ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

 

 ÖZGEÇMİŞİ 

Şair, dilci.

Adana’nın (şimdi Osmaniye ilinin) Kadirli ilçesinde, 1 Ocak 1935’te doğdu.

Annesi Zeynep Aynı, babası Durdu Memet. Ailesi çiftçi.

Kadirli Cumhuriyet İlkokulu ve Kadirli Ortaokulu’ndan sonra Mersin Lisesi’ndeki öğrenimini hastalığı nedeniyle sürdüremedi (1952). Yıllar içinde kendi kendini yetiştirdi.

Kadirli'de, Adana’da ve İstanbul'da çeşitli işlerde çalıştı. Bunlardan çiftçilik, gazete satıcılığı, sinema biletçiliği, avukat yazmanlığı, redaktörlük, gazetecilik ve yayımcılık anılabilir. İstanbul’da Çevre Yayınevi’ni kurdu (1959). Kadirli’de Karacaoğlan adlı haftalık bir gazete çıkardı (29 Temmuz 1960, 12 sayı). 1960‑83 arasında TDK’deYayın ve Tanıtma Kolu uzmanı olarak çalıştı, Kurum’a 1983'te tüzedışı olarak el konulması üzerine “istifa” ederek ayrıldı, bir süre sonra da emekli oldu. O zamandan bu yana, dil ve yazın çalışmalarını Ankara’da sürdürüyor.

Ankara Radyosu’nda “Kitap Saati”ni (1962‑63) ve Türkiye Radyoları’nda Türk Dil Kurumu adına “Arı Dile Doğru”,“Ana Dilimiz”, “Öz Dilimiz” programlarını hazırladı (1963‑66). Türkiye Radyoları’nda her akşam olmak üzere bir yıl süreyle yayımlanan, Atatürk’ün Söylev’ini ilk kez günümüz diline aktararak sunanlar arasındaydı.

Ulus gazetesinin haftalık sanat‑edebiyat sayfasını yönetti (Nisan 1970‑Nisan 1971, 51 sayı); Halkçı gazetesinin sanat‑edebiyat sayfasını yönetti (1973); şiir dergisi Yusufçuk‘u çıkardı (Ocak 1979‑Aralık 1980, 24 sayı). Türk Dili dergisinin yazı kurullarında yer aldı. Çağdaş Türk Dili dergisinin kurulmasına ön ayak oldu ve dergiyi genel yayın yönetmeni olarak bir süre yönetti. Hürriyet topluluğunun yayımladığı Hürgün gazetesinde serbest yazar olarak çalıştı (1985).

Öz Türkçe Sözlük kitabı 12 Mart döneminde toplatıldı ve bir buçuk yıl süren yargılama sonunda aklandı. Çocuklar için bir Türk şiiri seçkisi olan ve Kültür Bakanlığı’nca yayımlanan Kırlangıcın Kanat Vuruşu da  12 Eylül döneminde savcılıkça soruşturuldu ve takipsizlik kararı verildi.

Dil Derneği’nin ve Edebiyatçılar Derneği’nin kurucularından. Ekim1960’dan beri Ankara’da yaşıyor; evli, bir çocuk babası.

İlk şiiri Kadirli'de Oba  gazetesinde yayımlanmıştı (1950), Dergilerde ilk şiiri Haziran 1951’de Kaynak dergisinde çıktı. Doğayı, sevgiyi ve toplumsal sorunları işlediği şiirlerini ve yazılarını Varlık, Hisar, Türk Düşüncesi, Türk Sanatı, İstanbul, Değişim, Türk Dili, Papirüs, Dost, Oluşum, Hürriyet Gösteri, Milliyet Sanat Dergisi, Yusufçuk, Yazko Edebiyat, Çağdaş Türk Dili, Adam Sanat vb. dergileriyle Akşam, Vatan, Cumhuriyet, Ulus, Yeni Halkçı, Hürgün  ve Milliyet gazetelerinde yayımladı.

“Mağara/Dağ Başı” adlı radyo oyunu Türkiye Radyoları’nda, İngilizceden çevirdiği tek perdelik oyunlar Türk Dili dergisinde yayımlandı.

İlk şiirlerinde halk şiirinin düşünce ve duyarlığından yararlandı; 1960’dan itibaren şiirlerinde İkinci Yeni ve toplumcu şiir anlayışının olanaklarını kullanarak açık ve yalın bir anlatımla kendi şiirini kurdu. Bir söyleşisinde “Benim şiirim, benim kuşağımın şiiri, herkesi ilgilendirmeyen şiirdir. Benim şiirim sessizliğin, usun ve karanlığın tadının şiiridir” dedi. Şiirinin özelliği “yalın bir Türkçeyle yazılmış, çok yalın, iç uyaklı, tartımlı dizelerden oluşan, yapısı sağlam, şiirimizdeki yenilikleri dikkatle izleyerek kendi şiirinin potasında eriten, toplumsal tarihi de kapsayan, zamana dayanıklı, söyleşi edası taşıyan şiirler.” olarak özetlenebilir. Şiiri için Cemal Süreya şöyle der: “İlk şiirleriyle halk şiirine yakındır. Daha sonra İkinci Yeni’nin imge anlayışına katılmış, sonra da, toplumcu bir şiire uzanmak istemiştir. Ama her şiirinde Anadolu duyarlığının merkezde olduğu görülür.”

