba?lary kurtardy:
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

Kürt kimdir ki, Laz kimdir ki, Çerkes kim? ..
Tümü tek ulustur benim bildi?im,
Her hususta A 'dan Z 'ye sevdi?im;
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

'Baty' Demi?. ?u-bu ulus anlama,
'Uy' Dememi? Fransyz 'a, Alman 'a,
Uygarly?y kasdetmi?tir bununla
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

O 'nca baty; bilim, erdem, nur demek,
'Temelini en yükse?e kur' Demek,
Ülke için yykylmayan sur demek,
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

Nice ulus var ki; barbar helelik,
Türk 'te bary? en tanynmy? nitelik,
Hem bary?çy hem de uygar üstelik
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

Hem tarymcy, hem ö?retmen, hem lider,
Hem bilimdir, hem mevzidir, hem siper,
Hem teknisyen, hem diplomat, hem asker
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

Mekany var, zamany yok, kul ama
Yüreklerde ya?ar durur daima,
Ankara 'dan y?yk saçar dünyama
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

O Türk 'e can verdi, bir destan verdi,
Bir ba?tan bir ba?a bir vatan verdi,
Türk O 'na sadece bir unvan verdi:
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

Din de vardyr, devlet de var vatanda,
Din ayrydyr, devlet ayry mizanda,
Laikli?i koydu bu e? anlamda
Bir ölümsüz, bir Büyük Türk; Atatürk.

(Hikmet BARLIO?LU (1933-2003) ‘nun
ERZURUM SANKY YAYLA isimli Hece ?iirler ‘inden
7-10/100)

Daha fazlasy için : http://www.antoloji.com/ismet_barlioglu


En son İsmet Barlioğlu tarafından Cum Hzr02, 2006 19:32 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Bir Esintili Ku?luk Vakti

Vakit bir esintili ku?luk vakti,
Sanki seninle oturmu?um açyk kapynyn e?i?ine,
Bakyyorum nasibime dü?en her ne varsa ona,
Sahipsiz kalmy? bir kedi yavrusuna,
Göz kyrpmaya ba?layan güne?e,
Bir sislere bürünen,
Bir ortaya çykan do?aya,
Denizi kucaklamaya çaly?an ormana
Ve bir onlara,
Bir sana.

Kayan bir yyldyz gibisin
Lacivert gecelerde;
Gecelerden arynyp yanyma kaymy?syn,
Yakmy?syn geçmi?imi, gelece?imi,
Acymamy?syn.
Byrakmy?syn i?te böyle kapy e?iklerinde,
Byrakmy?syn i?te böyle umarsyz,
Böyle sensiz,
Kalmy?ym bir ömür boyu kendi yalnyzly?ymda
Ayaksyz,
Elsiz.

Gücenir misin, alsam; elini, ellerimin arasyna?
Saçlaryna dokunsam denize, ormana kar?y,
Gözlerimi sana hasredip doyasyya yüzüne baksam?
Bir ba?yna karasevda olup gitmi?im,
Gücenir misin,
Seni dört bir yandan
Ku?atsam?

Vakit bir esintili ku?luk vakti,
Yine bir ba?ymayym kapy e?iklerinde,
Güne?lerim gelir ellerinde körpe sabahlar,
Benim için hiç de hayyrly olmayan sabahlar,
Beni yine yalnyz bulan,
Yine bana acyyan
Sabahlar…
Sensiz yüre?imde yine çy?lyklar,
Yine
Ahlar.

(BYR ESYNTYLY KU?LUK VAKTY isimli Serbest ?iirler înden > 7-8/100)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Kadehler Kaldyryrym

Önümde eski bir meyhane masasy olsa;
Masamda bir ?i?e ?arap,
Biraz öte-beri, bir-iki mum,
Nereden geldi?i belli bile olmayan bir hüzünlü ?arky,
Biraz renk, biraz karanlyk
Ve biraz da senin hayalin olsa;
De?mesinler artyk keyfime;
Kyl çadyra çöreklenmi? dört keçili köylü misali
Kadehler kaldyryrym kendime.

Az my hüzünlendim eski masalarda
Karasevdadan ötürü?
Az my süzüldü gözya?larym yanaklaryma,
Az my yudumladym kadehime karanlyklary doldurup
Meyhane masalaryna az my yüz sürdüm
Hyçkyryp?

Yüre?imden çykmayan bir sensin,
Bir de bu hüzünlü sevda ?arkylary,
?arap my içti?imi sanyyorsun kadehlerden?
Ben seni içiyorum,
Kaderi, nasibi içiyorum;
Ferman
Yükseklerden.

Ecel kütü?ünden farksyz bana eski masalar,
Zehirden-zakkumdan farksyz ?araplar,
Kadehler birer a?u kadehi,
Bir karasevdandyr beni zehirleyip gitmi?,
Kendimi bildim
Bileli.

(BYR ESYNTYLY KU?LUK VAKTY isimli Serbest ?iirler înden >9-10 /100)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
GÜN BUGÜNDÜR

Atlasana arabaya
Can katalım şu dünyaya,
Biz atlıyız, kader yaya
Gün bugündür, dem de bu dem.

Yaslan geri, kahkaha at,
Yağmurlara, yele inat,
Mutlu olmak büyük san ‘at,
Gün bugündür, dem de bu dem.

Çöz saçını, ver rüzgara,
Tırmanalım mor dağlara,
Karışalım masallara,
Gün bugündür, dem de bu dem.

Koltuklar taht, sen prenses,
Araba at, ben de prens,
Yaşayalım nefes nefes,
Gün bugündür, dem de bu dem.

Gökkuşağı renk içinde,
Muradımız denk içinde,
Sevişelim cenk içinde,
Gün bugündür, dem de bu dem.

