Ana Sayfa
DİLİMİZİ KORUYALIM, ONA SAHİP ÇIKALIM
TÜRK DİLİ SEVDALILARININ BULUŞMA YERİ
Cevap Gönder
TEKERLEMELER
Türk Dili Sevdalısı

Kayıt: 04 Ekm 2004
Bildiriler: 109
Şehir: Ankara
Alıntıyla Cevap Gönder
Çocuklu?umuzun anylarla yüklü tekerlemeleri...

TEKYR
Bir iki tombul tekir
Camdan bakar
Ba?yna takar
Hop hop, altyn top

MISTIK
Mustafa, Mystyk,
Arabaya kystyk,
Üç mum yaktyk,
Seyrine baktyk.

LEYLEK
Leylek leylek havada,
Yumurtasy tavada,
Gel bizim hayata,
Hayat kapysy kitli,
Leyle?in ba?y bitli.

KUZU
Kuzu kuzu me
Bin tepeme
Haydi gidelim
Ay?e teyzeme.

YA?MUR
Ya? ya? ya?mur,
Teknede hamur,
Bahçede çamur,
Ver Allah'ym ver,
Sicim gibi ya?mur.

KARGA
Karga karga "gak" dedi,
"Çyk ?u dala bak" dedi,
Karga seni tutarym,
Kanadyny yolarym.

PORTAKAL
Portakaly soydum,
Ba?ucuma koydum.
Ben bir yalan uydurdum,
Duma duma dum.
Duma duma dum.
Ö?retmeni kandyrdym,
Kandyrdym.

OYUN
Oooo.....
Y?ne batty,
Canymy yakty,
Tombul ku? Arabaya ko?.
Arabanyn tekeri,
Ystanbul'un ?ekeri.
Hop Hop altyn top,
Bundan ba?ka oyun yok.

HANIM KIZI
Çan çan çikolata,
Hani bize limonata?
Limonata bitti,
Hanym kyzy gitti.
Nereye gitti?
Ystanbul'a gitti.
Ystanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terli?i pabucu ne yapacak?
Dü?ünlerde,
?yngyr myngyr oynayacak.

KEÇYLER
Ay?e Hanymyn keçileri,
Hop hop hopluyor,
Arpa, saman istiyor,
Arpa, saman yok,
Kilimcide çok.
Kilimci kilim dokur,
Yçinde bülbül okur.
Yki karde?im olsa,
Biri ay, biri yyldyz,
Biri o?lan, biri kyz,
Hop çikolata çikolata,
Ak?am yedim salata,
Seni gidi kerata.

SINIFLAR
Mini mini birler,
Çaly?kandyr ikiler,
Mavi gözlü üçler,
Dayak yiyen dörtler,
Misafirdir be?ler,
Altylar, altynymy çaldylar,
Yediler, yeme?imi yediler,
Sekizler, semizdirler,
Dokuzlar, doktor oldu,
Onlar bizi okuttu.

EBE
Ebe ebe gel bize
Uzaktan vur elimize
E?er vuramazsan
Ebesin ebe
Bir, iki, üç, dört, be?, alty, yedi,
Bunu sana kim dedi?
Diyen dedi on yedi
Ya?ly böre?i kim yedi?

TAVUK
Pazara gidelim,
Bir tavuk alalym,
Pazara gidip,
Bir tavuk alyp ne yapalym?
Gyt gydak diyelim.
Happur huppur,
Happur, huppur yiyelim.

TOP
Bir iki üç
Söylemesi güç
Sana verdim bir elma
Adyny koydum Fatma
Hop hop hop
Bir büyük altyn top

DEDE
Alty kere alty otuz alty
Dedemin sakaly yolda kaldy
Sakalyny aldy dereye atty
Dedem sakalsyz kaldy

EV
Evli evine
Köylü köyüne
Evi olmayan
Syçan deli?ine

Y?NE
Ooooo
Y?ne iplik
Derme diplik
Çelik çubuk
Sen çyk.

NACAK
Nacak sapyna
Yki kes
Bir sana
Biri de bana

HEDYYE
Kyzyn ady Hediye
Ekmek vermez kediye
Kedi gider Kadyya
Kadynyn kapysy kitli
Hediyenin ba?y bitli

EL EL EPENEK
El el epenek
Elden dü?en kepenek
Kepene?in yarysy
Kelo?lan'yn karysy

KARNIM AÇ
Karnym aç
Karnyna kapak aç
De?irmene kaç
De?irmenin kapysy kitli
Heyba?y bitli

DE?YRMEN
De?irmene girdi köpek
De?irmenci vurdu kötek
Geldi yedi köpek
Hem kötek
Hem yedi köpek

ALY DAYI
Ali dayynyn keçileri
Kyyyr kyyyr ki?niyor
Arpa saman istiyor
Arpa saman yok
Kilimcide çok
Kilimci kilim dokur

ÇAR?IÇar?yya gittim
Eve geldim hanym yok
Bebek a?lar be?ik yok
Çorba ta?ar ka?yk yok
Ali baba öldü tabut yok

HAKKI
Hakky hakkynyn hakkyny yemi?.
Hakky Hakky'dan hakkyny istemi?.
Hakky Hakkyya hakkyny vermeyince
Hakky da Hakky'nyn hakkyndan gelmi?.