Şiirleri İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, İsveççe, Srrpça gibi dillere çevrildi. Şiirleri, anlatıları ders kitaplarında yer aldı. Bilim ve Ütopya dergisi “İz Bırakanlar”  bölümünden birini ona ayırdı (Nisan 2004). Çağdaş Türk Dili dergisi, ayrıntılı özgeçmişini ve kendisiyle ilgili geniş bir kaynakçayı okurlarına sundu  (Mayıs 2004). Bir şiir dergisi olan Dize de Haziran 2004 sayısını “Ali Püsküllüoğlu Özel Sayısı” olarak yayımladı.

Ozanlığının yanı sıra dil ve sözlük alanındaki çalışmalarıyla da kendini kabul ettirmiştir. Sözlük çalışmalarına 1963’te başladı ve ilk sözlüğü olan Öz Türkçe Sözlük 1966’da yayımlandı. O zamandan bu yana, kırk yılı aşan bir süre içinde, yirmiyi aşan sayıda ve çeşitli boyutta sözlükleri yayımlandı. Bunların ve şiir kitaplarının birçok baskısı yapıldı.

Aldığı Ödüller: “Gül, Sevgili Yurdum” dosyasıyla 1983 Toprak Şiir Ödülü; Nasrettin Hoca ile 1981 TDK Çocuk Yazını Ödülü.  

 

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU KAYNAKÇASI

 

YAPITLARI:  

Şiir:  

Pembe Beyaz, Türk Sanatı, İstanbul 1955.

Aydınlık İçinde, Sami Gürel Yayınları, İstanbul 1956.

Karanfilli Saksı, Işıl Basımevi,  İstanbul 1958.

Uzun Atlar Denizi, GİM Yayınları, Ankara 1962.

Sırtımızda Kızgın Güneş, AP Kitapları, Ankara 1965.

Unutma Onları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1976.

Yaz ve Yağmur, Bilgi Yayınevi, Ankara 1978.

Gül, Sevgili Yurdum, Varlık Yayınevi, İstanbul 1984.

Eskidikçe, Cem Yayınevi, İstanbul 1992.

Seçilmiş Şiirleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1996.

Babadat (toplu şiirler, 1950‑97) ; Arkadaş Yayınları, Ankara 1998. 

 

Dil‑Sözlük (ilk yayım yıllarına göre):  

Öz Dilimiz, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1966.

Konuşmalar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1966.

Öz Türkçe Sözlük, Nokta Yayınları, Ankara 1966.

Yaşar Kemal Sözlüğü, Cem Yayınevi, İstanbul 1974.

Öz Türkçe Kılavuzu, Maya Yayınları, Ankara 1980.

Çağdaş Türkçe Sözlük, Maya Yayınları, Ankara 1980.

Ortaokullar İçin Türkçe Sözlük, Maya Yayınları, Ankara 1980.

Seçilmiş Çocuk Adları Sözlüğü, Maya Yayınları, Ankara 1981.

İlkokullar İçin Örnekli‑Resimli Türkçe Sözlük, ABC Yayınevi, İstanbul 1988.

Türkçe Sözlük (küçük), Almanya: Schulbuck Verlag, 1991.

Türkçenin Yazım Kılavuzu, ABC Yayınevi, İstanbul 1991.

Arkadaş Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1994.

Türkçe Deyimler Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1995.

Türk Atasözleri Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1995.

Türkçe Sözlük, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1995.

Edebiyat Sözlüğü, Özgür Yayınevi, İstanbul 1996.

Türkçenin Argo Sözlüğü, Özgür Yayınevi, İstanbul 1996.

Öğrenciler İçin Temel Deyimler Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul 1996.

Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1997.

Öğrenciler İçin Resimli Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınevi, Ankara 1998.

İlköğretim İçin Seçme Atasözleri Sözlüğü, Doğan Kitap, İstanbul 2000.

İlköğretim İçin Temel Deyimler Sözlüğü, Doğan Kitap, İstanbul 2000.

Yazım Kılavuzu, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2001.

İlköğretim İçin Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2004.

 

Seçki:  

Sevgi Şiirleri Antolojisi, Sami Gürel Yayınları, İstanbul 1955.

Şiirimizin Dört Ahmedi, Çevre Yayınları, İstanbul 1959.

Yeni Türk Tiyatrosu (kısa oyunlar seçkisi), Nokta Yayınları, Ankara 969.

Türk Halk Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınevi, Ankara 1975.

 

Anlatı:  

Efsaneler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1971.

Türk Halk Öyküleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1982.

 

Çocuk Kitabı:  

Okumaya Geçiş Kitabı, Ararat Yayınevi, İstanbul 1976.

Çocuklara Şakacı Şiirler (seçki), Derinlik Yayınevi, İstanbul 1977.

Kırlangıcın Kanat Vuruşu (seçki), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1979.

Nasrettin Hoca, Derinlik Yayınevi, İstanbul 1980.

Anadolu Söylenceleri, Milliyet Yayınları, İstanbul 1983.

Bektaşi, Cem Yayınevi, İstanbul 1987.

Afacan Cem (10 kitaplık dizi), Cem Yayınevi, İstanbul 1990.

 

Çeviri:

Açlar (William Saroyan, 1 perdelik oyun), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1962.