Kalp verilir, aşk alınır,
Masallara uzanılr,
Böyle bir gün zor bulunur,
Gün bugündür, dem de bu dem.
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
MÜHENDYS BEY

-1-
'Marra? 'yn Çorraplary...' Diye çorap satardy,
Ne? 'esiyle dünyayy birbirine katardy.
Çilelerden uzakty, yalnyz sevda pe?inde,
Bütün gün e?ek gibi çaly?yrdy i?inde.
Mahallede bir kyza gönlünü vermi? idi,
Sevgilisi u?runa ipe un sermi? idi.
Görünmedi kyza nice günler boyunca;
Kalkyp gülebilirdi mesle?ini duyunca.
Bir çare bulmak için çok e?indi ka?yndy,
Kyzy tavlamak için güzel bir yol dü?ündü.
Pazara bir u?rayyp i?çiler bulmalyydy,
Onlara emir veren mühendis olmalyydy.
Öteyi dü?ünmeyi fazla gereksiz buldu,
Çekti yorgany ba?a, rahat rahat uyudu.
Rüyalar ne güzeldir; insan yapar her i?i,
Elbet yarla bulu?ur rüyasynda erki?i.
Bulu?tu rüyasynda sevdi?iyle habire,
Gece ilerledikçe o indi derinlere.

-2-
Buldu birkaç i?çiyi, dedi; 'Gerek var size,
Gündelikler cömertçe, dikkat edin bu söze.
Hizmet iyi olursa bah?i? falan var benden,
Y? iyi yapylmaly tek bir söz söylemeden.
?uralardan bir yerden kazma ve kürek bulun,
Verilecek hizmete erkek gibi soyunun.
Ben her nerde durursam siz ko?u?un kar?yma,
Sürekli ve sürekli saygy gösterin bana.
Ne ki kelam eylesem syra syra dizilin,
Ben çalymlar çektikçe siz ezilip büzülün.
Typky Azrail gibi çekinin, korkun benden,
Getirin ?yk bir taksi ?u kar?yki kö?eden.
Kral bir oto olsun, gycyr gycyr cilaly,
Gözler görmemi? olsun yapylmy? yapylaly.
Ben otoya binince siz yaya gelirsiniz,
Ben emir ya?dyryrym, sizler e?ilirsiniz.'
Getirdiler taksiyi, bindi bizim mühendis,
Y?çiler arkasyna takyldy sessiz sessiz.
Bizimki indirttirdi camlary dibe kadar,
Ya?mur gibi ya?dyrdy üstüne lavantalar.
Elbisesi birinden alynmy? bir emanet,
Gömlek dersen o biçim, pyryl pyryl kravat.
On parmakta on yüzük, onu da sahte altyn,
Üçyüz gramlyk kolye, e?er yalansa tartyn.
Pantalonu ütülü, ?ahsiyeti tutarly,
Saçlar pyryl pyryl, baky?lary kararly.
Eli bile?indeki sahte altyn kordonda,
Bir e?i daha yoktu Holivut 'da, Sorbon 'da.

-3-
Mühendis bey bakty ki; kyz balkonda duruyor,
Sanki rüya görüyor ve hayaller kuruyor.
Saçlary yelpirdiyor esip giden rüzgarda,
Kendi balkonda ama yüre?i yarynlarda.
Kyzy gören çorapçy deli gibi sevindi,
Taksi durdu caddede, mühendis yere indi.
Y?çiler el ba?layyp emrini beklediler,
Mühendis bey yürürken onu eteklediler.
Bizimkinde azamet koskocaman Kaf Da?y,
Burnu sollayyp geçmi? görkemli Uluda? 'y.
Nerye bassa akyyor i?çiler ardysyra,
Nerdeyse hükmedecek bizimki ta Mysyr 'a.
Mühendis bey haykyrdy: 'Verin bana ölçecek...
Müstakbel tren yolu nah ?uradan geçecek...
?urayy yyktyrmaly, burayy söktürmeli,
Nah ?u evin bozuktur kaç bir yyllyk temeli.'
Y?çiler ba?yrdylar: 'Mühendis bey sökelim...
Bu evin bedenini ?u caddeye dökelim...
Ne kapy byrakalym, ne pencere binada,
Ne kadar tozu varsa uçup gitsin rüzgarda.'
Sözü edilen bina o kyzyn evi idi,
Duydu?u an kyzcapyz sanki bir deli idi.
Ev yykylsa mahvolur dul anayla bekar kyz,
Baba ölmü? öleli zaten ikisi yalnyz.
Kazanç-mazanç hep nanay, elde yok, avuçta yok,
Ev de elden giderse ek üstüne sivri ok.
Ça?yrdy annesini, indiler ta caddeye,
Yalvaryp yakardylar bizim Mühendis Bey 'e:
'Ne olur be evladym, bu ev bizim evimiz,
Yykylyrsa açykta kalmaz myyyz? Dü?ün biz.
Bu zavally kyzymyn kimi var benden ba?ka?
Biz iki zavallyyyz, geçim-meçim hep laçka.
Malum; kiralar hy?ym, ev olmazsa yanaryz,
Yakacak paramyz yok, nerden bulur yakaryz?
Rahmetli sa? olsaydy, inan ki aldyrmazdym,
Köhne bir yapy için bu kadar yalvarmazdym.
Yaky?ykly bir gençsin, biraz acy ablana,
Bak kyzym da güzeldir, sakyn atma yabana.
Y?çileri da?yt da buyur bir çay içelim,
Dertleri, acylary sana bir bir açalym.'
Mühendis Bey dü?ündü: 'Y?ler yaman düzeldi,
Senin olmaz dedi?in i?te olura geldi.'
Kabul etti i?çiye bir saat izin verip,
Bir masaya kuruldu ah?ap binaya girip.
Ba?vurmady çorapçy ne ?una ne de buna;
Ystedi?i gelmi?ti kendi kendine yola.
Kyzyn ya?ly annesi kasten dy?ary çykty,
Mühendis de uzanyp kyzyn kolunu sykty.
Anla?mak zor olmady; adam parlak, kyz torlak,
Koskoca mühendise iftira my savurak?
Kylyk kyyafey düzgün, ense kulak yerinde,
Mühendis deyip geçme, etiket üzerinde.
Sevi?ip öpü?erek çekilince geriye
Zaten ya?ly anne de girmi?ti içeriye.
'Anneci?im' Dedi kyz. 'Ev yerinde kalacak;
Mühendis Bey Bakan 'dan bir izin koparacak.
Zaten kendisi olur dayyo?lu Bakan 'yn,
Amcasy sahibiymi? birkaç büyük bankanyn.
Mühendis Bey Vali 'nin synyf arkada?yymy?,
Amiral kendisinin kan ve süt karda?yymy?.
Birdirbir oynarlarmy? tümenin pa?asyyla,
Tüm evleri yykacak dibiyle-kö?esiyle.
Çünkü kente gelecek yeni bir demiryolu,
Yetkilerle donanmy? bu beyin eli kolu.
Bizim ev yykylmayyp yükselecek böylece,
Trendir ki geçecek önünden güzndüz-gece.'

