Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder

DEFAULT TANIMLAMAK için TÜRKÇE karşılık önerisi
Öndeğer(li) tanımlamak
3%
 3%  [ 2 ]
İlkdeğerli (ilksel) tanımlamak
3%
 3%  [ 2 ]
Öntanımlamak
3%
 3%  [ 2 ]
varsayılan
44%
 44%  [ 25 ]
Öntanımlı tanımlamak
44%
 44%  [ 25 ]
Toplam Oylar : 56

DEFAULT TANIMLAMAK fiili için TÜRKÇE kar?ylyk önerisi
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba;
DEFAULT kelimesinin "X de?i?kenini default 5 tanymladym" cümlesindeki "DEFAULT TANIMLAMAK" ?eklindeki kullanymy yerine a?a?ydaki önerilerden birinin kullanylabilece?ini dü?ünüyorum. Benim tercihim ilkde?erli tanymlamak ya da ilksel tanymlamak çünkü default tanymlamak yerine en kolay geçebilecek, en kolay yerle?ebilecek öneri. Aslynda öntanymlamak filinin kendisinin kullanylmasyny tercih ederdim ama gerçekçi bir öneri oldu?undan emin de?ilim. Bunu ancak kullanmayy denedi?imizde anlayaca?yz. Öneriler de?erlendirmenize sunulur. Yeni fikirlere de tabii ki açy?yz.

"X de?i?kenini default 5 tanymladym." yerine

"X de?i?kenini önde?erli 5 tanymladym" => ÖNDE?ER(LY) TANIMLAMAK
"X de?i?kenini ilkde?erli (ilksel) 5 tanymladym"=>YLKDE?ERLY (YLKSEL) TANIMLAMAK
"X de?i?kenini 5 olarak öntanymladym" => ÖNTANIMLAMAK
"X de?i?kenini öntanymly 5 tanymladym" => ÖNTANIMLI TANIMLAMAK

Default kelimesinin ne anlama geldi?ine dair ve bu kelimenin DEFAULT VALUE / DEFAULT DE?ER / DEFAULT OLARAK ?eklindeki kullanymlary için naçizane fikirlerimi ve önerilerimi http://www.dilimiz.com/forum/viewtopic.php?t=88
adresinden ö?renebilir, bu kullanymlar için önerilmi? Türkçe kar?ylyklar için de oy kullanabilirsiniz. Bu sayfadaki önerim sadece DEFAULT TANIMLAMAK fiili içindir.

Saygylarymla,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
"varsayylan atamak" veya "geçerli saymak" olabilir mi?

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Valla
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Ben de default kelimesinin Türkçesi olarak "varsayylan" kelimesini biliyordum. Ozan Beye katylyyorum.

"X de?i?kenini default 5 tanymladym." yerine
"X de?i?kenini varsayylan 5 tanymladym." olabilir mi?

Saygylar.
DEFAULT TANIMLAMAK fiili
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,
Benim çevremdeki bilgisayarcılar da ben de varsayılan kelimesini default yerine kullanamamaktayız. Var saymak fiili sanki öyle değilmiş de öyleymiş anlamı taşıyor ki default tanımlama yaptığınızda olmayan birseyi var saymıyorsunuz, o tanım zaten var çünkü o tanımı siz yapıyorsunuz. TDK sitesinde de var saymak için "(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farz etmek" denmiş. Aynı zamanda "Bir şeyin var olduğunu kabul etmek" de denmiş ama her iki anlamda da var sayan kişinin yaptığı bir eylem yok. Oysa default tanımlama yaptığınızda o tanımı siz yapıyorsunuz. Bu sebeple diğer önerileri yapmıştım. Varsayılan tanımlamak benim kafamda default tanımlamak eylemini çağrıştırmıyor, ancak ezberleyerek varsayılan tanımlamak dendiğinde default tanımlamaktan bahsedildiği öğrenilebilir diye düşünüyorum ki bu da yerleşmesi için çok çaba harcamak demek. Öneriler ile ilgili kendi çevremde yaptığım çok kısıtlı araştırmalar çağrışım yaratabildikleri yönünde ama emin değilim, ben farkında olmadan yönlendirmiş de olabilirim. Bilgisayarcı olan arkadaşların yorumlarını merakla bekliyorum.