  

Yayımlanmış Yazıları

Şiirden Kopan Toplum, Vatan, 12 Mart 1963.

Şiir Öldürme Oyunu , Vatan, 3 Temmuz 1959.

Eski Bir Dergide,Vatan, 30 Temmuz 1959.

Çocuk Yazını, Varlık Yıllığı 1962.

Halkçı Sanat, Ulus, 29 Nisan 1970.

Şiirin Bağları, Ulus, 1 Temmuz 1970.

Yanlış Şiir, Ulus, 23 Eylül 1970.

Edebiyatçılık, Ulus, 4 Mart 1971.

Nâzım Hikmet Şiirinin Gelişi, Şiir Sanatı, Nisan‑Mayıs 1966.

Memet Fuat 71, Dost dergisi, Şubat 1971.

İlkin Söz Vardı, Cumhuriyet, 1 Eylül 1972.

Ulusal Dil, Cumhuriyet, 8 Eylül 1972.

Sözcükler, Cumhuriyet, 15 Eylül 1972.

Kırkıncı Yıl, Cumhuriyet, 29 Eylül 1972.

Bilimsel Kurultay Üzerine, Cumhuriyet, 12 Ekim 1972.

Öğretim Yılı Başlarken, Cumhuriyet, 22 Ekim 1972.

Hacettepe’de Bir Çöküntü, Cumhuriyet, 31 Ekim 1972.

Batı'dan Gelen Sözcükler, Barış, 27. 12. 1972.

Nedir “Türkçeleşmiş Türkçe?”, Barış, 31 Aralık 1972.

Şiirler, Öyküler, Yazılar, Halkçı, 13 Haziran 1973.

Dadaloğlu’nun Yazıya Geçmemiş Şiirleri, Özgür İnsan, Mayıs 1976.

Bütün Dikenleri Bağışlayan Ozan: Ceyhun Atuf Kansu, Türk Dili, Nisan 1978.

Herkes Şiire Düşman, Yusufçuk, Ocak 1979.

Zorla Şiir Satan Bir Ozan, Yusufçuk , Şubat 1979.

Şiire Yaklaşmak, Yusufçuk, Şubat 1979.

Şiire Yer Yok, Yusufçuk , Mart 1979.

Şiir Üzerine Yazılanlar, Yusufçuk, Mayıs 1979.

Ozanlık, Yusufçuk, Haziran 1979.

Elden Ele Dolaşan Şiir, Yusufçuk, Ekim 1979.

Dergiler, Yazarlar, Okurlar, Yusufçuk, Kasım 1979.

Necatigil, İncelikler Ozanı, Yusufçuk, Ocak 1980.

Şiir Anayasaya Aykırı mıdır?, Yusufçuk, Şubat 1980.

Sevgili Şiir, Yusufçuk, Nisan 1980.

Ahmet Muhip Dıranas’ın Ardından, Yusufçuk, Ağustos 1980.

Gençlere El Uzatmak, Yusufçuk, Eylül 1980.

Şiirimin Kökleri, Türk Dili, Ağustos 1981.

Şiiriyle Yaşamı Örtüşen Bir Ozan: Ceyhun Atuf Kansu, Milliyet Sanat Dergisi, Mart 1983.

Dilimiz Özleşmesini Sürdürecektir, Yazko Edebiyat, Eylül 1983.

Sanat Sayfaları Üzerine, Hürriyet Gösteri, Mayıs 1985.

Nice Bayramlara, Cumhuriyet [Siyaset 85 Eki], 29 Eylül 1985.

Bir Soruşturmaya Yanıt, Milliyet Sanat Dergisi, 15 Kasım 1985.

TRT ve Yeni TDK'nin İşleri, Cumhuriyet, 30 Ocak 1986.

Osmanlıcaya Dönüş..., Milliyet Sanat Dergisi, 15 Mart 1986.

Dile Karışılmaz mı?, Cumhuriyet, 10 Ağustos 1986.

Oktay Rifat İçin, Çağdaş Türk Dili, Mayıs 1988.

Dil ve Siyasa, Cumhuriyet, 9 Eylül 1989.

“Yürek Dolusu Yaşamak Varken...”, Milliyet Sanat Dergisi, 15 Temmuz 1989.

İlkokul Türkçe Kitapları Üzerine, Cumhuriyet, 9 Kasım 1989.

60 Yaş Güzellemesi, Dergi, Kasım‑Aralık 1989. Duisburg, Almanya.

Cemal Süreya’nın Şiiri Üstüne, Milliyet Sanat Dergisi, Şubat 1990.

İlkokul Türkçe Kitaplarında Dil Ve Yazım Tutarsızlıkları, Anadolu Ekini dergisi, 15 Mart 1990.

Kansu’yu Anış, Anadolu Ekini dergisi, 15 Nisan 1990.

Dil ve Yazım Yozlaşması, Cumhuriyet, 4 Ekim 1990.

Ders Kitabı Yanlış Kaldırmaz., Cumhuriyet, 23 Ekim 1990.

Bir Yanıt, Promete, Kasım 1992.

"Nasrettin Hoca" Adlı Bilge ve Hoşgörü, Yunus Emre, Nasrettin Hoca ve Hacı Bektaş Veli Düşüncesinde Hoşgörü, Hazırlayan Dr. Şevket Özdemir,Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı, Ankara 1995, s.177-184.