-4-
Çorapçynyn parasy az zamanda eridi,
Para kazanmak için çar?ylara yürüdü.
Öyle para gerek ki; hem kyz yesin hem kendi,
Bizimkinin syrtyna hayli a?yr yük bindi.
Tam bir ?i?e ?araby dikti dibine kadar,
Satylmayy beklerken üç-dört katly çoraplar.
?arabyn etkisiyle ta yürekten ço?mu?tu,
Çorap dehlemek için sokaklara ko?mu?tu.
'Bendedir çift dokuma çorraplary Marra? 'yn,
Çoraplar geldi beyler, lüzumu yok tela?yn...'
Diye ba?yryyordu alycy olanlara,
Ba?lyyordu övgüye biraz yana?anlara.
O syrada anayla kyzy geziniyordu,
Anasy 'Ben bu sesi tanyyorum.' diyordu.
Birden geri döndüler. Baktylar ki; Mühendis,
'Demek çora?çy idin, Allah 'yndan bul iblis...'
Diye haykyryverdi zavally ya?ly hanym,
Kyz dedi 'Dü?üyorum... Yok mu beni tutanym? ..'
Mühendis Bey ilk anda sezdi olacaklary,
Çoraplary fyrlatyp kyrdy yoku? yukary.

(MÜHENDYS BEY isimli ?iirsel Gülmeceler 'inden > 7-12/100)


En son İsmet Barlioğlu tarafından Cmt Eyl10, 2005 19:58 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Dulana

