Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

MORTGAGE için Öneriler
EV EDİNDİRME
33%
 33%  [ 20 ]
EV EDİNİM
28%
 28%  [ 17 ]
TUTULU SATIŞ
28%
 28%  [ 17 ]
ödemeli konutlar
10%
 10%  [ 6 ]
banka kredili ev alma
0%
 0%  [ 0 ]
Toplam Oylar : 60

Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Boşa dememişler, ağlamayana meme yok diye. İşte delili...

Alıntı:

----- Original Message -----
From: "Agul" <agul@abdullahgul.gen.tr>
To: <tahmel@hotmail.com>
Sent: Wednesday, February 14, 2007 10:25 PM
Subject: Re: Dilimizi Koruyalım


> Gönderdiğiniz e-posta için teşekkür ederim. Mümkün olan en kısa zamanda size yanıt vermeye çalışacağım.
>
> Abdullah GÜL
>


Yanıt vermeseniz de olur Sayın Gül, konuyu değerlendirmeniz yeter.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Bunca çırpınışımın boşa olduğunu görmenin üzüntüsü içerisindeyim.

Bundan böyle özel bildirilerle sizleri rahatsız etmeyeceğim.

Yaklaşık 1300 kişiye gönderilen iletilerden, özel iletileriyle beni arayan üç beş kişi dışında tek bir yorum dahi çıkmaması bu olayın üstünde durulacak önemli bir olay olmadığını gösteriyor.

Galiba ben işi abartıyorum. Alan razı satan razı. Rahatsız ettiğim için herkesten özür diliyorum.

Ama ben tek başıma da olsa sesimin çıktığınca, gücümün yettiğince bu davayı sürdüreceğim.

Konuyu kilitliyorum. Olay bitmiştir.

Saygılarımla


Tahsin MELAN

İşin içine "ben" kaygısı girdiği sürece birlikteliğin başarısı söz konusu olamaz.

Atı alanlar Üsküdar'ı geçiyor birileri hâlâ "yok şunu demeyelim, yok bunu demeyelim, bence bu böyle olmalı..." diyerek olayı sulandırıyor. Dostlar zaman tartışmayla geçiyor. İcraat, icraat. Her şeyin sırası var. 1300 kişiden sadece 45 kişi sormacaya katılıyor, diğerleri buna gerek bile görmüyorsa olay bitmiştir. Duyarlı olmak bu değildir. Eğer, fazla değil 5 -10 saniyenizi bu işe ayıramıyorsanız bu konuda söz söylemeye hakkınız yok demektir. Bari bırakın çalışanları engellemeyin. Sizin ayrıcalığınız ne ki ben sizinle özel yaşızacağım. İşte meydan dedik, gelin derdinizi buraya aktarın. Yapmayın ne olur, beni üzmeyin Allah aşkına.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Mortgage TBMM'den geçti

Kamuoyunda Mortgage (Tutsat) olarak bilinen konut finansmany sistemine ili?kin tasary, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasala?ty.


Hayyrly olsun dostlar, ne diyelim.

Artyk bu konuda söz söylemek istemiyorum. Bu alyntyyy ba?ka bir nedenle aldym.

Dikkat ettiniz mi nasyl yazylyyor? Önce sözcü?ün asly yani "MORTGAGE" yazylyyor sonra da parantez içinde hatyr için Türkçe bir açyklayycy bilgi. Oysa do?ru olany ve yaky?any tam tersi olmalyydy.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 100
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Alıntı:
Mortgage sözü, mort (L. mortuus); ölü, ölme, ölüm ve gage; tutu, rehin, teminat, kefalet; rehin byrakma, güvence verme, kefil olma; bahse girme; tehlikeye atma; meydan okuma sözlerinden olu?an bir birle?ik kelime olup "1. Tutu, rehin, ipotek, 2. Tutu belgesi, ipotek senedi, 3. Rehin byrakma, ipotek etme, 4. Zorunlulukta byrakma, 5. Tehlikeye atma." anlamlaryny içermektedir. Türk Dil Kurumu’nun sitesine girip ‘Güncel Türkçe Sözlük’te Söz’ kutucu?una mortgage yazdy?ynyzda; ‘bakynyz tutulu saty?’ ibaresi geliyor. Tutulu Saty?: Bir ta?ynmazyn ipotek edilmek suretiyle uzun vadeli krediyle satyn alynmasy.
TDK, mortgage sistemi için ‘tutulu saty?’ kar?yly?yny önermi? ve bu kar?ylyk ayny günlerde yapylan bir basyn açyklamasyyla kamuoyuna duyurulmu?tu.