“Çekinser” Üzerine, Cumhuriyet, 15 Mayıs 1996.

Yeni Sözcükler ve Sözlükçü, "kuram" , kitap 11, Mayıs 1996.

"Söylem" Üzerine, Cumhuriyet, 6 ve 7 Ağustos 1996.

Dilimizi Cendereye Sokmalarından Korkarım, Tempo, 29 Ocak 1997.

Türkçeyi Korumak mı Geliştirmek mi Gerekir?, Hürriyet Gösteri dergisi, Şubat 1997.

Sözlük ve Türk Sözlükçülüğü Üzerine, İçel Sanat Kulübü Aylık Bülteni, Mart 1977.

Çok Gecikmiş Bir Yazıya Az Gecikmiş Bir Karşılık, Oluşum, Aralık 1977.

“Atatürk Kurtuluş Savaşında”nın Özellikleri ve Önemi, Cahit Külebi’ye Saygı, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Anakara 1998, s. 49‑61.

Gerçek Bilinsin Diye..., Düşlem, Nisan 1998.

Attilâ İlhan Şiiri: Romantik ve Lirik, Dil Dergisi, Ekim 1999.

Türkçenin Özleşmesinde Ölçü Gerekli mi?, Türkçenin Zenginleştirilmesi Kurultayı,  Yıldız Teknik Üniversitesi Yayını, İstanbul 2000, s. 135‑136.

Çukurova'da Karacaoğlan'dan Kalma Sözcükler,  Söylem, Şubat 2001.

“Euro” İçin Bir Öneri, Cumhuriyet, 20 Mart 2002.

Emin Özdemir:Yazında 50 Yıl, Bilim ve Ütopya dergisi, Ocak 2004.

Şiir mi?, Çağdaş Türk Dili, Mayıs 2004.

Bir Dil Anıtının Bulunuş Öyküsü, Cumhuriyet, (?)

Yanlış Dolu Bir Sözlük, Cumhuriyet, (?)

Türkçeyi Bozmadan Geliştirmeli, Korumalıyız, Milliyet, 24 Ocak 2005.

“Tsunami”nin Türkçesi Yok mu?, Milliyet, 31 Ocak 2005.

Öğretmenler “K”yi “Ka” Olarak mı Öğretiyor?  Milliyet, 7 Şubat 2005.

“Avro” mu, “Euro” mu?,  Milliyet, 14 Şubat 2005. 

 

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU’NDAN SÖZ EDEN ANSİKLOPEDİLER, SÖZLÜKLER  VE DERGİLER 

IŞIK, İhsan: Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi, Uyum Ajans, Ankara, 2001.

KARAALİOĞLU, Seyit Kemal: Resimli Türk Edebiyatçıları Sözlüğü, İstanbul 1982;

KÖKLÜGİLLR, Ahmet: Edebiyatımızda Şairler ve Yazarlar, Kaya Yayınları, İstanbul 1986.

KURDAKUL, Şükran: Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, İstanbul 1999.

NECATİGİL, Behçet: Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık Yayınları, İstanbul 1998.

ÖZKIRIMLI, Atilla: Türk Edebiyatı Ansiklopedisi, Cem Yayınevi, İstanbul. 1982

TEKİN, Sevgi: Ali Püsküllüoğlu'nun Ozanlığı, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 1979-80 Yeni Türk Edebiyatı Bitirme Tezi, 1980.

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, İstanbul 1986‑89, 20 cilt.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1976‑98;

Meydan‑Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi (ek cilt 13), İstanbul (?)

Tanzimat’tan Bugüne Türk Edebiyatı Ansiklopedisi,Yapı Kredi Yayınları, 2. baskı, İstanbul 2003.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul 1976‑78.

Yurt Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul  1981 (?)

Çağdaş Türk Dili, Mayıs 2004 (Çağdaş Türk Dili Belgeliği: Şair ve Dilci Ali Püsküllüoğlu)

Dize, Haziran 2004 (Ali Püsküllüoğlu Özel Sayısı).

 

HAKKINDA YAZILMIŞ ŞİİRLER 

EMRE, Musfa  Ali Püsküllüoğlu, Dünden Bugüne Çukurova Şiirleri, Altınkoza Yayınları, Adana 2004, s. 355)

KOÇAK, Tülay:  Ali Püsküllüoğlu, Dünden Bugüne Çukurova Şiirleri, Altınkoza Yayınları, Adana 2004, s. 360)

 

ŞİİRLERİ VE ŞİİR KİTAPLARI ÜZERİNE YAZILANLARDAN 

ADALI, Bilgin: Uzun Atlar Denizi ile Sırtımızda Kızgın Güneş, Yazko Edebiyat, Ekim 1982.

ALKAN, Erdoğan: Şiirimize Bir Bakış ve “Uzun Atlar Denizi”, Kitaplar  Âlemi, Ekim 1962.

ALPER, Yusuf: Ali Püsküllüoğlu’nun Şiiri, Dize, Haziran 2004, sayı: 104.

ATABAŞ, Hüseyin: Unutma Onları, Halkoyu, Haziran 1977.

BARANUS, Osman Numan: “Su” Özünü Üstüne, Özün, Mayıs 1971.

BATUR, Enis: Yaz ve Yağmur, Dünya, 18 Nisan 1979.