Saygılarımla,
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Evet
gençyazylym
Misafir

Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba.
Evet dediğiniz gibi "default tanımlamak" kelimesini varsayılan kelimesi karşılamıyor. Ama ben senelerdir bilgisayar işinde çalışıyorum ve default kelimesinin geçtiği her yerde varsayılan kelimesini getiriyorum. Ama dediğiniz gibi her yere uymuyor. Yalnız alışmışım, belki de ezberlemişim hiç kulağıma yabancı gelmiyor. Bir yerde default görünce dilim hemen oraya varsayılan kelimesini getiriyor.

İşte böyle... Very Happy

"Düşünüyorum, düşünüyorum ama daha uygun bir şey bulamıyorum..." Rolling Eyes
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
sadece "geçerli olan" yeterli olur gibime geliyor.. çünki insanların kullanım kolaylığıda önemli (bence). Mesela bir arkadaşınıza herhangi bir program kullanmasını falan gösteriyorsunuz. Genelde şöyle cümle kuruluyor. (veya ben böyle kuruyorum) :

Sonraki adımda gelen ayarları default kullan.

Sonraki adımda gelen ayarları geçerli olanı kullan.

Tabii bu sadece bir örnek..
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Anlatımda aynı görevi üstlenen sözcüklerden en ekonomik ve söylenimi kolay olan her zaman için tercih edilmiştir. Burada da aynı kavramı yansıtan iki sözcükten (geçerli olan / varsayılan) varsayılanın şansı daha fazladır. Bu nedenle ben de VARSAYILAN diyorum.

Saygılarımla

Sayın eseven, güzel önerileriniz ve gayretlerinizden dolayı sizleri gerçekten kutluyorum. Ama bir şeyi unutmamamız gerekiyor. Yeni sözcüklerin türetilmesinde (Buna bazen uydurma da diyebiliriz.) bire bir karşılık aramanın her zaman için geçerli olan bir mantık olmayacağını unutmamak gerekir. Bunun en güzel örneğini TUTUÇUR diyerek yine siz uydurdunuz. Zaman içinde sözcükler kullanım süresince anlam zenginliği sağlayacak ve cümlenin akışına göre yeni kavramlar yansıtabileceklerdir.

Sizin gibi üretken bir arkadaşın bunu untmamasını ve çerçeveyi daha geniş tutmasını arzularım. Çünkü sizden çok beklentilerimiz olcak. Çalışmalarınızda kendinizi sınırlamayınız.

Saygılarımla


En son Tahsin MELAN tarafından Cmt Oca01, 2005 17:27 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi.

_________________
BİRİMİZ HEPİMİZ, HEPİMİZ DİLİMİZ İÇİN. tm
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 46
Alıntıyla Cevap Gönder
bende varsayılana oy verdim.. ankette en uygun varsayılan görünüyordu..
Kullanıcı kimliğini gösterirfaN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 15 Ekm 2004
Bildiriler: 331
Şehir: Bursa
Alıntıyla Cevap Gönder
Tahsin Bey çok do?ru söylemi?. Yabancy bir sözcü?e kar?ylyk ararken "birebir çeviri yapylacak" diye bir ko?ul konmamalydyr. Böyle bir kysytlama içine girersek, bir yerlerde mutlaka tykanyp kalyryz. Önemli olan, yeni sözcüklerin insanlara bir ?eyler ça?ry?tyrmasydyr. Ayryca, sözcükler kullanyla kullanyla yan anlamlar kazanyr. Bu da dili zenginle?tirir.

Bilgisayary yeni yeni ö?renen birisine "default" deseniz hiçbir ?ey anlayamayacaktyr. Bunun yerine, "varsayylan, geçerli olan" dedi?imizde, bu sözcükler kar?ymyzdaki ki?iye az çok ça?ry?ym yaptyracaktyr. Esra arkada?ymyzyn önerdi?i sözcükleri de kullanabiliriz. Sonuçta, toplum, be?endi?i sözcü?ü benimsemektedir.

Yeni sözcüklerin, anlamy kar?ylamaya uygun olup olmady?ynyn ölçütü, zihinlerde bir imge olu?turup olu?turmamasydyr. Örne?in, "computer"in, kullanyldy?y dildeki anlamy, daha do?rusu türetili? manty?y nedir, bilmiyorum. Ama, "bilgisayar" dendi?inde zihnimde uyanan imgeyi çok iyi biliyorum. Artyk "computer"in esas anlamy beni ilgilendirmez.