Tamam, buraya kadar her ?ey normal gibi, zaten ?u anda beni ilgilendiren bu yasanyn yürürlü?e girmesinden çok –tabi ki yürürlü?e girsin-, isminin nasyl söylenece?i? O kadar çok yabancy sözcük kullanyyoruz ki, bunlara birinin daha ekleniyor olmasyndan çok rahatsyzym.

Ystanbul Ticaret Üniversitesi Y?letme Fakültesi Dekany Prof. Dr. Ahmet Özok da bir öneri de bulunmu?: ‘uzun dönemli konut edinme sistemi' daha ho? de?il mi morgyç’tan! Ne oldu?unu bile bilinmeden(!), alayly bir üslupla söylenip, dalga geçiliyor her yerde. Güzel Türkçe sözcüklerimiz varken, neden morgyç?

Dilimiz. com’un site sorumlusu Tahsin Melan’yn bu ve buna benzer konularda yapty?y çaly?malar saymakla bitmez. Mortgage Yasasy’na önerilen adlaryn içerdi?i iletiden, 14 ?ubat 2007’de Sayyn Abdullah Gül’ün verdi?i yanyt;

> 'Gönderdi?iniz e-posta için te?ekkür ederim. Mümkün olan en kysa zamanda size yanyt vermeye çaly?aca?ym. '
>
> Abdullah GÜL

Tabelalar, ambalajlar, görseller… Kysacasy ben, gözümün ve kula?ymyn ili?ti?i her kö?ede yabancy sözcüklerle çarpy?mak istemiyorum! Buna bir dur denilmeli artyk. Sözcük, da?arcy?ymyza yerle?tikten sonra kimsenin yapacak bir ?eyi kalmyyor, önemli olan ba?yndan önlem alabilmek.

Sizin ve çevrenizdeki insanlaryn daha bilinçli olmasy adyna -ayny fikirdeysek e?er- bir parça olsun bunlardan konu?mamyz, tarty?mamyz ve buna ba?ly olarak gerekli tepkileri vermemiz gerekmiyor mu?

Saygylarymla…

Beyza Kurt Top

Do?an Da?ytym Saty? ve Pazarlama A.?.
Ystanbul Bölge Mali Y?ler / Muhasebe Departmany
Tel : 212 622 23 31
Fax : 212 622 22 28


Kaynak: [url=javascript:ol("http://blog.milliyet.com.tr/Blog.aspx?BlogNo%3d26611");=]Milliyet gazetesi[/url]

Bu konuda yalnyz olmady?ymyzyn ve sesimizin bir yerlerde yankylandy?ynyn delilidir.

Bize dü?en, gönül dostlaryna ?ükran duygularymyzy iletmektir.

Te?ekkürler Beyza Hanym.
Kullanıcı kimliğini gösterTahMel tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
MORTGAGE
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 08 Eyl 2005
Bildiriler: 2333
Şehir: Almanya
Alıntıyla Cevap Gönder
Konu: Mortgage


Merhaba dostlar.

Sakın hayıflanmayın.
Türkiye'de devletin tutumunu ve bankaların müşterilere karşı tavırlarını gözönüne alacak olursam, konu edilen ticârî uygulamanın da, adı gibi bir-iki sene de suyunun çıkacağından emin olabilirsiniz.
Bu tür uygulamalar ancak edepli ticâret yapılan ülkelerde mümkündür. Bizde değil...