Mahallenin en ya?ly kadynyydy Dulana,
Ödül konsa yeridir do?umunu bulana.
Derler ki; “Ya?y yüzon, belki daha da yüksek”,
Kimse bilmez gerçe?i, nerden bilip söylesek.
Kendi bile bilmiyor ne zaman do?du?unu,
Kendisini Dünya ‘da ne zaman buldu?unu.
Okumu? yazmy? de?il, eli kalem tutmamy?,
Ça?ynda okul yokmu?, kimse de okutmamy?.
Harf bilmez, hesap bilmez, çok yüzeysel bilgisi,
Ba?yna tavan çeksen sanyr a?aç gölgesi.
Ylk sava?ta çocukmu?, ikincisinde gelin,
E?i ?ehit olunca dü?mü? eline elin.
Sahipler ölüp gitmi?, bu kalmy? ba?kasyna,
Felek bunu az görüp yapy?my? yakasyna.
Bu kez bir kary-koca kalkyp kol-kanat germi?,
Onu ana belleyip evlad gibi severmi?.
Derken koca da ölmü?, kalmy? yalnyz ikisi,
Bizimki fazla ya?ly, obiri genç irisi.
Davranmy? gelin gibi, sanki o da anasy,
Muhtaç etmemi? ele yeri cennet olasy.
Gelin eksiksiz melek, Dulana ondan melek,
Bu kyz demi? kadyna; “Sana Dulana diyek”.
Ya?ly ninenin ady böyle olmu? Dulana,
Bu ad yeterli olmu? arayana sorana.
Dulana bir avuçluk, typky bir çocuk kadar,
De?nekten farksyz kollar, cylyz-mylyz ayaklar.
Beden uzun yyllaryn çilesini yüklenmi?,
Deri-meri çekilmi?, etleri tiftiklenmi?.
Görmesi hayal-mayal, di?-mi? zaten arama,
Avurdu geçer olmu? giderek avurduna.
Yüz güzel de?il ama sevimli mi sevimli,
Yüzündeki çizgiler ylymly my ylymly.
Dünyada görülmemi? kyzdy?y Dulana ‘nyn,
Güldükçe güller açmy? üstünde yana?ynyn.
Gyrtla?yndan a?a?y haram lokma inmemi?,
Onun lanet etti?i dünyada görülmemi?.
Sabah-ak?am dualy iki solgun duda?y,
Ruhu melekler gibi, gönlü cennet ?afa?y.
Az verirsen az yiyor, vermezsen hiç yemiyor,
Acyndan ölse bile feryat-meryat etmiyor.
Herkesler mutlu sanyr, çünkü o hiç syzlanmaz,
Aklyndan geçenleri tek bir kimse anlamaz.
Elleri efsunludur, acylara dermandyr,
Dokundu?u yerlerde acy tozla dumandyr.
Bu yüzden ona gelir sa?y-solu a?ryyan,
Ben bunu elden duydum, gerçe?i Hak ‘ka ayan.
Kur ‘an ezberindedir, okur gündüz ve gece,
Versen de okuyamaz, i? yazyya gelince.
Yazylary seçemez, seçse de okuyamaz,
Oturdu?u yerlerde kylar be? vakit namaz.
Oruçtur Ramazan ‘da, oruçtur Üç Aylar ‘da,
Diniyle, imanyyla yol almy? zamanlarda.
Mahallede kim varsa Dulana büyütmü?tür,
Yyili?i, do?ruyu herkese ö?retmi?tir.
Kimini avutmu?tur ninnisiyle kundakta,
Kimini sallamy?tyr be?iklerde, hamakta.
Kimine mama vermi?, kimine dua etmi?,
Kimisini güne?te dal olup gölgelemi?.
Kimini evlendirmi? hayyrly dualarla,
Kimini sevindirmi? verdi?i kynalarla.
Kimini bary?tyrmy?, kiminden yana çykmy?,
Kimine hastalykta candan-yürekten bakmy?.
Bilir bebekli?ini en ya?ly erkeklerin,
Dulana u?urudur, kysmetidir evlerin.
Bu nedenle indinde ne bey vardyr ne pa?a,
Unvansyz hitap eder bütün kavim-karda?a.
Ona erkekler “O?ul”, ona kadynlar “Kyz” dyr,
Dulana insanlara sevgi saçan yyldyzdyr.
Babasyndan kormayan çekinir Dulana ‘dan,
Çünkü yola o sokar asla azarlamadan.
Dulana ya?y ile yüreklerde bir acy,
Dul ana mahallenin her derdinin ilacy.
Söz etti?im mahalle bir yerli mahalledir,
Mahalledeki evler köhne köhne evlerdir.
Evlerin arasynda yer almaz modern bina,
Hepsi harap, eskidir, ba?ka syfat arama.
Çoklary tek odaly ve belki de mutfakly,
Tek bina bulamazsyn iki katly üç katly.
Bazysynda mutfak yok, çoklarynda tuvalet,
“Banyo var my? ” diyerek istersen gel sual et.
Anynda söyleyeyim: banyo yoktur evlerde,
Milletin yykandy?y tek hamam var çevrede.
Eskiden kalma bir?ey, ady “Saray Hamamy”,
Sadece mahalleli hamamyn yykanany.
Yalnyz Saly günleri bu hamam kadynlara,
Di?er günler sadece erkek girer hamama.
Erkeklerle birlikte o?lanlara serbesttir,
Zira; “O?lan” dedi?in ne de olsa erkektir.
Kadynlar yanlarynda büyük o?lan sokamaz,
Be? ya?yndan büyü?ü patron hamama almaz.
Alsa da; tüm kadynlar hor görür anasyny,
Hamamyn taslaryyla kyrarlar kafasyny.
Çünkü kadyn hamamda erkek sinek istemez,
“Namahrem” dir; erinden gayryya görünemez.
Dulana yalnyz gider hamama Saly günü,
Aynen uygular durur atadan gördü?ünü.
Bohçasy elindedir o bükülmü? beliyle,
Saryp sarmalamy?tyr ba?yny yemeniyle.
Üstü-ba?y yamaly, omuzunda atkysy,
Melek gibi haliyle dünyanyn en tatlysy.
“Gelin” der durur ama el kyzydyr evdeki,
Çok gelmek ister ama para çyky?maz belki.
Her ne hal, ne durumsa; gidemez Dulana ‘yla,
Elden gelse öderdi hakkyny, yykamayla.
Zaten kimse yykamaz hamamda Dulana ‘yy,
Zira; kadyn hamamy bir tür dü?ün alayy.
Her kadyn yany syra götürür bir kaç kyzy,
Ona syra gelmez ki dü?ünsünler yalnyzy.
Haksyz da sayylmazlar; sular az, hamam küçük,
Hemen sular kesilir yykansa bir kaç büyük
Sular sürekli akmaz, keserler ve açarlar,
Bir yetersiz kazanla bir mahalle yykarlar.
Bu yüzdem Dulana da yykanyr tek ba?yna,
Oturup bir kö?eye veya göbek ta?yna.
Yykanmak da ne demek, i?te didinir durur,
Ba?yna, bedenine ne lif ne sabun vurur.
Örseler o pörsümü? elleriyle canyny,
Yki de bir yslatyr so?uk suyla alnyny.
Darlandy?y çok olur kalabalyk hamamda,
kimse bakyp etmez ki; o nasyl bir külhanda.
Yürekler cyz cyz eder hamamdan çykylynca,
Bu zavally ya?lynyn haline bakylynca.
Ne yazyk ki; i? bitmi?, el-ayak yorulmu?tur,
Sanyrsyn ki; bu dünya bu düzen kurulmu?tur.
Yükün fazlaly?yndan kimse dü?ünmez eli,
Bu dünya böyle gelmi?, böyle gider demeli.
“Seni severim ama elimde imkanym yok,
Konuk ederim ama verecek mekanym yok.
Yoluna canym feda ama elim kandadyr,
Yüre?im senin ama bilmem ki ne yandadyr.
Sen mutlu ol, uzak ol, ancak o zaman iyi,
Ne ben seni çekeyim, ne sen dü?ün, çek beni.”
Manca Ali kasaptyr, Kalkan Musa gardiyan,
Kara Rüstem toptancy, tahyl satar tercihan.
Losyon Ybo berberdir, Mitil Cevat da bekçi,
Lazym Enver yemi?çi, Torlak Ryza gömlekçi.
Tokmak Kazym davulcu, Bulut Ahmet müba?ir,
Ytfaiyeci Ne?et, kalaycy Sary Be?ir.
Canym Arif bo? gezer, gücü var da i?i yok,
Dervi? Memo camcydyr, elmasy var, di?i yok.
Bu sevimli insanlar ya?arlar mahallede,
Toplanyp gülü?ürler her gün ba?ka kö?ede.
Y?e giderler gündüz, kahveye geceleri,
Tümü de insanlykta birbirinden ileri.
Bunlar bazan kuzudur, kuzudan daha kuzu,
Avucunla tuz versen; inan, yalarlar tuzu.
Yerinde efelerden daha efe olurlar,
Yerinde namus için derhal adam vururlar.
Sevgileri ate?tir, de?se yakar yüre?i,