BİNYAZAR, Adnan: Eskidikçe, Milliyet Sanat, 1 Mayıs 1993.

BUYRUKÇU, Muzaffer: Yazarlarla Birlikte, Hürriyet Gösteri, Ocak 1990.

CANPOLAT, Mustafa: Pembe Beyaz, Türk Dili, Şubat 1955.

ÇOLAK, Veysel: Ali Püsküllüoğlu’nun Kuytusundaki Şiir, Dize, Haziran 2004, sayı: 104.

ÇUKUROVA, Mete: Has Şiirler Ozanı Ali Püsküllüoğlu, Söz Sanatın, Mayıs 1998.

DARA, Ramis: Ali Püsküllüoğlu’nun Şiiri, Türk Dili, Şubat 1983.

DARA, Ramis: Kentleşmek, İncelmek, Şiirin İnsanlaşması..., Somut, Aralık 1979.

DİZDAROĞLU, Hikmet: Aydınlık İçinde, Türk Dili, Haziran 1956.

DOĞAN, Mehmet H: Okurken, Milliyet Sanat, 9 Mart 1979.

DOĞAN, Mehmet H: Yitmeyen Şiir, Papirüs, Ağustos 1966.

DOĞAN, Mehmet H: Ali Püsküllüoğlu, Unutma Onları, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1977, Aralık 1976.

DURBAŞ, Refik: Çukurova’nın Şiiri, Yeni Yüzyıl, 8 Nisan 1998.

HASAN HÜSEYİN: Bu Hafta Neden Söz Edecektik?, Yeni Halkçı, 24 Kasım 1976.

GEÇER, İlhan: Kitaplar Arasında (Pembe Beyaz), Hisar, Nisan 1955.

GÜLER, Mehmet: Ali Püsküllüoğlu’nun Şairliği, Yazarlığı, Cumhuriyet Kitap, 27 Ekim 1994.

GÜLER, Mehmet: Ali Püsküllüoğlu’ndan “Babadat”: Bir Şiir Çelengi, Cumhuriyet Kitap, 9 Temmuz 1998.

HIZLAN, Doğan: Damıtılmış Şiirler, Cumhuriyet, 13 Eylül 1979.

HIZLAN, Doğan: Unutma Onları, Cumhuriyet, 23 Ekim 1976.

HIZLAN, Doğan: Yurdumuz Üzerine, Hürriyet, 23 Nisan 1984.

İLERİ, Selim: Şiirlerle, Politika, 30 Ekim 1976.

KABACALI, Alpay: Uzun Atlar Denizi ile Sırtımızda Kızgın Güneş, Milliyet Sanat, 15 Ekim 1982.

KANSU, Ceyhun Atuf: Saray Baskını, Ilgaz, Nisan 1970.

KANSU, Ceyhun Atuf: Unutma Onları, Yedi Gün, 23 Mart 1977.

KÖKLÜGİLLER, Ahmet: Bir Bildiri, Ilgaz, Şubat 1970.

MEHMED KEMAL: Unutma Onları, Şairler Dövüşür, İstanbul 1981, s. 127.

MUTLUAY, Rauf: Şiir Birikimleri, Cumhuriyet, 24 Şubat 1977.

NECATİGİL, Behçet: Uzun Atlar Denizi, Varlık Yıllığı 1963.

ÖNGÖREN, Veysel: Herkes Edebiyatçıyken, Soyut, Nisan 1966.

ÖNGÖREN, Veysel: Kuşakları Ardından Koşturan Öncü Geyik, Türkiye Yazıları, Mart 1980.

ÖZDEMİR, Emin: Gazete ve Dergilerde, Varlık, Şubat 1977.

ÖZDEMİR, Emin: Gazete ve Dergilerde, Varlık, Şubat 1978.

SÜREYA, Cemal: Ankara Yazıları, Türkiye Yazıları, Nisan 1977.

SÜREYA, Cemal: 999. Gün: Üstü Kalsın, İstanbul 1991.

TANER, Nuri: Ali Püsküllüoğlu “Eskidikçe”..., Çağdaş Türk Dili, Şubat 1993.

TİMUROĞLU, Vecihi: Unutma Onları, Türk Dili, Ocak 1977.

TURAN, Güven: Sırtımızda Kızgın Güneş, Devinim 60, Nisan 1965.

UÇAROL, Tuncer: “Gül Sevgili Yurdum” ve Yalın Şiir, Çağdaş Eleştiri, Ağustos 1984.

UÇAROL, Tuncer: “Eskidikçe”, Varlık, Şubat 1994.

UÇAROL, Tuncer: Bir Şiir Kitabında Bütünlük Sorunu, Soyut, Ocak 1977.

UÇAROL, Tuncer: Şiirler Üstüne Günlük: (Yaz ve Yağmur), Somut, Ekim 1979.

UÇAROL, Tuncer: Şiirler Üstüne Günlük: Yaz ve Yağmur, Edebiyat Cephesi, 16-31 Temmuz 1979.

UÇAROL, Tuncer: Babadat, Varlık [kitap eki], Nisan 1998.

UÇAROL, Tuncer: “Babadat”, Söylem, Eylül 1998.

UÇAROL, Tuncer: “Babadat”taki Yeni Şiirler, Söylem, Ekim 1998.