Üstelik, bilgisayary yalnyzca bilgi almak amacyyla kullanmyyoruz. "E?lence, oyun..." gibi amaçlar için de kullanabiliyoruz. Buna bakarak "Bilgisayar sözcü?ü, anlatmak istedi?imizi tam kar?ylamyyor." diyebilir miyiz?

Kullandy?ymyz sözcükler, anlatmak istedi?imizle ilgili olarak kar?ymyzdaki insanlaryn zihninde ça?ry?ym yaptyryyorsa yeterlidir.

_________________
Türkçem, benim ses bayrağım.
Kullanıcı kimliğini gösterOzan Aydin tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba;
Aslında hepimiz aynı fikirdeyiz ama yazılarımız sanki farklı fikirdeymişiz gibi bir hava yarattı. Bu sebeple cevap yazma ihtiyacı hissettim.

Kesinlikle "yabancı kelimelere karşılık bulurken birebir çeviri yapılma zorunluluğu yoktur." fikrinize katılıyorum. Böyle bir kural diğer yabancı dilin sınırları dahilinde kalmamıza ve Türkçenin nimetlerinden faydalanamamamıza sebep olur. Bu konuda bir fikir ayrılığı söz konusu değil.

Default kelimesi ile ilgili çabalarımı da yerleşmiş bir kelimeye farklı bir karşılık önererek ikilik yaratmak olarak algılanmayın lütfen , kesinlikle amacım bu değil. Eğer varsayılan kelimesi yerleşti ve insanların zihninde doğru bir anlamla birşey oluşturuyorsa ya da doğru bir çağrışım yapıyorsa benim için de sorun yok demektir ama gözlemlerim bu yönde değil, varsayılan kelimesini kullanma ve yerleştirme çabalarım hep boşa çıkıyor, çünkü çağrıştırdığı anlam asıl bahsettiği ile ilgili değil diye düşünüyorum. Bu arada default kelimesinin İngilizcedeki anlamının şu anda Türkçede üzerine yüklenen anlam ile uzaktan yakından ilgisi yok yani benim önerilerim birebir çeviri değil, sadece bu kelime gerçek hayatta ne amaçla kullanılıyor ise o amacı yansıtan bir karşılık bulma çabaları. Default kelimesinden mümkün olduğunca çabuk ve kolay bir şekilde kurtulmak için yeni çıkış yolları aramak da denebilir.

Asıl konudan uzaklaştığımızı , bu durumun yanlış anlamalara sebep olacağını, yazılarımızın aynı amaç için düşünen, çalışan insanlar arasında bile ikilik , ayrılık var dedirtecek bir yöne doğru gittiğini görerek , bu açıklamaları yapma ihtiyacı hissettim. Sonuçta ortada bir ikilik yok. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulunurken Türkçe köklerden de gidebiliriz , sözcüklerin doğadaki yansımalarını da düşünebiliriz, çağrışım yapacak sözcükler üzerinden de gidebiliriz ya da eğer anlamı karşılıyor ise birebir çeviri de yapabiliriz. Sonuçta kendimizi herhangi bir yöntem içinde sınırlamadan en uygun karşılığı bulmaya çalışmalıyız ki samimi olarak bu meseleye kafa yoranların yaptıklarının da bu olduğundan şüphem yok aslında. Ama sonuçta en güzel karşılık yerleşen ve halk tarafından benimsenen karşılıktır. Default kelimesi için de zamanla bulunan karşılıklardan birinin yerleşmesini ve default kelimesini sadece yabancı kaynaklarda okumayı diliyorum.

Saygılarımla;
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Site Sorumlusu

Kayıt: 29 Ekm 2004
Bildiriler: 1514
Şehir: Frankfurt
Alıntıyla Cevap Gönder
Esra Hanım,

Öncelikle böyle bir yanlış anlaşılmadan dolayı asıl biz sizden özür dileriz. Sizin bu şekilde düşüneceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Sizi yeterince tanıdığımızı, -en azından bu konular çerçevesinde- sanıyor ve bu doğrultuda küçük açıklamalar yapmayı gerekli görüyordum. Ama kesinlikle ikilik çıkarmak gibi bir düşünce söz konusu değildir, olamaz.