Halkı buradan uyarıyorum. Sakın ola; bu tür alış-verişlere girmeyiniz. İflasın sonu çabuk gelecektir. Satanda da, alanda da...

Selamlar


En son Kederli tarafından Cmt Şub24, 2007 18:37 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi.

_________________
Sev ki sevilesin!
Kullanıcı kimliğini gösterKederli tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Tutuluev
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Yngilizce bir hukuk terimi olan mortgageyn sözlük anlamy, ipotek, ta?ynmaz rehni; bir bina ya da mülkü ipotek etmek. Ypotek ve rehin sözcüklerinin Türkçe kar?yly?y da tutu.

Öte yandan, ta?ynmaz saty?larynda öteden beri uygulanan ve dilimizde ipotekli saty? diye adlandyrylan bir yöntem vardyr: bir ki?iye, bir ta?ynmaz almasy için borç para verilir, bu borca güvence olarak da o ta?ynmazyn üzerine ipotek konur; yani, ta?ynmaz rehni.

?imdi denebilir ki, “E, biz bunu biliyoruz... Bu açyklama da nesi? Biz cahil miyiz!?..”

De?il mi ki atadan kalma ipotekli saty? sözü varken elin mortgagey dilimize devlet eliyle sokulmu?tur, bu açyklamayy yapmak gerekiyor; sözüm ortayadyr.

*

Bu terime (ya da dilimizde yerle?mi? bulunan ta?ynmaz rehni/ipotekli saty? sözüne) niye Türkçe bir kar?ylyk arar olduk? Birçok ki?iye bu yöntemle ev edindirme söz konusu da ondan...

Bu laf geçen yylyn ba?larynda ortaya atyldy?ynda, Devlet Bakany Abdüllatif ?ener UDKE diyelim, demi?ti: uzun dönemli konut edin(dir)me sistemi. Bir ad de?il de uzunca bir tanymyn/tanymlamanyn biraz kysa kesilmi? kysaltylmy?y... Anla?ylan, bunun, bir kysaltma olarak büyük harflerle yazylmasy gerekiyordu.

Bir kavram için, onun ne demeye geldi?ini belirten sözcüklerin ilk harflerinden olu?an bir kar?ylyk önermek, belki belki do?urgan olmayan dillerde olabilir; ama dilimiz öyle kysyr bir dil de?il ki... Bu dü?ünceyle ben UDKEyi tutmadyydym.

Peki TDK ne demi?ti? Tutulu saty?. Bu da bir tanym/tanymlama; Sayyn Bakan’ynkinden ayrymy, kysa olu?u. Bu özelli?iyle, kysaltylmaya gerek kalmadan kullanylabilecek bir kar?ylykty bu ikili. Bir tanymyn/tanymlamanyn bir ad/bir terim olarak önerilmesi ho? de?ildi bence; tutulu saty?y da bu yüzden tutmadyydym. Bu arada, kysaltma tutkunlary için tusa sözcü?ünü önermi?tim (!). Laf olsun diye...

Bir ?ey daha vardy: Sayyn Bakan, mortgage yöntemiyle ne yapylmak istendi?ini anlatma, TDK ise, yabancy dilden bir terimi Türkçeye çevirme arayy?y sonucunda koymu?lardy bu önerilerini ortaya.

* * *

Bu kysa (!) giri?ten sonra, ‘tutulu saty? (mortgage) yöntemiyle birçok ki?iye ev edindirme olgusu' söz konusu oldu?undan ve ‘bu sözcü?e, i?te bu olgudan kalkarak özel ve dar anlamda Türkçe bir kar?ylyk aramamyz gerekti?i’ görü?üyle, mortgagea Türkçe kar?ylyk olarak tutuluev sözcü?ünü öneriyorum.

______________

Bu bildiriyi, notlaryma göre Yazy?maly?ymyz’da geçen yylyn 19 Oca?y’nda sunmu? oldu?um bildirimi güncelleyerek yazdym.