UÇAROL, Tuncer: Ali Püsküllüoğlu’nun İlk Şiirleri, Düşlem, Temmuz 1998.

UÇAROL, Tuncer: Ali Püsküllüoğlu (Aydınlık İçinde), Çağdaş Türk Dili, Temmuz 1998.

UÇAROL, Tuncer: Püsküllüoğlu’nda (ve Şiirimizde) Doğa, Dize, Haziran 2004, sayı: 104.

UTKU, Osman [Ali Rıza Ertan]: Unutma Onları, Dönemeç, Aralık 1976.

UYGUNER, Muzaffer: Eskidikçe Püsküllüoğlu, Çağdaş Türk Dili, Mart 1993.

UYGUNER, Muzaffer: Sırtımızda Kızgın Güneş, Türk Dili, Temmuz 1965.

UYGUNER, Muzaffer: Unutma Onları, Türk Dili, Aralık 1976.

UYGUNER, Muzaffer: Uzun Atlar Denizi, Türk Dili, Ağustos 1962.

YALÇIN, Mehmet: Karşılaştırma ve Eğretileme (Dizelerin İçinden), Dize, Temmuz 2003.

YALÇIN, Mehmet: Öznel Bir Yaklaşımla Ali Püsküllüoğlu, Dize, Haziran 2004, sayı: 104. 

 

SÖZLÜKLERİ ÜZERİNE YAZILANLARDAN 

ADALI, Bilgin: Bir Kılavuz, Bir Sözlük, Türk Dili, Mayıs 1981.

ANDAÇ, Feridun: Sözlük Okumak, Dünya, 9 Haziran 2003.

ARISOY, M. Sunullah, Öz Türkçe Sözlük, Panorama, 2. 11. 1971.

BİNYAZAR, Adnan: Atatürkçü Düşünce ve İletişim Aracı Olarak Dil, Türk Dili, Kasım 1971.

BİNYAZAR, Adnan: Öz Türkçe Sözlük, Cumhuriyet, 22 Ocak 1995.

BİNYAZAR, Adnan: Türkçe Sözlük, Cumhuriyet, 20 Şubat 1996.

BİNYAZAR, Adnan: Sözlük Irmağı, Cumhuriyet Kitap, 24 Temmuz 2003.

BÜKER, A. Cengiz: Öz Türkçe Sözlük, Karşı dergisi, Haziran 1992.

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf: Özleşme Akımının 7.000 Sözcüğü,Güneş, 9 Mart 1987.

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf: Yaşar Kemal Sözlüğü, Güneş, 8 Haziran 1987.

ÇOTUKSÖKEN, Yusuf: Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlükleri Üzerine, Yaşasın Edebiyat, Ağustos 1998.

DERMAN, İrfan: Öz Türkçe Sözlüğü, Akşam, 4 Ocak 1967.

GELENCİK, Ragıp: Öz Türkçe Sözlük, Cumhuriyet Kitap, 14 Aralık 2000.

GÖKYAY, Orhan Şaik: Bir Sözlük Üzerine, Hisar, 1976.

HIZLAN, Doğan: Öz Türkçe Sözlük, Cumhuriyet, 15. 7. 1982.

HIZLAN, Doğan: Sözlük, ABC Gazetesi, 28‑29 Ocak 1967.

HIZLAN, Doğan: Yılların Gizli Bestseller’ları, Hürriyet, 19 Temmuz 2003.

İLERİ, Selim: Bir Şairin Derlediği Sözcükler, Yeni Ortam, 10 Nisan 1974.

İLERİ, Selim: Dilimiz Üzerine, Politika, 31. 1. 1976.

İLERİ, Selim: Sözlük Sevgisi, Yeni Ortam, 11. 6. 1975.

K., Tarık Dursun: Bir De Sözlük...., Milliyet, 27. 12. 1966.

KANSU, Ceyhun Atuf: Halkın Sesi Dil ile, Barış, 30 Mart 1974.

MEHMED KEMAL: Sözlük, Barış, 7 Ekim 1973.

NADİR NADİ :Türkçeyi Onlar Da Sevecek, Cumhuriyet, 9. 7. 1967.

ONARAN, Mustafa Şerif: Dergiler Gazeteler (Bir Sözlük), Türk Dili, Nisan 1976.

ONARAN, Mustafa Şerif: Dil Sorunlarına Ozanca Bakmak, Cumhuriyet Kitap, 24 Temmuz 2003.

ONARAN, Mustafa Şerif: Türkçenin Gücünü Anlamak, Adam Sanat, Mayıs 2003.

ORHON, Orhan Seyfi: Osmanlıca Sözlük, Son Havadis, 18 Ekim 1971.

ÖZDEMİR, Emin: Dil Devriminin Sözlüğü: Öz Türkçe Sözlük, Türk Dili, Aralık 1971.

ÖZDEMİR, Emin: Halk Dilinden Yazı Diline, Türk Dili, Ocak 1976.

ÖZDEMİR, Emin: Seçilmiş Çocuk Adları Sözlüğü, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1982.

ÖZDEMİR, Emin: Sözcüklere Adanmak, Cumhuriyet Kitap, 5 Şubat 2004.

ÖZEL, Sevgi: "Öz Türkçe Sözlük" Yirmi Yaşında, Yayın Dünyasında Çerçeve, Ocak 1987.