HASAN
Hasan Hasan
Helvaya basan
Kapyyy kyran
Kyzy kaçyran

KÜÇÜK DOSTUM
Küçük dostum gelsene
Ellerini versene
Ellerimizle ?ap ?ap
Ayaklarymyzla rap rap
Bir ?öyle, bir böyle
Dans edelim seninle.

ELLERYM PARMAKLARIM
Sa? elimde be? parmak,
Sol elimde be? parmak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.
Sen de istersen saymak
Say bak, say bak, say bak.
Hepsi eder on parmak.

ALY
Ali baksa dum dum
Sakalyna kondum
Be? para buldum
Cebime koydum

KUZU
Kuzu kuzu mee
Bin tepeme
Haydi gidelim
Hacy dedeme
Hacy dedem hasta
Mendili bohça
Kendisi hoca

KOM?U, KOM?U
-Kom?u, kom?u !
-Hu, hu!
-O?lun geldi mi?
-Geldi
-Ne getirdi?
-Ynci, boncuk.
-Kime, kime?
-Sana, bana.
-Ba?ka kime?
-Kara kediye
-Kara kedi nerede?
-A?aca çykty
-A?aç nerede?
-Balta kesti
-Balta nerede?
-Suya dü?tü.
-Su nerede?
-Ynek içti.
-Ynek nerede?
-Da?a kaçty.
-Da? nerede?
-Yandy, bitti kül oldu

TAV?AN
Kapydan tav?an geçti mi?
Geçti
Tuttun mu?
Tuttum
Kestin mi?
Kestim
Tuzladym my?
Tuzladym
Pi?irdin mi?
Pi?irdim
Bana ayyrdyn my?
Ayyrdym
Hangi dolaba koydun?
Çyk çyk dolaba koydum
Haydi, al getir
Getiremem
Neden getiremezsin?
Kara kediler yemi?.
Vay vay, miyav

NEREDEN GELYRSYN?
Nerden gelirsin?
Zikzak kalesinden.
Ne gezersin?
Açlyk belasyndan.
Nerde yattyn?
Beyin kona?ynda.
Altyna ne serdiler?
Perde.
Desene kupkuru yerde.
Byyyklaryn neden ya? oldu?
Byldyrcyn eti yedim.
Byldyrcyn ya?ly myydy?
Gökte uçarken gördüm.
Saçlaryn neden a?ardy?
De?irmenden geldim.
De?irmen dönüyor mu?
Zymbyrtysyny duydum.
Ayaklaryn neden yslandy?
Çaydan geçtim.
Çay derin miydi?
Köprüyü dola?tym,
Y?te geldim sana ula?tym.

CAM
Bir cam
Yki cam
Üç cam
Dört cam
Be? cam
Alty cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

Eveleme develeme
Eveleme develeme
Evvel alty elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanyn topu kara
A devenin çaty kara

EBE

Ebe ebe nerede
Su doldurur derede
Dere boyu çalylyk
Derede olur balyk
?u ebe de ne alyk
Oltamy attym,
Baly?y tuttum.
Balyk suya dalamaz,
Ebe beni bulamaz.
Bir, iki, üç, dört, be?, alty, yedi
Bunu kim dedi,
Diyen dedi on yedi,
Ya?ly böre?i kim yedi?

ELLERYM
Ellerim tombik tombik,
Kirlenince çok komik
Kirli eller sevilmez
Güzelli?i görülmez
Di?lerim bakym ister
Hele saçlar, hele scalar
Uzayynca tyrnaklar
Kirlenince kulaklar
Bize pis derler, pis derler
Kullanıcı kimliğini gösterİ. Özsoy tarafından gönderilen tüm bildirileri bulÖzel bildiri gönder
TEKERLEMELER
Bu yazışma ortamında yeni konular açamazsınız
Bu yazışma ortamında bildirilere cevap veremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri değiştiremezsiniz
Bu yazışma ortamında bildirileri silemezsiniz
Bu yazışma ortamında anketlerde oy kullanamazsınız
Tüm saatler GMT +2 Saat  
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)  

  
  
 Cevap Gönder  
Yeni Sayfa 2