Ve bir not: Dilimize Arapçadan gelme ukde diye bir sözcük vardyr; dü?üm, yumru demek; ?imdi bu sözcü?ü bilen/kullanan pek yok, eskilerde daha çok mecaz anlamy dolayysyyla kullanylyrdy: içe dert olan ?ey. Hani, kyz sevdi?ine kaçmy?tyr da gelinlik giyememi?tir... Yyllar sonra bir gün kom?usuna gözleri bu?ulanarak içini döker: “Oysa ellerimle dikmi?tim, telli duvakly gelin olamadym; kyrkyna dayanmy? üç çocuklu kadynym, hâlâ içimde ukdedir...” UDKE – ukde... Hani mortgage her babayi?idin harcy de?il ya, bir harf yeri de?i?mesiyle UDKEnin ukdeye dönü?mesi i?ten bile de?il... Onun için, gelin, diyorum, biz buna gözüne basa basa tutuluev diyelim de, yurtta?, ne menem bir i?e soyundu?unu, kimlerle yata?a girdi?ini ba?tan bilsin. Bu küremsi dünyada “evim” deyip sevinece?i ?eyin ba?yna yykylmasy beklenmedik ?ey de?il... Allah muhafaza, sevinçler bir anda koca bir yumruya dönü?ür de gelir insanyn bo?azyny dü?ümleyiverir. Ah, az kaldy unutuyordum, bir küçük ayrynty daha: mortgage, mort ve gage sözcüklerinden olu?uyor ya, siz ?u i?e bakyn, bunlaryn ilki Yngilizcede, av hayvanynyn öldürüldü?ünü bildirmek üzere boru çalynmasy anlamyna da geliyor ve gage de, yine bu dilde, hem rehin demek hem de düelloya davet anlamynda yere atylan eldiven!... Ve biliyorsunuz, düellonun sonunda mortoyu çekmek neredeyse Allah’yn emri... Evet, mortgage bu, ?aka de?il!


En son İnal Karagözoğlu tarafından Pzr Şub25, 2007 00:21 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 100
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Kederli demiş ki:
MORTGAGE HİKAYESİ!

Bendeniz de ufak bir konut aldım.
İllaki olmalı mordgeyç dediler.
Üç sene geçmedi sokakta kaldım.
Pişman oldum amma; çok geç dediler.

Kalktılar adını aldılar elden.
Faiz ucuz diyen, okur hoş telden.
Keşke gitseydi ev, rüzgardan selden.
Çırpınma nafile; gel geç dediler.

Yandım dostlar yandım ben kaderime.
Sövüp saydım gerçi pis hünerime.
Çâreler aradım, sordum derdime.
Bilemeyiz dostum; sen seç dediler.

Kederli uyardı, ben inanmadım.
Gitti paracıklar nasıl da kandım.
Bir de bilenlerin yanına vardım.
Üstüne bir bardak su iç dediler.

Kederli©Almanya, 24.02.2007

Diplik:
Dostlar, bu şiiri lâtife veya eğlence olsun diye yazmadım. Bil bildiğim var. Bekleyin, hep beraber göreceğiz.

_________________
"Az" her zaman "öz"dür. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahMel tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Evet, Hayyrly Olsun!...
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 19 Şub 2005
Bildiriler: 289
Şehir: Yarımca-Körfez/Kocaeli
Alıntıyla Cevap Gönder
Yazy?maly?ymyz’yn kayytlaryna geçsin diye yazyyorum, halk arasynda morgyç/morgiç (mortgage [môr’gîc]) yasasy/kanunu diye bilinen konut edin(dir)me amaçly yasanyn tam ady, Konut Finansmany Sistemine Yli?kin Çe?itli Kanunlarda De?i?iklik Yapylmasy Hakkynda Kanun. 21 ?ubat 2007 tarihinde TBMM’de kabul edilen Yasa’nyn numarasy da 5582 ( www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5582.html ).