Öfkeleri kylyçtyr, keser atar dire?i.
Tüm bunlar büyümü?tür Dulana ‘nyn elinde,
Süt dökmü? kedi olur hepsi onun önünde.
Tümünün kemi?inde Dulana ‘nyn eme?i,
Tümünün kursa?ynda en çok onun yeme?i.
Dulana ‘nyn ninnisi tümünün kula?ynda,
Nicesini ta?ymy? syrtynda, kuca?ynda.
Bu yüzdendir hepsi de Dulana ‘ya minnettar,
Dulana ba? üstünde tutulacak emektar.
A?yr yükü altynda tümü onun hakkynyn,
Her saniye ararlar çaresini bir bunun.
Amaçlar Dulana ‘ya bir hizmette bulunmak,
Bu zavally kadyndan hayyr dualar almak.
Dediler: “Bekleyelim, gün ola harman ola,
Elbet bir gün hizmete fyrsat verir Dulana.”
Tüm evlerde erkekler kadynlarla anla?ty,
Kadynlar planlardan çok gülü?tü, ho?la?ty.
Dediler: “Biz yapmadyk, hiç olmazsa siz yapyn,
Bir huzur yüzü görsün hiç olmazsa bu kadyn.
Ne ayyp ne de günah, size namahrem de?il,
Anaya hizmet etmek o?ula haram de?il.
O zaten et parçasy, bir torba kuru kemik,
Hem dua alyrsynyz, hem anlatyr gülerik.”
Erkeklerin plany Dulana ‘yy yykamak,
Nineyi mutlu edip hayyrly dua almak.
Kadynlar yapamazsa yapsyn bari erkekler,
Ynsan yapabilenden kalkyp hizmeti bekler.
Fakat bilse Dulana; bu i?e razy olmaz,
Ömrünce kirli kalsa er eliyle yykanmaz.
Üstelik Saly günü kadynlaryn hamamy,
Pazardan ba?ka günler herkes geçim hamaly.
Elveri?li gün Pazar, zira erkekler evde,
O gün vakit öldürür her biri bir kö?ede.
Dulana ‘nynsa günü oldum olasy Saly,
Nasyl edip ne edip nineyi kandyrmaly?
Buldular çaresini, görev dü?tü geline,
O verdi bohçasyny Dulana ‘nyn eline.
Hamam için tas verdi, lif verdi, sabun verdi,
Keseyle tarak verdi, havluyla zybyn verdi.
Dulana güleryüzle dedi: “Gelin Saly my?
Ne çabuk çykyp geldi kadynlaryn hamamy.
Sanki aynen dün gibi geçen gitti?im hamam,
Nasyl da tükeniyor bu ömrümüz durmadan.
Günlerim ?a?-be? oldu, yiyip içti?im öyle,
Demek aklym eskimi?, günler geçerken böyle.
Hani eski topraktym? Ynan ki hepsi yalan,
Ölümü bekliyorum bu dünyada durmadan.”
Kavrady bohçasyny, çykty evden dy?ary,
Pusu kurmu? kö?ede iki ya?ly ha?ary.
Ylk seçti?i o oldu, gardiyan Kalkan Musa,
Yürüdü ona do?ru kumlara basa basa.
Dedi ki. “Ulan o?ul, bu gün günlerden nedir?
Ben gün-mün ?a?yrmazdym bilmem kaçbir senedir.”
Gardiyan ciddi ciddi dedi: “Nene salydyr,
Senin bunca ya?lanman bizlerin vebalydyr.
Biz yorduk, hyrpaladyk seni yyllardan beri,
Nenem, bu Losyon Ybo, tanydyn my berberi? ”
Berber dedi: “He nenem, koyulmu?sun sen yola,
Belli ki gidiyorsun Saly günü hamama.
Ver nenem, hiç olmazsa bohçany ta?yyayym,
Benim güzel nenemden hayyr dua alayym.”
Derken bu iki byçkyn girdiler kollaryna,
Nineyi götürdüler kadynlar hamamyna.
Güya ki; ayryldylar onu içeri verip,
Gerçekte; soyundular hemen hamama girip.
Hamamcynyn üstünde bir naylon kombinezon,
Ne yapsyn ki baldyrda, bacakta kyllar uzun.
Hem de byyykly geldi az biraz Dulana ‘ya,
Ama gerek görmedi üzerinde durmaya.
Manca Ali giymi?ti bir uzunca bol fistan,
Tokmak Kazym ma?lahly, kökeni Arabistan.
Havlunun bir ucunu atty?yndan omuza,
Romaly senatöre dönmü?tü Torlak Ryza.
Ve daha da nicesi, tümü kadyna dönmü?,
Yarary varmy? gibi kimi de ruj sürünmü?.
Dulana görür ama gördü?ü ?öyle-böyle,
O az biraz benzetsin gerisini sen söyle.
Bundan yararlanarak Kara Rüstem syrytty,
Nine inansyn diye kadyn gibi kyrytty.
Herbiri fykyrdady ta öteden beriden,
O anda ince bir ses yükseldi ileriden.
Dedi: “Aman hanymlar, bu gün hamam kyvamda,
Görülmemi? bugün bu, tek çocuk yok hamamda.
Madem ki yykanacak tek ?ey kendi ba?ymyz,
O halde Dulana ‘yy yykamaktyr i?imiz.”
Kadynsy kahkahalar ta kubbeye yükseldi.
Soyunma yerlerinde kim varsa öne geldi.
Dulana ‘yy soydular, pe?temala sardylar,
Küçük bir bebek gibi alyp kucakladylar.
Ta?ydylar içeri nazyyla oynayarak,
Oturttular kurnaya ba?ynda toplanarak.
Ne türküler, ?arkylar, ne kadynsy çy?lyklar,
Ne yumu?ak tutu?lar, ne candan yakynlyklar.
Kimisi saç tararken kimisi keseledi,
Ne bir parça incitti, ne kalkyp örseledi.
Kese bir pamuk oldu Dulana ‘nyn üstünde,
Ku?tüyü oldu sabun Kalaycy ‘nyn elinde.
Su ne so?uk ne sycak, sanki serin gülsuyu,
Hamam cana getirdi binbir güzel duyguyu.
Nine az bunaldy my gelsin hemen so?ukluk,
Gözlerde paryltylar, yüreklerde burukluk.
Havlunun biri gitti, biri geldi öteden,
Sanki ya?mur ya?my?ty mermere lavantadan.
Azycyk yslanan havlu yenilendi anynda,
Dulana sultan oldu erkekler hamamynda.
Havlular dolduruldu bir kurnanyn içine,
Ba?kalary asyldy kurna kitabesine.
Kurna tahta çevrildi, oturtuldu Dulana,
?uruplar dolduruldu pyryl pyryl taslara
Taht yapylan kurnada o içip serinlerken,
Bir cümbü?tür ba?lady göbek ta?ynda, derken.
Tokmak Kazym boynuna asyverdi davulu,
Gardiyan zurna etti elindeki kavaly.
Kimisi çengi oldu, kimisi de rakkase,
Hepsi birden verdiler ol hamamda ses sese.
Göbek atyp döndüler önünde Dulana ‘nyn,
Haddi hesaby yoktu orada kyvyranyn.
Dulana bilmiyordu, hamamda my, nerdedir,
Belki hamamda de?il, düpedüz cennettedir.
?u kyz huri, bu peri, ?unlar cennet hatunu,
Bulup çykaramady masalyn hududunu.
Sezer gibi olsa da bazysynda bir byyyk,
Engel olup duruyor anlamaya o kylyk.
Fistanly herif olmaz ama kadyn sakally,
“Sakally kary olmaz, hadi uçtum akylly.”
“?u herif Necla mydyr, ya da Necla ?u herif,”
Sorsalar anlatamaz, hatta edemez tarif.
Bir aralyk seslendi: “Sen misin kyz Hediye?
Aman kyz, kadynly?y yükledin mi kediye? ”
Herif olsun, ya kary, Dulana çok mutluydu,
Bulutlar içindeydi, yaryndan umutluydu.
Yyllaryn yorgunlu?u silinip erimi?ti,
Sanki Allah nineye yeniden can vermi?ti.
Havlulara sardylar bu kere ilahiyle,
Dulana helalla?ty o yüce Allahyyla.
Dedi: “Senden ho?nutum, sen benden ho?nut musun?
Merak ederdim rabbim, beni unutmu? musun?
Sana ?ükürler olsun; cennet verdin dünyada,
Böyle cennet arasam bulamazdym rüyada.”
Nineyi tekbirlerle alyp kuruladylar,
Yüzünü gülsuyuyla gayet bol yykadylar.
Giyinince bohçayy alyp ele yürüdü,
Hamamcy parasyny iterek geri verdi.
Nine kapyya çykty, ki; iki er bekle?ir,
Ytfaiyeci Ne?et, kalaycy Sary Be?ir.
Girdiler kollaryna, götürdüler nineyi,
O anda bir efsane fethetti mahalleyi.
Dediler: “Dulana ‘yy yykamy? syrf huriler,
Önünde halay tutmu? bütün cinler, periler.