ÖZERDİM, Sami N.: Devrim Dilinin Sözlüğü, Ulus, 19 Aralık 1966.

ÖZERDİM, Sami N.: Devrim Dili Sözlüğü (Geçen Yıldan Son Kitaplar), Varlık, 15 Ocak 1967.

SELÇUK, İlhan: Öz Türkçe Sözlük, Cumhuriyet, 6. 8. 1982.

SÜREYA, Cemal: Öz Türkçe Sözlük, Politika, 25. 12. 1975.

TAMER, Erdoğan: Politikacı ve Türkçe, Barış, 2. 10. 1971.

UÇAROL, Tuncer:  Ali Püsküllüoğlu’nun “Türkçe Sözlük”ü, Çağdaş Türk Dili, Aralık 1996.

UÇAROL, Tuncer:  Türkçenindir Bu Ülke, Çağdaş Türk Dili, Mart 1998.

UÇAROL, Tuncer: “Öz Türkçe Sözlük”, Yeditepe, 7 Kasım 1982.

UÇAROL, Tuncer: Anadili Bilinci, Cumhuriyet, 9 Temmuz 2003.

UYGUNER, Muzaffer: Arkadaş Türkçe Sözlük, Cumhuriyet Kitap, 27 Ekim 1994.

UYGUNER, Muzaffer: Yaşar Kemal Sözlüğü, Türk Dili, Şubat 1975.

UYGUNER, Muzaffer: Türkçenin Deyimler Sözlüğü, Çağdaş Türk Dili, Haziran 1996.

UYGUNER, Muzaffer: Ali Püsküllüoğlu’ndan yeni bir çalışma:Türkçe Deyimler Sözlüğü, Cumhuriyet Kitap, 23 Ocak 1997.

ÜNLÜ, Şemsettin: Öz Türkçe Sözlük'ün Gözden Geçirilmiş 9. Basımı Yayımlandı, Cumhuriyet Kitap, 17. 8. 1990.

YALÇIN, Mehmet: Aydın, Sözlük Kullanan İnsandır, Cumhuriyet, 11 Ocak 2005; Türk Dili Dergisi, Ocak 2005.

  

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU İLE KONUŞMALARDAN 

CAN, Hacı: Ali Püsküllüoğlu Anlatıyor, Şölen, 15 Kasım 1958.

DARA, Ramis: Ali Püsküllüoğlu: Yalın Olmak, Bıçak Sırtı Gibi Bir Yoldur, Hürriyet Gösteri, Nisan 1983.

DURMUŞOĞLU, Begüm: “Yasa Değil, Eğitim Gerekli”, Milliyet Sanat Dergisi, 15 Ocak 1997.

GÜLER, Mehmet: Ali Püsküllüoğlu: Dili Şiirlerle, Sözcüklerle Kuşatan Yazar, Cumhuriyet Kitap, 27 Ekim 1994.

HIZLAN, Doğan: Ali Püsküllüoğlu: Şiir Çocuklara Genellikle Kötü Örneklerle Tanıtılmıştır, Cumhuriyet, 3 Ekim 1981

İNAL, Ali Alkan:1983 “Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü”nü Kazanan Ali Püsküllüoğlu ile Söyleşi., Somut, 16 Aralık 1983.

ÖZBERK, Feyziye: İz Bırakanlar: Anadili Bilincini Diri Tutan Bir Ozan: Ali Püsküllüoğlu, Bilim ve Ütopya, Nisan 2004.

UÇAROL, Tuncer: Ali Püsküllüoğlu ile Kapanan “Yusufçuk” Dergisi Üzerine Konuşma, Varlık, Ocak 1982.

UÇAROL, Tuncer:  Ali Püsküllüoğlu: Türk Halk Öyküleri (Yapıtlarını Anlatıyorlar), Varlık, Ekim 1982.

UÇAROL, Tuncer: “Gül, Sevgili Yurdum” ve Yalın Şiir Üstüne Ali Püsküllüoğlu’yla Söyleşi, Varlık, Haziran 1984.

UÇAROL, Tuncer:: Öz Türkçemiz ve Sözlükleri, Hürriyet Gösteri, Şubat 1995.

UÇAROL, Tuncer: “Arkadaş Türkçe Sözlük” Üzerine Ali Püsküllüoğlu ile Söyleşi, Yeni Biçem, Eylül 1995.

UÇAROL, Tuncer: Türkçe Sözlük/Yapı Kredi Yayınları, Varlık (Kitap Eki), Mayıs 1996.

UÇAROL, Tuncer: Sözlükçülük Üzerine Ali Püsküllüoğlu ile Söyleşi, Yaklaşım, Ağustos 1996.

UÇAROL, Tuncer: Türkçenin Peşinde Bir Ömür: Ali Püsküllüoğlu, Cumhuriyet Kitap, 24 Temmuz 2003.

YEŞİLYURT, Türkân‑GÜZ, Emel: Ali Püsküllüoğlu ile Şiirden, Yusufçuktan, Şiir Odası dergisi, Şubat 2000.

Ali Püsküllüoğlu’na Üç Soru, Oluşum, Mayıs 1974.

Ali Püsküllüoğlu ile Söyleşi., 7 Gün dergisi, 23 Mart 1977. (İmzasız yayımlanan bu söyleşiyi Işık Kansu gerçekleştirmiştir.)