Ayrıca Esra Hanımın şahsında bir şeyi daha vurgulamak istiyorum: Buradaki yazılar her ne kadar isimlere hitaben de olsa tüm okuyuculara yönelik açıklamalardır. Hani derler ya "Gelinim sana söylüyorum, kızım sen anla" misali.

Bu ortam, Türk dili gönül dostlarının oluşturduğu bilimsel içerikli bir aile ortamı gibidir. Aile içinde de çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Tartışmaların bu güzel birlikteliğe gölge düşürecek ikilikler çıkarmasına izin verilmeyeceği gibi zaten olası değildir.

Sevgili Esra Hanım eğer bir yanlış anlaşılma varsa tekrar özürlerimi bildiriyorum.

Saygılarımla.
Kullanıcı kimliğini gösterTahsin MELAN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 21 Arl 2004
Bildiriler: 101
Şehir: Ystanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba;
Özüre hiç gerek yok Tahsin Bey, aslında ben herhangi bir alınganlıktan ziyade ortamımıza yeni girenlerin yazılanları yanlış yorumlayıp ortamda bir ikilik olduğunu düşünmeleri ihtimalinden ve bu yalnış anlama ile çabalarımızın gerçekçiliğinden şüpheye düşüp konudan uzaklaşmalarından korkarak açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi. Yoksa herhangi bir alınganlık söz konusu değil. Ayrıca sizin açıklamalarınız ile de ikilik olmadığı ortaya çıkmış oldu. Siz lütfen gerekli gördüğünüzde açıklama yapmaktan geri durmayın, tecrübelerinizden faydalanmak isteriz. Açıklamalar kesinlikle çok faydalı oluyor.

Saygılarımla;
Esra
Kullanıcı kimliğini gösterE.S. tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
Default
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 64
Şehir: istanbul
Alıntıyla Cevap Gönder
Default kelimesinin karşılığı olarak bence sadece öntanım kelimesi getirilebilir. İnternette yapılan internet sitesi sayfalarında ağ ortamında ilk açılan sayfa olarak tanımlanan default.htm, site adresi girildiğinde ilk açılan sayfa oluyor, Bence "öntanım" uygun bir kelime.
Kullanıcı kimliğini gösterAdem Taş tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderE-mek gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Site Sorumlusu

Kayıt: 03 Ekm 2004
Bildiriler: 28
Şehir: Tokat/Erbaa
Alıntıyla Cevap Gönder
Merhaba,

Ben programlama ile ilgileniyorum ve Default kelimesini çok kullanıyorum. İngilizcesi iyi olan biriside değilim ama yazdığım programlardana yada aldığım derslerden dolayı varsayılan diye yorumluyorum bu kelimeyi.
Kendi alanımdan örnek :
Programın defaut olarak getirdiği ayar arkaplan rengini mavi yapıyor.

Bu gibi cümlelerle geçiyor derslerimiz Very Happy . Tabi bu cümle en Türkçe olanı.

Cümlede yerine gelebilecek en uygun kelime varsayılan olarak düşündüm.

Kolaygelsin
Kullanıcı kimliğini gösterHasan AYDIN tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönderKullanıcının web sitesini ziyaret et
Default yerine "ÖNAYAR" yada "ÖNSEÇİM
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 10 Oca 2005
Bildiriler: 23
Şehir: izmir
Alıntıyla Cevap Gönder
Merabalar hepinize. Bizde de bilgisayar programlama dersinde bu ifade sıkça geçiyor.Derslerde gördüğüm kadarıyla default değerler öncenden belirlenmiş/yapılmış ayarlar oluyor ve bizler isteğimize göre bu ayarları değiştirebiliyoruz.Buna dayanarak şunu söylemek isterim, belki dikkatinizi çekmiştir, yukarıda "...yapılmış ayarlar" ile ifade edebildim defaultu. Bu nedenle default yerine "ÖNAYAR" YADA "ÖNSEÇİM" sözcüklerinin kullanılabileceğini düşündüm.Gerçi "ÖnSeçim" bizlere ilk başta seçimleri çağrıştırabilir, ancak dilde pek çok eşsesli sözcük olduğu için böyle bir türetmeyi yapabileceğimi ve bunun sorun olmayacağını düşündüm.Bütün Türk Dili sevdalılarına ve gönül dostlarına çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Saygılarımla
Kullanıcı kimliğini gösterBarışDEÜ tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
DEFAULT TANIMLAMAK fiili için TÜRKÇE karşılık önerisi
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2