Bu arada TDK, 15 ?ubat 2007 günlü Mortage De?il “Tutsat” ba?lykly basyn açyklamasynda, mortgage için tutsat sözcü?ünü önerdi?ini duyurdu; böylece, Kurum’un daha önce önermi? oldu?u tutulu saty? sözü ya?ayamady, geçmi?te kaldy ( www.tdk.org.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF9BC6E92455B7C99B ).

5582’yi inceledim: mortgage ya da morgyç/morgiç diye bir söz yok içerisinde. Ama ?u i?e bakyn, toplumun her kesiminde bu laftan geçilmiyor. Niye? Bu sorunun yanyty, örne?in, ?u ve benzeri demeçlerde, açyklamalarda ve onlara dayanan haberlerde yatyyor ( http://www.sabah.com.tr/ozel/mortgage475/dosya_475.html ):

«Bakan ?ener, mortgage kredisinin ancak hesabyny iyi yapan insanlar tarafyndan kullanylabilece?ini belirterek, “Düzenli bir gelir olmazsa olmaz” dedi. Devlet Bakany ve Ba?bakan Yardymcysy Abdüllatif ?ener, mortgage'yn insanlara bedava ev da?ytma sistemi olmady?yny, bir kredilendirme sistemi oldu?unu söyledi. ?ener, tutsat ile ellerinde az miktar para olan ve belli miktar taksit ödeyebilecek durumda olanlaryn ev sahibi olabileceklerini kaydetti. ?ener, “Düzenli ödeme yapma imkany olmayan mortgage kredisinden yararlanamayacak” dedi. ?ener sistemin gerekçesini ve getirilerini ?öyle syralady: “Ne avantajy var? Yok gibi görünüyor. Bankaya gidecek, kredi alacak, herhangi bir konut kredisi gibi kredisini alacak. Örne?in, ?u an konut kredisi alanlar faizin yüzde 5’i kadar Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ödemeyecekler. Mortgage çykmasa bankalar konut kredilerine synyr getirmek zorunda kalacaklardy. Bankalar konut kredisi vermeye devam edecekler. Uzun vadede sistem tamamyyla oturmu?, yerle?mi? olacak. Gelecek ku?aklar için de güçlü kredilendirme mekanizmasy olu?acak.”»
*
?imdi, konuya ili?kin görü?lerimi iki madde hâlinde özetlemek istiyorum:
- Bir yasa önerisi ya da tasla?y hazyrlanyrken, sözcük seçimine daha i?in ba?ynda özen gösterilmeli; ola ki, yeni yeni kavramlar, yeni yeni terimler, yeni yeni adlar gerektiren bir çaly?madyr yapylan i?.
- Özellikle devlet yetkilileri ile basyn-yayyncylar, yürütülen yasa çaly?malaryna ili?kin açyklamalarynda/görü?lerinde/haberlerinde yasada yer almayacak olan sözcükleri kullanmaktan kaçynmalydyr.
*
TDK’nin yeni önerisine gelince: tutsat için görü?üm, tutulu saty? için dediklerime bir ekleme yaparak ?öyle: Bu, bir yabancy sözcü?e Türkçe kar?ylyk bulma arayy?y sonucunda ortaya konmu? bir öneri. Örne?in, çekyat sözcü?üyle ayny yapyda ama edinilecek olan/edinilen evin ady de?il; bir yöntemin ady, tanymlamasy ancak... Oysa, bulunacak sözcük, 5582’yle ba?lantyly olmaly. Evet, tutsat yöntemiyle ev alabilirim ama, ba?ka ba?ka ta?ynmazlar da alabilirim ya da bir kamyon vb...
* * *
Ne diyelim? Evet, hayyrly olsun!...

