Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 May 2005
Bildiriler: 84
Alıntıyla Cevap Gönder
İyi günler
Türkçeseverler

Dinleri, dilleri, yaşam şekilleri, düşünüş tarzları, algı düzenekleri bizlerden tamamen farklı, yobaz, kinci, ikiyüzlü, yamyam Avrupalılar ile her alanda bir birlikteliği istemiyorum.

Büyük Türkiye olarak karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkilere ise her zaman açığım. Türkçe bir dünya dilidir ve Türk demek Türkçe demektir. .... Avrupalıların konuştukları dillerin Türkçeye verdikleri zarar ortadadır.

Büyük, her alanda bağımsız, diğer milletlerle karşılıklı çıkar ilişkileri olan, diğer milletlere saygılı bir Türkiye istiyorum.

Gökmen ERDOĞAN

**********

Hakaret içeren sözcükler çıkarılmıştır. Lütfen bu tür sözcükleri kullanmayalım.

TM
Kullanıcı kimliğini gösterGökmen Erdoğan tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Eyl 2005
Bildiriler: 605
Şehir: Istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Gökmen Erdo?an demiş ki:
Yyi günler
Türkçeseverler

Dinleri, dilleri, ya?am ?ekilleri, dü?ünü? tarzlary, algy düzenekleri bizlerden tamamen farkly, yobaz, kinci, ikiyüzlü, yamyam Avrupalylar ile her alanda bir birlikteli?i istemiyorum.

Büyük Türkiye olarak kar?ylykly çykarlara dayaly ili?kilere ise her zaman açy?ym. Türkçe bir dünya dilidir ve Türk demek Türkçe demektir. .... Avrupalylaryn konu?tuklary dillerin Türkçeye verdikleri zarar ortadadyr.

Büyük, her alanda ba?ymsyz, di?er milletlerle kar?ylykly çykar ili?kileri olan, di?er milletlere saygyly bir Türkiye istiyorum.

Gökmen ERDO?AN


Sayyn Gökmen ERDO?AN'a aynen katylyyorum. Baty ile hiçbir ortak kültürel de?eri olmayan bizlerin onlaryn içinde yer almak için bazylarynyn yalvar yakar olmalaryny anlamak mümkün de?ildir.

Örnek alynynylmasy istenilen batynyn insani de?erler konusundaki anlayy?yny da iyi çözümlemek gerekmektedir. Batynyn insani de?erlerini bizzat kendilerinin yaptyklarynda görebiliriz. A?yzlarynda sakyz yaptyklary bu söylemleri yazar Derrick Jensen bir kitabynda nasyl ifade ediyor;

yazar demiş ki:
"Ba?kalaryny sömürerek kendi iyili?imiz için hareket etti?imize kendimizi inandyrabilmemizin nedeni, kysmen benli?in ciddi bir biçimde daraltylmy? tanymlamasyny kabul etmi? olmamyzdyr."

kitabynyn ba?ka bir yerinde
yazar demiş ki:
"Geçen yyl Aralyk ayynda, elektronik e?ya satan bir dükkanyn dy?yna asylmy? bir ilan gördüm. Ylanda çevresi bilgisayarlar, stereolar ve di?er aygytlarla ku?atylmy?, zevkten çylgyna dönmü? küçük bir erkek çocu?u görülüyordu. Altyndaki yazy ?öyleydi: "Çocu?unuzun Noel'de ne istedi?ini biliyoruz." Resme baktym ve kimseyi hedef almadan, "Çocu?unuz Noel'de sizin sevginizi ister, ama bunu ona vermezseniz, bir sürü elektronik süprüntüye de razy olacaktyr." dedim"


Y?te insani de?erleri her vesile ile bizlere ö?retmeye çaly?an batyly. Hiç sevgiyi kapsamayan bir insanlyk olur mu? Bu anlamdaki insanly?yn da insani de?erleri olur mu?

Yukarydaki alyntylar ne kadar açyk de?il mi? Ynsani de?erlerin en önde gelen unsuru gelecek nesillere sevgiyi ö?retmektir, bunu onlara vermektir. Geçmi?te oldu?u gibi günümüzde de sevgiyi tanymayan bunun tarifini yapmaktan dahi aciz bir baty, bizlere ancak de?erlerimizin üstünü çizmenin yollaryny gösterecektir.
Kullanıcı kimliğini gösterErtuğrul ÖLCE tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 23 Mar 2006
Bildiriler: 304
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Büyük, her alanda bağımsız, diğer milletlerle karşılıklı çıkar ilişkileri olan, diğer milletlere saygılı bir Türkiye istiyorum.


Bizlerin de isteği bu sayın Gökmen ERDOĞAN.
Kullanıcı kimliğini gösterMetin YILMAZ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 16 Şub 2007
Bildiriler: 53
Şehir: Frankfurt/Main
Alıntıyla Cevap Gönder
Gökmen Erdog?an demiş ki:
..... Avrupalylaryn konus¸tuklary dillerin Türkçeye verdikleri zarar ortadadyr.Kusura bakmayyn, ama ben de ....... Avrupalylaryn konus¸tuklary dillerin birisini konus¸uyorum (Anadilim Almancadyr). Bugüne kadar Türkçeye hiçbir zarar vermedigimi sayyn Tahsin Melan çok iyi bilmektedir.
Kullanıcı kimliğini gösterBilge tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn katylymcy dostlar. Lütfen bize yaky?mayan sözcükleri kullanmayalym.

Sayyn Bilge Hanym, bu konudaki hassasiyetinizi anlyyorum ve arkada?ymyz adyna sizden özür diliyorum. Fakat yazylanlaryn sizin gibi ki?ileri hedef almasy söz konusu bile olamaz. Siz, bu dilin sahibi olup da kyymetini bilmeyen kendi dilda?larymyzyn pek ço?undan daha vefaly bir Türkçe seversiniz. Bunu bilim çevrelerinde bilmeyen var mydyr?

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
AB Süreci ve Türkçe
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
2. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2