Ali Püsküllüoğlu ile “Yusufçuk” Dergisi Üzerine, Dünya, 25 Aralık 1978.

.Ali Püsküllüoğlu: Şiir Ozansılık Değil Ama Ozanca Söz Söyleme Sanatıdır., Sorular: Yaba Dergisi, Yaba, Kasım-Aralık 1981.

Ödüller, Yazko Edebiyat, Kasım 1981.

Ali Püsküllüoğlu: Bu Sözlük Dil Devriminin Sözlüğüdür, Cumhuriyet, 20 Ocak 1983. (İmzasız yayımlanan bu söyleşiyi Tunce Uçarol yapmıştır.)

Ali Püsküllüoğlu: “Şiirimde Değişme 1960’dan Sonra Oldu”, Milliyet Sanat, 15 Kasım 1983.

Toprak Şiir Ödülü’nü Alan Ali Püsküllüoğlu: Türkçemizin Geleceğinden Kaygılanmaya Gerek Yoktur, Cumhuriyet, 24 Ekim 1983.

Eski Türk Dil Kurumu’na 23 Yıl Emek Veren Ali Püsküllüoğlu: Dilimiz Bugün En Varsıl Dönemini Yaşıyor, Cumhuriyet, 26 Eylül 1986.

Ali Püsküllüoğlu: “Çelişki, Tutarsızlık Yüzlerce”, Tempo, 29 Ekim‑4 Kasım 1989.

Ali Püsküllüoğlu: Dilimizi Yabancı Sözcüklerle Doldurursak Gün Gelir Onu Yitiririz, Cumhuriyet, 19 Ocak 2005.

 

 YAZI VE ŞİİRLERİNİN YAYIMLANDIĞI DERGİLER VE GAZETELER 

 

 

Adam Sanat (dergi, İstanbul)

Akşam (gazete, İstanbul)

Anadolu Ekini (dergi, Ankara)

Ant (dergi, İstanbul)

Barış (gazete, Ankara)

Bugün (gazete, Adana)

Cumhuriyet (gazete, İstanbul)

Çağdaş (dergi, Ankara)

Çağdaş Türk Dili (dergi, Ankara)

Çağrı (dergi, Konya)

Çevre (dergi, Mersin)

Damar (dergi, Ankara)

Değişim (dergi, Ankara)

Dil (gazete, Kadirli-Adana)

Dil Dergisi (dergi, Ankara)

Dize (dergi, İzmir)

Dost (dergi, Ankara)

Dönem (dergi, Ankara)

Düşlem (dergi, Bursa)

Gurbet (dergi, Ankara)

Halkçı (gazete, Ankara)

Hisar (dergi, Ankara)

Hürgün (gazete, İstanbul)

Hürriyet Gösteri (dergi, İstanbul)

İstanbul (dergi, İstanbul)

Karacaoğlan (gazete, Kadirli‑Adana)

Karşı (dergi, Ankara)

Kaynak (dergi, Ankara)

Kozandağı (gazete, Kozan‑Adana)

Köylü Sesi (gazete, Adana)

Kudret (gazete, Ankara)

Mavi (dergi, Ankara)

Milliyet (gazete, İstanbul)

Milliyet Sanat (dergi, İstanbul)

Oba (gazete, Kadirli‑Adana)

Oluşum (dergi, Ankara)

Özgörü (dergi, Tarsus‑Mersin)

Özgür İnsan (dergi, Ankara)

Papirüs (dergi, Ankara)

Promete (dergi, Ankara)

Püren (dergi, Adana)

Söylem (dergi, Adana)

Şiir Sanatı (dergi, İstanbul)

Şiir‑lik (dergi, Berlin‑Almanya)

Tempo (dergi, İstanbul)

Türk Dili (dergi, Ankara)

Türk Düşüncesi (dergi, İstanbul)

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi (dergi, İstanbul)

Türk Sanatı (dergi, İstanbul)

Türk Yurdu (dergi, İstanbul)

Türkiye Yazıları (dergi, Ankara)

Ulus (gazete, Ankara)

Varlık (dergi, İstanbul)

Vatan (gazete, İstanbul)

Vatandaş (gazete, Adana)

Yağmur (dergi, Adana)

Yaklaşım (dergi, Balıkesir)

Yansıma (dergi, İstanbul)

Yaşasın Edebiyat (dergi, İstanbul)

Yazko Edebiyat (dergi, İstanbul)

Yeditepe (dergi, İstanbul)

Yelken (dergi, İstanbul)

Yeni Biçem (dergi, Bursa)

Yeni Gün (gazete, Ankara)

Yeni Halkçı (gazete, Ankara)

Yeni Mersin (gazete, Mersin)

Yeni Ufuklar (dergi, İstanbul)

Yenilik (dergi, İstanbul)

20. Asır (dergi, İstanbul)

Yusufçuk (dergi, Ankara)

-------------------------------------------------------------------------------

NOT: Yukarıda verilen bilgilerin tamamını  word dosyası olarak burayı tıklayarak indirebilirsiniz.

Ali Püsküllüoğlu sitesi:  www.alipuskulluoglu.com


Yazışma ortamına GiRiŞ  için lütfen tıklayın.

 

Ekran çözünürlüğünüzün 1024 X 768 olması önerilir / web tasarım: tahmel