_________________
İnal Karagözoğlu
Kullanıcı kimliğini gösterİnal Karagözoğlu tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 17 Arl 2006
Bildiriler: 244
Şehir: Mersin
Alıntıyla Cevap Gönder
Bazen anlam kayması ya da genişlemesi olabiliyor. Bu sefer sözcük doğar doğmaz kaymaya/genişlemeye uğradı diyelim :P
Kullanıcı kimliğini gösterOktayD tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret etMSNM
sanal mahkeme
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2007
Bildiriler: 87
Alıntıyla Cevap Gönder
MORTGAGE DAVASI
Sanyk: Mortgage
Davacy: Tutsat
Tanyklar: Türk milleti
Jüri: Bilimciler, dilbilimciler.

Mahkeme ba?lady. Hakim davacyyy ve davalyyy dinledi.
TUTSAT: Sayyn hakim, bu Mortgage’yi veya Mortgage’y biz ça?yrmadyk. Hükümetin bir yasala?tyrmasyyla davet edildi fakat dile yerle?ip kaldy. Üstelik benim adymy kullanarak bütün iktisadi i?lemlere giriyor.
MORTGAGE: Sayyn hakim beni onlar ça?yrdy ve dillerine yerle?tirdi.
TANIKLAR: Sayyn hakim bizim dilimiz dönmüyor, morgyç my mortgyç my neyin nesiyse biz bunu istemiyoruz.
Hakim jürinin karar için çekilmesini istedi, ara verildi. Jüri odasyna çekildi ve tarty?ty:
DYLBYLYMCY: Davacy tutsatyn ifadesinde görüldü?ü gibi Türkçe, bir ek dilidir, asla eklenti olamaz. Mortgage yazyp morgyç okuyacaksyn, üstelik ‘yi eki mi ‘y eki mi gelecek belli olmayacak, bizim eklerimiz eklenti gibi kalacak, bu kabul edilemez.
TOPLUMBYLYMCY: Bir de, bu yabancy kelimeler tek ba?yna gelir gibi yapyyor arkasyndan ba?kalaryny da te?vik ediyor.
YAZAR: Bu açykça çift gerçekli bir toplumun, Batyla?ma ikiyüzlülü?üdür!
Jüri, oybirli?iyle Mortgage’yi suçlu buldu.
Mahkeme tekrar toplandy. Hakim jüriye döndü:
-Jüri bir karara vardy my?
-Evet sayyn hakim, sanyk Mortgage suçludur.
Hakim sany?a kararyny bildirdi:
-Mahkeme sanyk Mortgage’y anayasamyz ve YYSK’deki gerekli maddeler uyarynca, toplum huzurunu bozmak ve yerle?ik ikamet izni almadan dile yerle?mi? olmak ve tutsatyn haklaryny çi?nemek ve ayryca Türk dilinin ek’lerini izinsiz kullanmaktan suçlu bularak synyrdy?y edilmesine ve bütün haklarynyn tutsata devredilmesine karar vermi?tir.
Tak taaaaak. Mahkeme bitmi?tir.
Kullanıcı kimliğini göster14. savaşçı tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 09 May 2006
Bildiriler: 114
Alıntıyla Cevap Gönder
Birincisi:
Geçenlerde ya?lyca bir yakynymla konu?urken:
-?u mortgage (morgyç de?il..yazyldy?y gibi, "mortgage" diye okuyun) nasyl bir ?ey olacak?..diye sordu..
Y?te bu dedim;
-Sen çok ya?a
Adyny yaky?any koydun bu soysuzun.
MOR-GAGA
..
Ykincisi:
Morgyç...morgiç...morgaç...derken bunun sonu...ya "MOR-KIÇ"....ya "MOR-ARKA", bilemediniz.."MORGYL" ya da "MORGÜL" e varacak..Daha iyi
Artyk Morgyç-zede demezler ilerde..."Morgiller" deriz.
...
Üçüncüsü
Borç ile alynan ev/konut oldu?una göre

Borçharç
Borçbark
Borçev
Borçkonut
Borçyuva
Borclama...(Borçlandyrma)
Borçla?ma

Borçalty (borç-alty ev...evi/konutu borç-altynda almak)
Borçaty (borç-çaty dizgesi (sistemi)...borç-çaty konutu/evi...borç-atmak (borç-aty) )

Sözleri önerilmediyse burada bulunsun.
?en kalyn

Dipçe:
TUT-tup SAT-mak balykçylyk terimi olmaya yaky?yyor gibime geldi birden !