MÜHENDYS BEY isimli ?iirsel Gülmeceler 'inden > 38-50/100
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Va my?
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Va my ?

Alynmamy? dara va my?
Sarylmamy? yara va my?
‘Zam…’, ‘Zam…’ ama para va my?
Va my bunun ba?ka yolu?

Ne yapmy?yz? Borç almy?yz,
Almy? almy?, i? yapmy?yz,
Keyiften mi borçlanmy?yz?
Va my bunun ba?ka yolu?

Varsyl elbet donanacak,
Yoksul elbet onmayacak,
Memur elbet doymayacak,
Va my bunun ba?ka yolu?

Yem var ise; doyar davar,
Kim bir inek bulsa; sa?ar,
Ya?mur dua ile ya?ar,
Va my bunun ba?ka yolu?

Cahilseniz tez ö?renin,
Ahyr benim, mal dedemin,
Mendil açyn ve dilenin,
Va my bunun ba?ka yolu?

Ne demi?iz? ‘?ey’ demi?iz,
Düdük görüp ‘Ney’ demi?iz,
‘Amman diley, ley’ demi?iz,
Va my bunun ba?ka yolu?

Adi olay : Kur?unlanma,
Ba?lanmy?yz bir plana,
Adamba?y birer dolma,
Va my bunun ba?ka yolu?