_________________
Dilimiz.com önerilerden sorumlu de?ildir.
Kullanıcı kimliğini göstersanalbaba tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 07 Ağu 2006
Bildiriler: 22
Şehir: Antalya
Alıntıyla Cevap Gönder
Sayyn Sanalbaba. Yukaryda örneklemi? oldu?unuz -morgaga- söyleni?ini ben de bir toplantymyzda bo?söz olarak ortaya atmy?tym. Arkada?lar ciddi ciddi beni bir silkelediler. Söyledi?ime pi?man ettiler.

Tutulu saty?- tutsat- artyk tutundu. Trt sunuculary tutsat diye dillendirdiler. Ancak sizin önerileriniz içerisinde - borca bark- olanyny çok yerinde buldum. Bu saatten sonra bir i?e yarar my? Bilmiyorum ama tutsat tan önce önerilseydi, çok yararly olacakty sanyrym.

esen kalyn

_________________
Çocuklaryn dili kirlenmesin.
Kullanıcı kimliğini gösterkobali tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Te?ekkürler Türkiye Y? Bankasy

Tutar my tutmaz my derken pek çok söz söylendi, yaky?tyrmalar yapyldy. Hiç umulmadyk yerden i?in özü yansydy.

Bu sözcük en çok kimleri ilgilendiriyordu: Tabii ki mü?terilerine kar?y sorumluluk duygusu ile en iyi ?ekilde yönelmeyi amaçlayan bankalary. Dolayysyyla i?inin ehli banka çaly?anlary, dilbilimci olmadyklary halde mortgage gibi hilkat garibesi, anla?ylmasy ve söylenmesi sorunlu sözcü?ün yerine mü?terilerine daha sycak ve anla?ylyr bir dille yönelmesini bildiler ve en güzel kar?yly?y bulup yansyttylar.

Yeni Nesil Ev Kredisi

Çok da güzel ve anlamly. Y? Bankasy'ny candan kutkuyorum. TDK'nyn bilimselli?ine kar?yn i?te i?in özünü bilmenin, halka hitap etmenin ba?arysy.

Burdan ?u gerçe?i görmenin, kabullanmenin ne kadar yerinde olaca?y bir kez daha kendini gösteriyor. Sözcük türetmelerinde dilbilimcilerin yany syra sözcükle ilgili meslek sahipleri, ilgililer söz sahibi olmaly. Kullanym yeri ve kavram içeri?i acysyndan en do?ru ve güzel yöntem budur.

Buradan çykarylmasy gereken bazy dersler :

* Kar?ylyk ararken kavramyn tek veya 2 ... sözcükten olu?masy kar?ylyk olarak önerilecek sözcük sayysyny etkilememeli.

* Yabancy sözcü?ün tam olarak dilimizdeki sözlük kar?yly?y dikkate alynarak zorlamalara gidilmemeli.


Bu konuya, site giri? makalemde de?inmi? i?in özünün böyle olmasy gerekti?ini vurgulamy?tym. Umarym bu tür uygulamalar daha ciddi olarak sürdürülür. Sen, ben de?il, biz olmak zorundayyz. Çünkü bu dil ne senin, ne benim, hepimizin. Sorumluluk da hepimizin.

Saygylarymla

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Ekm 2006
Bildiriler: 3
Alıntıyla Cevap Gönder
Bunun Türkçesini başka bir banka bulmuştu tek cümlelik ama akıllarda bu kaldı malesef.
Kullanıcı kimliğini gösterOgun ozer tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
MORTGAGE için Öneriler
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
4. sayfa (Toplam 4 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2