Oy verdiniz kandyrmadyk,
Vaadleri yapamadyk,
Çünkü; para bulamadyk,
Va my bunun ba?ka yolu?

Yabancyyy ettik ortak,
Kazyk yedik budak budak,
Bre kavuno?lu kabak,
Va my bunun ba?ka yolu?

Benim köylüm, benim i?çim,
Benim kalfam, benim di?çim,
Sabretmeli her yemi?çim,
Va my bunun ba?ka yolu?

Önümüzde gelecekler,
Sabry olan biraz bekler,
Yalan my len, zontirikler?
Va my bunun ba?ka yolu?

?ansly do?duksa anadan
Suç mu sayacak Yaratan?
Hele gülüm yandan yandan,
Va my bunun ba?ka yolu?

Sandyklary tavaf ettik,
Yeri-gö?ü biz inlettik,
On konu?tuk, be? gaf ettik,
Va my bunun ba?ka yolu?

Sivrisinek dedik kaza,
Camilere olduk aza,
Uyduk bir-iki namaza,
Va my bunun ba?ka yolu?

Size bir ?ey dany?tyk my?
Aç kaldynyz, kary?tyk my?
Ballandyksa bula?tyk my?
Va my bunun ba?ka yolu?

Her hastaya vidik baytar,
Nutuk çektik kantar kantar,
Abe armut o?lu mantar
Va my bunun ba?ka yolu?

Nikah oldu gelmedik mi?
Ymza-mimza vimedik mi?
Yi dediniz yimedik mi?
Va my bunun ba?ka yolu?

Mü ‘minlerle durduk safta,
Bo? mu geçti tek bir hafta?
Elbet vaad kalyr rafta;
Va my bunun ba?ka yolu?

Her soruya hayret ettik,
Ye dediniz, gayret ettik,
Yücelttiniz, rahat ettik,
Va my bunun ba?ka yolu?

Oku biz fyrlattyk yaydan,
Huy çykmazmy? can çykmadan,
Böyle gelividik soydan,
Va my bunun ba?ka yolu?

Dedi?imiz dedik oldu,
Çaldy?ymyz düdük oldu,
Plan yaptyk güdük oldu,
Va my bunun ba?ka yolu?

Huzur isterseniz huzur;
Ymam hazyr, kayyk hazyr,
Yardymcynyz olsun Hyzyr,
Va my bunun ba?ka yolu?

(Hikmet BARLIO?LU (1933-2003) 'nun
NENNY DE FERYDE 'M, NENNY isimli Ta?lamalar 'yndan >20-24 /104)
(Bu dizeler, 2000 'den 36 yyl önce yazylmy?tyr. Ve; bir tek sözcü?üne bile dokunulmamy?tyr.)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Canalıcım
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Canalıcım

Bir dükkan açmışım bitpazarının ortalık yerinde,
Canımı koymuşum vitrinlere, can satıyorum,
Bedenimi satıyorum,
Ruhumu satıyorum,
Yanık yüreğimi, yaralı ciğerlerimi satıyorum,
Binlerce yabancı alıcı çıkıyor karşıma,
Satmıyorum.

Bir seni bekliyorum has alıcı olarak,
Biliyorum ki; alırsın canımı nahak yere,
Darda olduğumu bilerek yok pahasına,
Evirip çevirip, beğenmeyip
Bırakırsın bir yana yüreğimi,
Kusurlar bulursun yaralı ciğerlerime,
Kimbilir ne dudaklar bükerek bakar durursun
Bedenime.

Alıcım benim…
Canalıcım…
Bir senin için açmışım dükkanımı,
Bir seni bekleyip duruyorum alıcı olarak,
Bir has alıcı olarak,
Bir seni bekliyorum kalabalıklar içinde
Hasların hası alıcı olarak,
her şeyimi sana toptan vermek üzere
Yalvararak.

(Hikmet BARLIOĞLU (1933-2003) 'nun
BİR ESİNTİLİ KUŞLUK VAKTİ isimli Serbest Şiirler înden > 15-16/100)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Bedel
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Bedel

Benimle yan yanaydyn halbuki,
Boyun boyuma denkti, huyun huyuma,
Ayni hüznü ya?ardyk ya?an ya?murlar altynda,
Ayni güne?e çykardyk kucaklarymyz selam dolu,
Ayni mehtaba bakardyk,
Ayni kokulary duyardyk,
Evrenimiz bir sevecen devdi ba?ymyzda
Ve biz
Birer parmak çocuk gibi
Ya?ardyk.

Neden sen ?imdi ula?ylmaz yüceliklerdesin?
Ve ben neden yine parmak çocu?um?
Neden yraklar kadar yraksyn,
Neden so?uksun so?uklar kadar?
Seni sevenler sana böyle mi
Ula?acaklar?

Nasyl olu?tu bu uçurumlar aramyzda?
Bu da?lar önümüze nasyl syralandy,
Bir damlacyk su nasyl bir büyük deniz gibi
Ayyrabildi bizi,
Nasyl kayboldu yollar, izler,
Neden do?maz oldu o ahym-?ahym güne?ler tepelerden,
Neden her ?ey teslim bir büyük kara geceye?
Ödemedim mi sanyyorsun ödenecek bedeli
Sevmeye?

(Hikmet BARLIO?LU (1933-2003) 'nun
BYR ESYNTYLY KU?LUK VAKTY isimli Serbest ?iirler înden > 13-14/100)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Dilimden
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Dilimden

Neden sisler içinde kalyyor bu gözlerim
Seni anarken?
Gözlerim neden ya?aryyor,
Nedir alyp veremedi?i seninle yüre?imin
Ki; yaralanyyor seni andykça?
Bunlary daha bir iyi anlamaya ba?layyp duruyorum
Ya?landykça.

Ömrümden yiyip ömrümden içiyor her geçen gün,
Beni benden eksiltiyor batan her güne?,
Do?an her bir gün tepelerin üstünden.
Bu yüzden acelem var
Seni tek bir kere görebilmek babynda,
Yüzüne bakmak,
Elini tutmak,
Saçyny ok?amak babynda,
Yüzgörümlü?ü türünden varsa bir iste?in;
Veririm
Ycabynda.

Varsyn hiçbir ?eyim olmasyn bu varsyl dünyada,
Bir Sen ‘im olsun, yeter de artar bile,
?öyle bir tutamcyk,
?öyle bir zerrecik,
?öyle bir tadymlyk helalinden,
Felek ancak o zaman kurtulur belki
Dilimden.

(Hikmet BARLIO?LU (1933-2003) 'nun
BYR ESYNTYLY KU?LUK VAKTY isimli Serbest ?iirler înden > 27-28/100)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Fırat

Kuşların göçüp gittiği bir sonbahar günüydü,
vakit ikindiden az biraz ileri,
çarşafını sermeye çalışırken akşamın elleri
Fırat ‘la karşılaştım.
Tıpkı sana benziyordu;
yaklaşırken hırçındı, giderken durgun,
suları sarı sarı pullar içindeydi,
siması parıldıyordu altında solgun güneşin
ve yüzünde gülücükler vardı
senin.

Sinmişti gözlerinin hüznü gölgelenen sularına,
hafif hafif öpüp öpüp duruyordu
narlarla yüklü dalları,
kapkara üzümleri, sapsarı ayvaları,
tıpkı senin dudakların gibiydi
dudakları.

Öpmesi sana benziyordu,
bakması sana benziyordu,
sana benziyordu vefasızca uzaklaşması,
sulara değen meyve dallarının çevresinden dolaşması,
sonra yitip gitmesi uzaklarda
ve beni bir başıma bırakması
arkalarda.

Fırat ‘la karşılaştım bir sonbahar gününde,
bir ikindi vakti falandı,
vakit ikindiden az biraz ileri.
Sanki seninle karşılaştım
ve seninle bakıştım.
Akıp gitti tıpkı senin gibi el sallamadan,
gitti ve sığındı ikindi gölgelerine,
bana Fırat ‘ı basmak düştü bağrıma
senin yerine.

(Hikmet BARLIOĞLU (1933-2003) 'nun
ZAMANIN BİR DAR VAKTİ isimli Serbest Şiirler 'inden > 77-78/100)
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Duymadynsa Bir Duy da Gör
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 20 Mar 2005
Bildiriler: 87
Şehir: gaziantep
Alıntıyla Cevap Gönder
Duymadynsa Bir Duy da Gör

Dinle beni sevdice?im
Sana neler diyece?im,
Ne haberler verece?im,
Duymadynsa bir duy da gör.

Bahçelerin selamy var,
Sana sitem ediyorlar,
Karanfiller bekliyorlar,
Duymadynsa bir duy da gör.

Güller seni özlüyormu?,
Gelincikler bekliyormu?,
Menek?eler istiyormu?,
Duymadynsa bir duy da gör.

Serçeler hiç ötmez oldu,
Kumrular dem çekmez oldu,
Akan sular akmaz oldu,
Duymadynsa bir duy da gör.

Sen kalmy?syn oralarda,
Ben kalmy?ym aralarda,
Çok üzgünüm buralarda,
Duymadynsa bir duy da gör.

(ZEYTYNLER ALTINDA isimli Hece ?iirleri 'nden > 19-20/100)

El de Sarho? Ama Sevenler Her Gün

Sevda ne tatly ?ey, ne tatly ahenk,
Hem ylyk, hem güzel, hem de rengarenk,
Sanki ba? üstünde bir altyn çelenk,
Derdi de çekilir mihnetleri de.

Sevdaly gönüller nasyl da garip,
Sadece kalplerde ararlar nasip,
Kalbin tutu?masy ne de acaip;
Ölümü de ister, cinnetleri de.

El de sarho? ama sevenler her gün,
Her ak?am tedirgin, her ak?am üzgün,
A?k bir fyrtyna ki tayfundan azgyn,
Ya?dyryr dertleri, illetleri de.

Kalp seveni görür karanlykta da,
Yakynda da sever, en uzakta da,
Gönül bir kaldymy öyle ortada
Derdi de benimser, illetleri de.

(Hikmet BARLIO?LU (1933-2003) 'nun
ZEYTYNLER ALTINDA isimli Hece ?iirleri 'nden > 21-22/100)


GÖNLÜME HÜZÜN ÇÖKTÜ

Gönlüme hüzün çöktü kararan ak?amlarda
Yine pe?ine dü?tüm yorulmu? kervanlarla
Vermeden son nefesi bu güzelim dünyada
Bilmem gelecek misin yemye?il baharlarla ?

Gel artyk, gel sevgilim ömrüm bo?a geçiyor.
Yüre?im ?amdanlarda muma döndü, eriyor.
Ah, eriyor yüre?im, çyrpynyyor, ku? olmu?,
Adyny her any?ta yanyyor, ürperiyor.

Bu al renk duda?yn my, kan gibi gurublarda ?
Batan güne? sen misin ? Orada… Uzaklarda.
Sen misin bu mavi gök ? Uçan ku? ? Durgun deniz ?
Sen misin arady?ym, a?aran ?afaklarda ?

Hikmet BARLIO?LU
Daha fazlasy için : http://www.antoloji.com/ismet_barlioglu
Kullanıcı kimliğini gösterİsmet Barlioğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etYIMMSNM
Hikmet BARLIOĞLU Şiirleri
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2